Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

TOPAZ


Chemické složení: Al2SiO4(F,OH)2
Tvrdost: 8
Hustota: 3,5 – 3,6
Krystalová soustava: kosočtverečná
Lom: lasturnatý. Topaz je dokonale štěpný
Lesk: skelný
Barva: chemicky čistý je čirý, zbarvení - žluté, medové, modré - způsobují příměsi mědi, železa apod. nebo radioaktivní ozáření.
Vryp: bílý
Astrologie: Váhy podle starých Řeků, Štír podle Babyloňanů

Historie: Název topaz existoval už v antice. Tehdy se tak označoval kámen nalezený na ostrově Topazos v Rudém moři, spíše se však jednalo o peridot. Pod názvem topaz byly v minulosti označovány i jiné žluté a zelené kameny. Na trzích se topaz objevuje pod různými názvy, víceméně podle místa výskytu. V současnosti je vyhledávaným drahým kamenem. Byly mu přisuzovány různé magické síly. Mužům dával moudrost, velkodušnost a rozum. Ženám krásu a chránil je před neplodností. Měl moc utišit bouři na moři.

Vzhled: sloupcovité dokonale vyvinuté hojnoploché krystaly, častěji zrnitý nebo stébelnatý.

Vznik a výskyt: v greisenech a souvisejících křemenných žilách, v hrubozrnných granitech, turmalinitech. V pegmatitech vytváří zčásti velké krystaly různých barev, zvláště časté jsou bezbarvé a namodralé krystaly, které mohou dosáhnout hmotnosti až několika kilogramů. V pneumatolytických nalezištích se topaz vyskytuje také ve vrostlých krystalech, které jsou bezbarvé, žluté nebo modré, většinou jen několik centimetrů velké. V drůzách vyvřelých hornin jsou zvláště malé hnědé krystaly.

Výskyt v České republice: hojný na Cínovci, v Krupce, Přebuzi, Krásně u Horního Slavkova (krystaly do 3 cm), v pegmatitech u Písku, Rožné, Dobré Vody a Maršíkova

Zpracování: Topaz je jako průhledný kámen téměř vždy zpracováván ve tvaru fasetového brusu, používá se k výrobě cenných šperků. Pro řetízky z topazu se častěji dává přednost kulatým nebo nepravidelně vybroušeným kamenům.

Topaz je pro svou štěpnost velice citlivý na úder. Také náhlé změny teploty mohou způsobit úlom kamene. Sytě zabarvené topazy mohou během doby vyblednout na slunečním světle.

 

topaz - pyknit, Cínovec
 

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště