Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

MARKAZIT

 

Název pochází z arabského slova markašit – původní název pro pyrit a jemu podobné minerály.
Patří mezi sulfity.

Chemické složení: FeS2
Tvrdost: 6 – 6,5
Hustota: 1,8 - 4,9
Krystalová soustava: krychlová
Lom: nerovný
Lesk: kovový
Barva: mosazně až světle bronzově žlutý, bává však poněkud světlejší a má šedozelenavý odstín
Vryp: černý

Vznik a výskyt: Nízkoteplotní sulfid vznikající v uhlí a v nepřeměněných i přeměněných horninách, tvoří konkrece v jílech i vápencích, vzácněji na některých rudních žilách i v pegmatitech. Vyskytuje se výhradně ve svrchních partiích zemské kůry, protože na rozdíl od pyritu vzniká z chladnějších roztoků nebo při rozkladu organické hmoty. Krystaly bývají ostře pyramidální, ploše sloupcovité s velkými plochami hranolů, mnohdy prorůstají v zajímavé, často velmi složité srostlice, seskupené v zoubkované nebo hřebenité útvary. Časté jsou agregáty kusové, zrnité, stébelnaté nebo paprsčitě s ledvinitým povrchem.

Zpracování: facetové brusy, vzácně kabošony, někdy i v přírodních tvarech

Výskyt v České republice: Hojný v podkrušnohorských hnědouhelných pánvích, hlavně u Sokolova, Citic, Starého Sedla, Mostu a Lipnic. Světoznámé jsou až 15 cm velké skupiny krystalů z Vintířova na Sokolovsku. Markazit je relativně častá součást jáchymovských rudních žil. Na rudních žilách březohorského ložiska v Příbrami se vyskytují hřebenitě seskupené krystaly, drůzovité kůry a ledvinité útvary.

 

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště