Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

HEMATIT

 

Hematit je krystalovaná kovově lesklá odrůda železné rudy – česky nazvané krevel.

Chemické složení: oxid železitý, Fe2O3
Hustota: 5,2 -5,3
Tvrdost: 5 -6,5
Krystalová soustava: klencová
Barva: černý, tmavě červený, červenohnědý, opakní (neprůhledný)
Lesk: kovový, matný
Lom: lasturnatý, vláknitý
Vryp: červený
Astrologie: je kamenem Štíra

Výskyt: Hematit tvoří tenké až silné tabulovité krystaly s kovovým leskem, které narůstají v puklinách a dutinách. Vedle toho se vyskytuje v rudných ložiskách v podobě polokulovitých, paprsčitě uspořádaných agregátů s hladkým povrchem, tzv. lebníků. Obecně je hojným červeným pigmentem hornin a nerostů.

Historie: I když je znám od dob Babyloňanů a starého Egypta, jako drahý kámen byl zpracováván zřídka. Ve starověku se vsazoval do pečetních prstenů a do smutečních šperků. Byl oblíben hlavně ve středověku. Vsazoval se do broží, zhotovovaly se z něj pečetní prsteny, náramky, glyptika apod. Byla mu připisována magická síla, měl význam v mytologii. Údajně zastavoval krvácení, obdarovával tělo klidem a pocitem bezpečí. Od poloviny 80. let 20. století se datuje velký nárůst obliby hematitu jako drahého kamene. Brousí se z celistvých agregátů, většinou do mušlí, destiček nebo kuličkových brusů. Po vybroušení má zvláštní, grafitově až ocelově šedočernou barvu a kovový lesk. Častá je kombinace s říčními perlami, perletí nebo jiným bílým materiálem, a právě v černobílé kombinaci působí elegantně. Z našich lokalit byl k těmto účelům používán lebníkovitý hematit z Horní Blatné a Hradiště u Kadaně.

Zpracování: fasety, kabošony, korále, tabulkovce, malá a střední glyptika, plastické výbrusy. Hematit bývá broušen do čočkovitých a především kulatých tvarů pro výrobu řetízků. Je vhodný ke zhotovování rytin. Prášek z krevelu je intenzivně červený, i když je kámen černý. Při broušení se chladící kapalina (voda) barví na červeno a vypadá to, jako by kámen “krvácel“, proto čeští brusiči dali kameni pojmenování krevel. I mezinárodní název hematit má stejný původ v řeckém slově haema - krev.

Výskyt v České republice: lebníkovité formy hematitu jsou známy především ze žil v Krušných horách (fluoritové ložisko Hradiště u Kadaně, křemenné žíly u Bludné, Horní Blatné a Kovářské). Hojně doprovází uraninit na rudních žilách v jáchymovském revíru, na Příbramsku, v okolí Rožné. Spolu s magnetitem ve skarnovém ložisku Mezilesí, u Vrátu u Železného Brodu a na Moravě u Třebíče.
Oolitické hematitové rudy – ložiska v prvohorních sedimentech Barrandienu u Mníšku a Chrustenic

 

hematit, Horní Blatná, foto: profesor Rudolf Rost
 

 

 

 

 

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště