Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

NATROLIT

 

Patří mezi tektosilikáty.

Chemické složení: Na2(Al2Si3O10) . 2 H2O
Tvrdost: 5 – 5,5
Hustota: 2,2 – 2,3
Krystalová soustava: kosočtverečná
Lom: Nerovný až lasturnatý
Lesk: skelný
Barva: bezbarvý, bílý, bělavý, žlutavý, červenavý
Vryp: bílý
Zpracování: brousí se pouze pro sběratelské účely
Výskyt: v dutinách fonolitů, bazaltů a podobných hornin, na žilách alpského typu
Křehké, jemně vláknité jehličky seskupené mnohdy v paprsčité shluky tvořící výplně dutin a žilek, vzácněji pseudotetragonální sloupcovité krystaly zakončené nízkou pyramidou, dvojčatí.

Výskyt v České republice: Horninotvorný na Mariánské skále v Ústí nad Labem, v dutinách hojné bílé až růžové jehličkovité krystaly (do 1 cm), dobře vyvinuté krystaly (do 5 cm) v lomu Těchlovice u Děčína.

Další kvalitní vzorky: Soutěsky, Zálezly u Děčína, Dobrná, Provodín u České Lípy, Kunětická hora u Pardubic, těšínity pod Beskydami, Markovice, Krásné u Šumperka, Staré Ransko, Děčín-Jakuby

Silné krystaly z Těchlovic se brousí velmi vzácně fasetově, růžovobílý natrolit z Mariánské skály se někdy brousí do kabošonů.

 

 

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště