Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

MINERÁLY BRNO
20.-21.5. 2023

Mezinárodní prodejní výstava minerálů, fosilií, šperků a přírodnin

Minerály Brno doprovodí na podzim 2020 výstava Minerály Třebíčska


Letošní podzimní doprovodná výstava k Minerálům Brno plynule navazuje na dvě předcházející výstavy, které se věnovaly problematice Pegmatitů Vysočiny (rok 2018) a ostatním Mineralogickým lokalitám Vysočiny (rok 2019).

Zájmové území bylo podobně jako v dřívějších výstavách omezeno pro účely výstavy tentokráte takto:

  • severní ohraničení tvoří těleso dálnice Brno–Praha
  • jižní ohraničení omezujeme zhruba Znojemskem a Moravskobudějovickem
  • západní ohraničení tvoří Jihlavsko a Dačicko
  • východní ohraničení jsme stanovili z praktických důvodů linií Boskovické brázdy

Na letošní výstavu zveme návštěvníky k prohlídce jak velmi známých lokalit a jejich minerálů, tak i některých novinek či lokalit, které jsou sběrateli méně navštěvovány.

Zajisté vzbudí zaslouženou pozornost křemenné materiály ze známých lokalit Bochovice, Hostákov, Kojatín či Valdíkov. Návštěvníci budou moci zhlédnout často unikátní vzorky jak velikostí, tak i krásou a dokonalostí krystalů ametystů, záhněd, morionů či mléčných křemenů. Ve vitrínách, které budou věnovány těmto nerostům, se shromáždí to nejlepší od několika soukromých sběratelů z tohoto regionu.

Zajímavý a barevně pestrý je výběr mnoha lokalit opálů, jimiž je region již dlouhá léta známý. Klasickou a dnes již neexistující lokalitou je bývalá cihelna v Třebíči-Borovině, ovšem krásné jsou opály i z Třesova, Mohelna nebo očkaté opály z Nové Vsi.

Třebíčsko také vyniká kvalitou i zabarvením místních plasem, se kterými se také na výstavě seznámíme a budeme moci žasnout nad často fantaskními výjevy struktur plasem.

Ze starých a dnes již jistě klasických lokalit budeme moci obdivovat vzorky azbestů z Hrubšic a okolí a také sepiolitu, díky kterému se v této oblasti rozvinul i zajímavý umělecký obor výroby fajek a drobných upomínkových předmětů.

Dnes již bohužel značně vysbíranou lokalitu, známou taktéž již z 19. st., proslulou krásnými nálezy obecného korundu, budou prezentovat vynikající ukázky nalezené již před více jak 40 lety.

Zajímavé jsou také vyrostlice granátu – almandinu z ruly ze Senorad, které dosahují někdy i velikosti více jak 5 cm.

Nesmíme opomenout také lokality moravských vltavínů, které jsou významně soustředěny právě v okolí Třebíče (Krochoty, Vídeňský rybník) či v blízkém okolí (Jaroměřicko, Dukovany, Slavice, Slavětice apod.). Taktéž s těmito zvláštními sběratelskými předměty se z několika lokalit budeme moci seznámit.

Na tomto malém „ochutnávkovém“ prostoru se nemůžeme zmínit o všem, co doprovodná výstava přinese, ale kromě shora uvedeného, se mohou návštěvníci těšit na řadu dalších zajímavých lokalit a nerostů, které pocházejí z třebíčského regionu a často tento kraj proslavily po celé zemi i v zahraničí.

Na závěr bych rád poděkoval mnoha soukromým sběratelům, kteří byli ochotni se projektu zúčastnit a zapůjčit své exponáty na naši výstavu. Jejich jmenovitý seznam bude součástí výstavních vitrín.

Rádi bychom pozvali všechny obdivovatele nerostů a šperků k návštěvě brněnského výstaviště v listopadovém termínu (21.–22. 11.) a také k návštěvě doprovodné výstavy Minerály Třebíčska, která na svém prostoru shrne opravdu to nejlepší od řady zdejších sběratelů.

 

Datum: 5.10.2020 13:15:00

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště