Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

KALCIT

 

Název pochází z latinského slova calx – vápno

Chemické složení: uhličitan vápenatý, Ca(CO3)
Tvrdost: 3
Hustota: 2,6 – 2,8
Krystalová soustava: trigonální
Lom: lasturnatý
Lesk: skelný, na štěpných plochách perleťový
Barva: bezbarvý, bílý, žlutý, hnědý, červený, modrý, zelený i černý, časté je střídání barev ve vrstvičkách, tzv. onyx
Vryp: bílý

Vznik a výskyt: Kalcit patří k nejrozšířenějším nerostům zemského povrchu. Vzniká za nejrůznějších podmínek na rudních i nerudních žilách, na žilách alpského typu, v dutinách magmatických hornin nebo v dutinách sedimentárních i metamorfovaných karbonátových hornin. Tvoří převážnou část karbonátových hornin – sedimentárních vápenců nebo metamorfovaných mramorů. V přípovrchových vodách je kalcit rozpustný (vznik jeskyní, závrtů apod.) V krasových oblastech v určitých podmínkách se z nich může zpět vylučovat (vznik krápníků, travertinů apod.)

Výskyt v České republice: polymetalické žíly březohorského revíru v Příbrami – byly zde zjištěny výskyty tzv. cvočkovců – rovnoběžné srůsty klencových krystalů nad sebou. Jednodušší, ale až 40 cm velké krystaly byly nalezeny na žilách příbramského uranového revíru v oblastech Bytíz, Lešetice, Brod a Jeruzalém. Pozoruhodností blízkého ložiska Vrančice u Příbrami byl tzv. děsivec – kalcit s intenzivní ohnivě temně rudou luminiscencí. Kvalitní krystalované vzorky pocházejí i z ložisek Stříbro, Měděnec, Obří důl, Dolní Rožínka, Horní Benešov.
Mandlovcové dutiny melafyrů v Podkrkonoší – Kozákov, Doubravice
Dutiny bazaltových a fonolitových hornin v Českém středohoří – např. Mariánská hora v Ústí nad Labem. Zejména se kalcit vyskytuje v dutinách vápenců – Barrandien – Podolí, Koněprusy, Prachovice, Černý Důl, Štramberk, okolí Tišnova, Nedvědice, Horní Lipová.

Zpracování: Jako sbírkový kámen je broušen do rovinných brusů z mnoha lokalit. Využíván bývá zejména kalcit s uzavřenými fosiliemi z Barrandienu nebo vrostlicemi jiných minerálů. Oblíbené jsou především různé páskované variety nebo i kameny s pseudoachátovou kresbou (např. Hončova hůrka) Mimořádné obliby se dočkal pro svou neobvyklou a v České republice ojedinělou výraznou modrou barvu kalcit z mramorového lomu u Nedvědice. Zvláště hrubozrnější partie vynikají sytou blankytně modrou barvou. Brousí se rovinně nebo do kabošonů i značných (přes 5 cm) rozměrů. Někdy se také brousí partie s vrostlicemi jiných minerálů jako wollastonit nebo vesuvian.

 

modrý kalcit, Nedvědice, foto: Radek Votava

obrázkový mramor, Kunětická hora, foto: Radek Votava

zříceninový mramor, Kunětická hora

kalcit, Olomučany, foto: Radek Votava

kalcitová konkrece, Olomučany, foto: Radek Votava

kalcitová konkrece, Olomučany, foto: Radek Votava 

 

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště