Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Minerály Brno 2010

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Základní statistika
Na 25. Minerály Brno (20. - 21. 11. 2010) se přihlásilo celkem 131 vystavovatelů. Největší účast vystavovatelů byla jako každoročně z České republiky, významný byl počet vystavovatelů ze Slovenska, další vystavovatelé přijeli z Maďarska, Slovinska, Německa, Indie a Rumunska. Zahraničních vystavovatelů se zúčastnilo celkem 20.
Minerály Brno mají za dobu své existence velkou skupinu dlouhodobých zákazníků, těší nás i zájem nových vystavovatelů a hlavně vzrůstající zájem ze zahraničí. Potěšitelné je i to, že se stále zvětšuje plocha výstavy. V uspořádání výstavy jsme se drželi vyzkoušeného modelu v pavilonu E a v tomto konceptu budeme i nadále pokračovat.

Jubilejní Minerály měly rekordní návštěvnost
Výstavu navštívilo 3 920 platících návštěvníků, kteří podle odevzdaných lístků do soutěže byli nejen z Brna a nejbližšího okolí, ale i z celé Moravy, Vysočiny, západních, severních a východních Čech a ze Slovenska.
V rámci oslav jubilejního 25. ročníku jsme rozdistribuovali volné vstupenky, z nichž 4 560 návštěvníků těchto volných vstupenek využilo a přidalo se k i již vysokému počtu platících návštěvníků.
Sortiment vystavovatelů tvořily především šperky a sběratelské kameny, dále přírodniny, dekorační předměty a bytové doplňky. Ke koupi byla také odborná geologická literatura a další mineralogické a geologické potřeby. Podle zpětné vazby od vystavovatelů se dobře prodávaly i komodity, které dosud v Brně neměly až takový úspěch, jako např. sběratelské kameny a nově vydaná literatura o drahých kamenech.

Reklama a medializace, komunikace
Pro komunikaci listopadových Minerálů jsme využili inzerce v regionálním tisku, venkovní reklamu a rozhlasovou reklamu. Tým Minerálů Brno zaměřil své propagační aktivity také na internet, kromě webových stránek výstavy www.mineralybrno.cz, proběhla reklama prostřednictvím tickeru, umístěném celoročně např. na webu expo.cz a na stránkách slovenského a polského zástupce BVV. Zmínky o konání výstavy a odkazy na web mineralybrno.cz byly umístěny na webech věnovaných minerálům. Pokračovali jsme ve využívání sociální sítě facebook, počet fanoušků se zvýšil na 112.

Odborná profilace výstavy a doprovodný program
V rámci koncepce, vytvořené v roce 2009, pokračoval odborný směr výstavy. K tomu přispěly především všechny doprovodné aktivity – výstava O vzniku a výskytu jantaru, výstava Drahé kameny Mongolska a návštěvnická soutěž o ceny. Zejména díky těmto aktivitám se nám také daří Minerály Brno medializovat a dělat z nich událost. Za spolupráci na doprovodném programu patří dík RNDr. Luďku Kráčmarovi a panu Radku Hanusovi, kteří pomáhali s přípravou doprovodné výstavy a kteří nám pro doprovodnou výstavu zapůjčili exponáty ze svých sbírek. Návštěvníci tak měli možnost vidět různé odrůdy jantaru z několika kontinentů a rozmanitost kamenů, které se nacházejí v Mongolsku.
Příští ročník bude mít opět doprovodný program na stanovené téma.

Návštěvnická soutěž o ceny
Díky atraktivním cenám jsme u soutěže o ceny zaznamenali zvýšený zájem ze strany návštěvníků. Celkem bylo odevzdáno na 700 soutěžních lístků. Ze správných odpovědí bylo vylosováno 28 výherců. Organizátoři děkují všem vystavovatelům, kteří věnovali ceny: panu Josefu Lahodovi ze společnosti Diamonds International Corporation®, p. Luďkovi Kráčmarovi, p. Müllerovi ze společnosti Mineart, panu Svatopluku Prchlíkovi, panu Václavu Novotnému, panu Miroslavu Opatrnému.

Minerály Brno jsou blíže mezinárodním mineralogickým akcím a přecházejí na jednoletou periodicitu
Pro jednoletou periodicitu jsme se rozhodli z důvodu většího zájmu vystavovatelů a návštěvníků o listopadový termín. Dle reakcí vystavovatelů a návštěvníků je listopadový termín více vyhovující hlavně z těchto důvodů: krátký časový úsek mezi obdobím listopad – březen a větší motivace návštěvníků nakupovat v předvánočním období.
I pro pořadatele je model jednoleté periodicity výhodnější - můžeme se více koncentrovat na jeden termín a lépe připravit doprovodný program a další aktivity, které přitahují větší počet návštěvníků a mediální zájem. Trvalý růst výstavy je zárukou lepšího výběru zboží i zážitku návštěvníků.
Naším cílem je tak přiblížit Minerály Brno mezinárodním akcím, konaným obvykle jednou ročně.Předpokládaným tématem doprovodného programu listopadových Minerálů Brno 2011 budou acháty nebo zlato.
Znovu rádi uvítáme spolupráci s vystavovateli při realizaci doprovodného programu, který bude opět tvořit minimálně doprovodná výstava a návštěvnická soutěž o ceny.

Příští, 26. ročník výstavy Minerály Brno, se uskuteční předposlední listopadový víkend 19. -20.11. 2011.

Registrace pro vystavovatele na příští ročník bude spuštěna od 1. 6. 2011.

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště