Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

APATIT

 

Chemické složení: Ca3(PO4)2 (Cl, F,OH). Jedná se o fosforečnan vápenatý s příměsí fluóru, chlóru a vody. V současnosti se pod názvem apatit rozumí celá skupina minerálů podobného chemického typu (např. fluorapatit, chlorapatit).

Minerály skupiny apatitu – fluorapatit, chlorapatit, hydroxylapatit, karbonáthydroxylapatit, karbonátfluorapatit, stronciumapatit

Tvrdost: 5
Hustota: 3,16 – 3,22
Krystalová soustava: šesterečná
Lom: nepravidelný, štěpnost nezřetelná
Lesk: skelný nakrystalových plochách, na lomných plochách lesk matný
Barva: apatit je druh fosfátového minerálu, který se může v přírodě vyskytovat v celé škále barev v závislosti na jeho chemické příměsi (Mn, Sr, Y, Ce, La, Na, Mg a další) a to přes zelenou, žlutou, fialovou, bezbarvou, hnědou, šedou, k růžové až modré.
Vryp: bílý

Vzhled: krystaly tabulkovité, sloupcovité, jehlicovité, též zrnitý, kusový
Nejčastěji v podobě krátkých či dlouhých sloupcovitých až jehličkovitých krystalů. Má tendence tvořit zrnité agregáty či agregáty sloupečkovité nebo tabulkovité. Jeho velké krystaly jsou poměrně vzácné, ale podařilo se při výkopových pracích objevit u Opalic v 70. letech minulého století krystal velký 12 cm a vážící přes 700 g. Ze Sljudjanky na Bajkale v Rusku jsou známy i krystaly dlouhé okolo půl metru.

Vznik: Apatit vzniká krystalizací z magmatu či z nahromaděných zbytků organických látek, tzv. fosforitů. Jedná se o velmi hojný akcesorický minerál, který je jednou ze základních složek hornin. Je to nejrozšířenější fosfát v zemské kůře. Vzniká ve velmi širokých podmínkách od magmatické činnosti až po sedimentaci. V magmatických horninách se setkáváme s jeho výskytem v žulách a v gabru.

Výskyt v České republice: Písecko (krásné modravé sloupečky v pegmatitech), Dolní Bory, Bobrůvka (z pegmatitů), Horní Slavkov, Krupka (v greisenech)

Využití: Apatit se používá pro výrobu fosforu v chemickém průmyslu, kde se z něho získává surovina pro výrobu umělých hnojiv, kyseliny fosforečné a dalších sloučenin fosforu. Jeho další použití spočívá ve zdroji prvků vzácných zemin. Zajímavostí je, že se mikroskopické krystalky apatitu vyskytují v kostech a zubech všech obratlovců včetně člověka.

 

apatit, Dolní Bory, foto: Radek Votava

apatit, Dolní Bory, foto: profesor Rudolf Rost

apatit, Horní Slavkov, foto: profesor Rudolf Rost


 

 

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště