Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

MINERÁLY BRNO
20.-21.5. 2023

Mezinárodní prodejní výstava minerálů, fosilií, šperků a přírodnin

Mineralogické zajímavosti bývalých sovětských zemí - Asijská část Ruska, východně od Uralu

 

Toto nejrozsáhlejší území bývalého Sovětského svazu je z geologického a také i mineralogického hlediska  stále ještě málo probádané. A to hlavně proto, že za dob carského Ruska byla tomuto území věnována jen minimální pozornost, a větší zpřístupňování těchto odlehlých míst začalo až od 20. let minulého století. Najdeme tu však mnoho i celosvětově významných ložisek a pro řadu chemických prvků je tato oblast významnou světovou zásobárnou (platinové kovy, zlato, nikl, cín, ale i diamanty).

Minerály z některých bohatých lokalit, např. Malchan, Sljudjanka, Dalněgorsk, se objevují na mineralogických burzách od poloviny 90. let minulého století zcela pravidelně a to mnohdy i ve velkém množství.

Podzimní výstava při Minerálech Brno 2015 se bude průřezově věnovat i tomuto rozsáhlému zauralskému území bývalého Sovětského svazu a představí návštěvníkům v několika vitrínách nejvýznamnější zdejší lokality.

Z mimořádně bohatých ložisek niklu a platinových kovů – Norilska a Talnachu na severu Sibiře budou na výstavě ukázky zdejších rud – mooihokeit, talnachit, a také typický a velice ceněný minerál sperrylit, nalézaný zde ve světové kvalitě. Rudní ukázky doplní estetické vzorky doprovodné mineralizace – stilbit, apofylit, pektolit, okenit. Lokalita Tatarskoe představí značně velký krystal pyrochloru – přes 5 cm.  Poměrně nová lokalita Rubcovskoe nabídne vzorky ryzí mědi a kupritu ve velmi estetických a krystalově dokonalých ukázkách.

Rozsáhlý soubor minerálů bude ke shlédnutí ve vitrínách věnovaných Murunskému alkalickému masívu v Jakutsku. Zdejší unikátní horniny poskytly již řadu nových minerálů, např. také fialový drahý kámen čaroit, který si od poloviny 70. let minulého století začal podmaňovat svou ojedinělou krásou odbornou i laickou veřejnost.

Kromě několika ukázek čaroitu dokládajících pestrost zbarvení i struktur tohoto kamene - v surovém i naleštěném stavu, budou k vidění také reprezentativní vzorky čaroitu s mnoha typickými doprovodnými minerály, které do něj často zarůstají - představí se dlouhá stébla oranžového tinaksitu, jehlicovité agregáty nahnědlého tokkoitu, černozelená „sluníčka“ egirínu, perleťově lesklé narůžovělé tabulky fedoritu, tmavohnědý stébelnatý frankamenit a některé vzácné endemity jako tausonit, dalyit či murunskit. Z okraje Murunského masívu pochází také neobvyklá křemenná surovina, tzv. dianit, s krásně sytě modrou barvou. Z Aldanského masívu jistě zaujmou návštěvníky dokonalé velké černozelené osmistěny spinelu (až přes 5 cm velké) a Tažeranský masív nabídne ukázky zdejších vzácných endemických minerálů – azoproitu a tažeranitu. Od řeky Kurejky (lokalita Ozernaja) pochází vzácné nálezy pozemského železa (ne meteoritického původu) a z okolí řeky Viljuj budou k vidění typické zdejší granáty grossulary, stále ještě ne zcela vyjasněné pseudomorfózy nazývané „achtarandity“ a typické sloupcovité krystaly viljujitu (dnes již samostatný minerál příbuzný vesuvianu). Z lokality Menkjule bude možné shlédnout ukázky štěpných tabulek krásně žlutého auripigmentu o velikosti i přes 10 cm.

Návštěvnickou pozornost bude jistě poutat i vitrína s mnoha krásnými a vysoce estetickými ukázkami kalcitu a doprovodných zeolitů z oblasti řeky Nižnaja Tunguska (řeka Nidym, Tura). Převažují snopkovité srostlice stilbitu, bílé vatovité agregáty mordenitu (často zarůstající do opticky čistého kalcitu), překrásné perleťově lesklé, často oboustranně ukončené tabulkovité srostlice heulanditu a bílé kulovité krystaly analcimu (zde dosahující často úctyhodných rozměrů – rekordní krystaly měly velikost jako dětská hlava). Zvláštností jsou atypicky dlouze sloupcovité krystaly apofylitu (až přes 5 cm velké) a z oblasti popsaný nový minerál tungusit. Zdejší kalcity se těží jako kvalitní optická surovina a dají se fazetově brousit. Dokonale průhledné krystaly dosahují délky i přes 20 cm.

Dálného východu je nejdůležitější oblastí atraktivních mineralogických lokalit oblast kolem Dalněgorska, kde se nachází několik lomů ložiska těženého na surovinu bóru, a také řada šachet a štol polymetalického revíru. Z ložisek bóru pochází atraktivní lesklý datolit (žlutý, zelený, namodralý), často ve značně velkých ukázkách, velké krystaly danburitu, (až přes 20 cm dlouhé), které dosahují někdy gemologické kvality, a také atraktivní páskovaná zelenobílá surovina – datolitwollastonitový skarn, který se úspěšně brousí a zpracovává jako oblíbený šperkařský a galanterní drahý kámen. Krásné jsou odsud i hřebenité srůsty sloupcovitých zelených krystalů hedenbergitu, které zde dosahují světové kvality. Z rudních ložisek, kterými se Dalněgorsk (také Teťjuche) výrazně zapsal do paměti mineralogické veřejnosti, pochází řada unikátních dokonale krystalovaných nerostů. Jde především o špičkové tabulovité tombakové krystaly pyrhotinu (často i v bohatých srostlicích), tvarově velmi pestré ukázky stříbrošedého galenitu (krychle, osmistěny, tabulovitý vývin), neobvykle velké krystaly zlatožlutého chalkopyritu či typicky schodovitě vyvinuté krystaly sfaleritu nebo dokonale omezené, často i přes 3 cm velké čerstvé krystaly arzenopyritu. Velkou pestrost barev i tvarů krystalů dosahuje také fluorit (bezbarvý, zelený, dokonalé osmistěny, krychle), také mnohdy nalézaný v unikátních velkých krystalech a drúzách. Typickým doprovodným minerálem, který je velmi vyhledávaný, je zdejší manganaxinit. Drobnější nahnědlofialové drúzy hrotitých krystalů, ale i objemnější temně fialové drúzy vynikají svou křehkou krásou, ale i dokonalostí vývinu. Také kalcit na zdejších ložiscích dosahuje vynikající sbírkové úrovně. Je často opticky čistý, zarůstají do něj mnohé jiné minerály a někdy bývá na povrchu porostlý třpytivými krystaly apofylitu. Znamenité jsou zejména zdejší manganokalcity, udivující svou velikostí  - i přes 50 cm i sytostí růžového zabarvení. Velkým pojmem jsou na mezinárodním mineralogickém trhu také zdejší ilvaity, které dosahují světové kvality. Také křemen udivuje svou krásou a např. zdejší červené tence sloupcovité krystaly nebo velice specifická forma křemene s destičkovitými otvory po vyloužených tence tabulkovitých krystalech kalcitu (tzv. papírový kalcit) byly vždy na mineralogických burzách velice ceněny. Všechny uvedené nerosty budou také k vidění v reprezentativních ukázkách a svou krásou jistě zaujmou každého návštěvníka. Nedaleká skarnová lokalita Siněrečenskoe nabídne neobvykle kvalitní dokonale omezené lesklé krystaly granátu andraditu (krystaly i přes 3 cm velké) a typické ukázky zeleného křemene prasemu, který se zde vyskytuje ve světově kvalitních exemplářích.

Z dalších odlehlých lokalit Dálného východu zaujmou skvostné dokonale individualizované krystaly ametystu z Kedonu, zde i v neobvyklé formě pagodového růstu. Z ložiska Zabytoe pochází krásně vyvinuté lesklé krystaly topazu i s drobnějšími krystaly kassiteritu. Zvláštností je neobvyklý druh jaspisu z oblasti soutoku řek Ir a Nimi, tzv. irnimit, který vyniká pro jaspisy neobvyklou modrou barvou, způsobenou inkluzemi modrého nerostu richteritu.

Čukotky a jejího širšího okolí pochází kvalitní ukázky některých nerostů, hlavně krásné krystaly kassiteritu, wolframitu, topazu a scheelitu - lokality Tenkergin, Iuľtin. Z lokality Pribrežnoe pochází značně velké, ale nepříliš vzhledné (jakoby ovětralé) ukázky krystalů ferroaxinitu (až 15 cm a více). Z Tamvatnej se zejména v 90. letech minulého století na mineralogických burzách objevovaly vzorky se zelenými granáty – demantoidy. Krystaly byly obvykle světleji zabarvené, ale dosahovaly někdy až 5 mm.

Kamčatky se do širšího vědomí mineralogů zapsaly zejména nerosty vzniklé vulkanickou činností na zdejších sopkách Ključevskaja, Tolbačik či Bezimjannyj vulkán. Vznikly tu a stále vznikají často velmi exotické minerály, jejichž sběr ale bývá velmi časově omezen (sezónní dostupnost, značná rozpustnost ve vodě a to i v běžném ovzduší). Několik takových mineralogických rarit bude na výstavě také k vidění. V podobném prostředí vznikl velmi raritní minerál rheniit  (přírodní sulfid rhenia). Jde o drobné stříbřité šupinky narostlé na puklinách vulkanické horniny z kráteru Kudrjavyj na ostrově Iturup, Kurilské ostrovy. Tento neobvyklý minerál bude stát na výstavě jistě za shlédnutí.

Pozornost návštěvníků určitě připoutá i nesmírně bohatá oblast okolo jezera Bajkal a Zabajkalí. Z lokality Sljudjanka pochází krásné modrozelené sloupky apatitu, zarostlé obvykle do žlutooranžového kalcitu. Vyskytuje se tu také krásný pyroxen bajkalit – mimořádně dobře krystalovaný. Výstava nabídne vzorky apatitu, včetně unikátního 23 cm velkého volného oboustranného krystalu. Z poměrně blízkého okolí, z kamenolomů Maloe Bystroe, pochází krásně vybarvené ukázky lapisu lazuli (lazuritu), v němž lze někdy nalézt vzácnější akcesorie jako afghanit, tounkit nebo bystrit. Vzdálenější Zabajkalí je známé mnoha pověstnými drahokamovými lokalitami (Adunčilon, Šerlovaja gora, Nerčinsk), odkud se již v carské době dostávaly na mineralogický trh krásné topazy, akvamaríny, heliodory, turmalíny a jiné nerosty. Novodobější lokality v oblasti Malchanského masívu, známé luxusními ukázkami zejména růžových turmalínů – rubelitů a zonálních turmalínů, lze zařadit co do kvality nalézaných vzorků k nejlepším světovým lokalitám svého druhu.

Ostatními zajímavými nerosty těchto pegmatitových lokalit jsou některé vzácnější minerály jako bismut, danburit, pollucit, hambergit nebo kolumbit.

Z lokalit v okolí Koržunovskoe vynikají nálezy krystalů magnetitu či velké kulovité lupenité agregáty klinochloru, který se odsud úspěšně distribuuje často naleštěný v deskách nebo i ve formě šperků pod názvem serafinit. Pěkné ukázky pyritu, hematitu a epidotu ze zdejších ložisek také doplňují vzácné akcesorie, např. borát koržunovskit. Manganové a borátové ložisko Solongo v Burjatsku je známé  sytě vybarvenými ukázkami rodonitu s mnoha málo běžnými minerály v něj vrostlými (např. turneaureit), sonolit, alleghanyit, vimsit, johnbaumit. Pestrá je také zdejší vzácná parageneze borátů a doprovodných minerálů, např. burjatit, frolovit, kurčatovit, fedorovskit, solongoit, sachait, uralborit nebo daškovait a formicait. Oblast ložisek s centrem v okolí Kličky je známa krásnými drúzami zeleného fluoritu a jedněmi z nejkvalitnějších ukázek vzácného zeolitu stelleritu (na výstavě bude k vidění drúza přes 20 cm velká). Velmi poutavé budou také dokonalé a krystalograficky pestré (zejména díky různým srůstům a inkluzím) optické krystaly křišťálu či přechody citrínu – záhnědy z lokality Perekatnoe. Zdejší krystaly vynikají obzvláště častými tzv. fantomy, které tu bývají zvýrazněny chlority, jílovými minerály či minerálním pigmentem. Ze stále těženého ložiska Inagli pocházejí krásné sytě zeleně vybarvené ukázky jednoho z nejlepších světových chromdiopsidů, který se brousí i do fazetových brusů a je velmi vyhledáván. V současnosti jde o nejkvalitnější světové ukázky tohoto kamene.

Na výstavě bude také zmíněn rozsáhlý výskyt ruských (jakutských) diamantů, včetně přehledu některých výjimečných nálezů. Speciální vitrína poskytne návštěvníkům pohled na některé typické, ale i méně známé meteority a to kamenné i železné s přehledem nejvýznamnějších meteoritů známých z území bývalého Sovětského svazu, včetně vzorku čeljabinského meteoritu z Uralu. Do této vitríny exkluzivně zapůjčí meteority pan Sergej Vasilev. 

Datum: 4.9.2015 15:44:00

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště