Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

MINERÁLY BRNO
17.-18.11. 2018

Mezinárodní prodejní výstava minerálů, fosilií, šperků a přírodnin

Podzimní Minerály Brno odkryjí krásu pegmatitů

 

Stovky zajímavých pegmatitů uvidí lidé na výstavě Významné mineralogické lokality jižní Moravy, která doprovodí podzimní Minerály Brno. 17. a 18. listopadu by tak na brněnské výstaviště měli zamířit všichni, kteří se chtějí podívat na to nejlepší z moravských nalezišť.

Pegmatity jsou svým minerálním složením velmi blízké zvláště granitům (žulám) a jsou celosvětově známé díky častým nálezům rozměrných nerostů, které jsou v dutinách i větší než metr. Využívají se i v průmyslu, například jako zdroj živců pro výrobu keramiky, křemenů pro sklářství nebo mnoha drahých kamenů pro šperkařství.

Množství světově významných nalezišť této skupiny minerálů se nachází také v České republice. Patří mezi ně například Rožná, která se do povědomí společnosti zapsala ve spojitosti s prvopopisem nového nerostu – lithné slídy lepidolitu. Později zde vědci našli další nový minerál – turmalín rossmanit. Lokalita nabízí také velmi kvalitní herderity.

Jen o dvacet kilometrů dál se nachází vesnice Dobrá Voda, ze které pocházejí kvalitní ukázky takzvaných „mouřenínských“, ale i méně běžných „tureckých“ hlaviček. Jde o turmalín elbait s temně modrým nebo temně růžovým zakončením krystalů. Také tantalo-niobáty z této lokality dosahují výborné kvality.

Blízká obec Cyrilov zase mineralogy zaujala výskytem čočkovitých černých turmalínů-skorylů a objevem nového minerálu-fosfátu cyrilovitu v asociaci s pestrou skupinou dalších fosfátů.

Dolní Bory zase nabízejí vynikající ukázky velkých srostlic (hypoparalelní srůsty) krystalů záhněd, které mají až přes půl metru, velké krystaly živce ortoklasu, perleťově lesklé srostlice a krystaly živce albitu. Mineralogové tady také poprvé objevili drahý kámen sekaninait, který rovněž dosahuje až metrové délky.

Za pozornost stojí také místní růženín, který se řadí k jedněm z nejkvalitnějších ze západomoravských pegmatitů a občas se brousí i jako šperkový kámen. Někdy se dokonce jedná o takzvaný hvězdový růženín, tedy minerál s hvězdovým efektem po vybroušení do tvaru kabošonu.

Dolní Bory se vyznačují také mimořádnými ukázkami až dvacet centimetrů dlouhých andalusitů, deseticentimetrových ilmenitů, pěticentimetrového dendritického monazitu či až pěticentimetrových sloupečků zelenkavého, modrého i žlutého apatitu. Krásné byly i zdejší dolomity nebo pyrity, bohaté ukázky lollingitu a proslulá je i zdejší plejáda fosfátů, z nichž některé jsou celosvětově málo běžné až raritní (laueit-uškovit, scorzalit, augelit, benyacarit a dvě barevné formy beraunitu).

Také desilikované pegmatity, kde byl pozdějšími geologickými procesy vyloužen křemen, zastoupené v hadcích z Věžné, poskytly zajímavé nerosty. Jde zejména o bohaté ukázky vzácného millaritu, dlouhé sloupečky niobového rutilu či vzácný stibiobetafit.

Ke konci 80. let minulého století vzbudila náležitý rozruch lokalita Li-pegmatitu Řečice u Nového Města na Moravě, odkud se začaly objevovat na domácí poměry nevídaně velké krystaly rubelitů (asi největší krystal – 7 x 5,5 cm – je uložen v Národním muzeu v Praze). Tyto kousky dosti často přesáhly i pět centimetrů na délku. Ze zajímavých minerálů se zde nalezly i v pegmatitech méně běžné arzeničnany (zejména hezký arzeniosiderit) nebo vzácný tusionit a boromuskovit. Na nedalekém návrší byly získány i mimořádně velké drúzy a volné krystaly záhnědy s hezkým muskovitem.

Velké krystaly záhněd jsou ostatně známé z více míst a jsou příležitostně vykopávané stále. K těm klasickým lokalitám patří Bobrůvka, Bobrová, Suky, Bohdalec, Pikarec, Rousměrov, Záseka, Vídeň a mnohá další zajímavá místa.

Poslední jmenovaná lokalita se do povědomí mineralogů zapsala i díly velkým ukázkám smolně hnědého fosfátu triplitu. Dnes už je ale zatopená vodami Mostišťské přehrady.

Velmi pěknými barevnými elbaity-rubelity v minulosti překvapily také lokality Pikarec, Strážek či Laštovičky. Ani jedna ovšem velikostí nedosáhla úrovně řečických rubelitů. Ze Strážku pocházejí z obecného pegmatitu zajímavé ukázky dutin s živci, na nichž nasedají krystaly granátu-almandinu.

Už ve 20. letech 20. století upoutala pozornost sběratelů i vědců krásnými ukázkami albitu, muskovitu, apatitu a navíc přítomností pro pegmatity netradičních minerálů – brookitu a anatasu – obec Bobrůvka.

Také příležitostně odkryté menší pegmatitové žíly v těženém lomu v Horních Borech poskytují vzhledné ukázky běžných pegmatitových minerálů. Pochází odtud největší známý moravský čočkový skoryl – dnes uložený ve sbírkách NM v Praze, 15 x 14 x 8 cm. Okolní lokality Radenice a Cyrilov poskytují čočkové skoryly nejčastěji do 5 cm šířky.

K mimořádným nálezům patří jistě i kvalitní gemologická surovina záhněd, citrinů a křišťálů. Jde o transportem zaoblené krystaly až valouny mnohdy mimořádně kvalitní suroviny, ale mnohem častěji pouze o úlomky těchto krystalů, které bývají zejména po orbě nalézány zvláště v území Rousměrov – Bohdalec a v navazujících směrech k Sukům a na opačnou stranu k Bobrůvce (známé citríny z Lind).

Exponáty na výstavu poskytne Moravské zemské muzeum a řada soukromých sběratelů. Díky tomu se podaří utvořit ucelený přehled nejzajímavějších a nejkvalitnějších západomoravských pegmatitů.

Kromě této rozsáhlé výstavy uvidí návštěvníci díky spolupráci s Muzeem Českého ráje v Turnově také mimořádnou expozici velkých fazetově vybroušených kamenů ze západomoravských pegmatitových lokalit, a to často v mimořádných velikostech a různých typech výbrusů.

Následující výstava v roce 2019 poté obsáhne další nerosty z jiných typů hostitelských hornin z jižní Moravy.

Datum: 3.9.2018 11:21:00

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště