Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

PORCELANITY

 

Nejde o minerál, ale o horninu – vypálený jílovec.

Porcelanit je často velmi pestře zbarvená hornina v červených, oranžových, hnědých nebo rezavých odstínech. Její textura je celistvá, struktura mikrogranoblastická, typický je lasturnatý lom.

Většinou se jedná o původně pelitické nebo vápnité břidlice, které byly vystaveny intenzivní kaustické přeměně při teplotách až 1000 °C po relativně krátkou dobu. V krajním případě může dojít k částečnému tavení horniny. Podmínky tohoto typu vznikají např. při požáru uhelných slojí nebo působením lávy na útržky sedimentů.

Minerální složení porcelanitů je zpravidla křemen, živec, mullit, wollastonit, merwinit nebo larnit.

Jako porcelanity nebo porcelánové jaspisy označujeme všechny tepelně přeměněné horniny, které vznikly vypálením jílovitých hornin, kromě zemních požárů jde také o kontakt s vyvřelinami. V severočeské hnědouhelné pánvi porcelanity vznikaly v důsledku fosilních přírodních požárů při výchozech uhelných slojí od svrchního pliocénu přes pleistocén. Další zde vznikají dosud při požárech a prohořívání uhelných slojí v dobývacích prostorech od zahájení těžby v 18. století.

Většina lokalit je vázána na výchozy uhelných slojí při okrajích pánve. Některé představují denudační zbytky a svědčí o větším plošném rozšíření severočeské hnědouhelné pánve, jsou situovány v přilehlém Českém středohoří. Porcelanity jsou odolné vůči vnějším vlivům, vytvářejí dominantní krajinné prvky nad okolním terénem.

Pestré barvy a hutnost porcelanitů je důvodem, proč byly na jejich výskytech, v rámci výzkumného úkolu Drahé kameny ČSR, v osmdesátých letech 20. století odebrány vzorky k technologickému ověření.

Barva: Porcelanity nebo porcelánové jaspisy, vytvořené v blízkosti vyhořelé uhelné sloje, mají většinou světlé barvy. Převažuje žlutá, další barvy, se kterými se setkáváme, jsou oranžová, žlutočervená, fialově červená, hnědočervená až hnědá, někdy namodrale šedá.

V každém případě patří zdejší porcelanity mezi petrologické a geologické zajímavosti, navíc jsou také zajímavým ozdobným kamenem využitelným ve špercích a kamenné bižuterii.

Výskyt v České republice: zejména hnědouhelné pánve Českého středohoří

Z ostatních lokalit vynikají především moravské kameny z lomu na Bučníku na Uherskobrodsku. Známe odsud kameny světle i tmavě šedivé s hnědými pásky a také velice atraktivní očkové porcelanity – tmavošedá oka ve světlé základní hmotě.

 

porcelanit, Komňa, foto: Radek Votava


 

porcelanit, Želénky


 

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště