Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

MINERÁLY BRNO
20.-21.5. 2023

Mezinárodní prodejní výstava minerálů, fosilií, šperků a přírodnin

Doprovodná výstava nabídne raritní fosilie trilobitů a více než 600 minerálů


Výstava, která doprovodí podzimní Minerály Brno, má název Minerály širšího brněnského okolí. Návštěvníci se mohou těšit na více než 600 minerálů, 160 rudických koulí i raritní exponáty.


Autoři výstavy představí nerosty z Brněnska i Moravského krasu. Zahrnutí těchto oblastí si pak přímo žádalo zastoupení fosilií. Na ty se návštěvníci mohou těšit z lokalit Rudice, Olomoučany či brněnské Hády.

Vystaveny budou také krásné exempláře amonitů, brachiopodů, ježovek i dalších typických fosílií z Moravského krasu. Zvláštní pozornost si zaslouží trilobiti, kteří patří na území k opravdovým raritám.

Menší expozice se bude věnovat i kosterním pozůstatkům obyvatel krasových jeskyní. Návštěvníky překvapí, jak široké zastoupení živočišných druhů jeskyně představují. Kromě jeskynního medvěda jde např. i o lva, rosomáka, jezevce a řadu kosterních pozůstatků zvířecích druhů, kteří sloužili jako potrava, ale primárně jeskyně nenavštěvovali.

Jedinečná prezentace rudických geod 

Zvláštní pozornost si jistě zaslouží samostatná podvýstava věnovaná tzv. rudickým koulím, kterých bude vystaveno více než 160 kusů. Zastoupeny budou jak z klasické oblasti Rudice – Olomučany – Habrůvka, ale též ze sekundárních nalezišť ležících jižně od svých primárních výskytů. Jde o výskyty přímo z území města Brna (např. z Černovic, Maloměřic, Ořešína, Soběšic), ale také až ze Žabčic, kam byly v geologické minulosti splaveny tokem řeky Svitavy. Největší vystavená geoda bude mít rozměr více než 30 cm, přičemž vzácností jsou v současnosti již geody průměru nad 10 cm. Jejich mineralogické složení je velmi pestré. Budeme moci obdivovat drúzy křišťálu, ametystu, citrínu, ale i kulovité výplně chalcedonu nebo kašolongu. V této kvalitě a množství ještě rudické geody nikdy prezentovány na jednom místě nebyly a jedná se tak bezpochyby o výjimečnou příležitost vidět vybrané ukázky toho nejlepšího od mnoha sběratelů i muzeí (např. ukázky geod z bývalé sbírky učitele Mejzlíka z Veverské Bitýšky, dnes deponované v muzeu v Třebíči).

Zajímavé a už málo vídané budou jistě i vzorky ve vitrínách věnovaných oblasti bývalé těžby uhlí v okolí Oslavan, Zbýšova a Zastávky u Brna. Zdejší doly v minulosti oplývaly mnohdy i esteticky krásnými exempláři nerostů (kalcit, křemen, baryt...). V době před uzavřením dolů se například v Oslavanech a Zastávce nalézaly krásné ukázky ryzí síry, některých síranů a dalších málo běžných či vzácných nerostů. Oslavanská síra dosahovala estetikou nalézaných vzorků ve své době nejlepší české kvality.

Nerosty z brněnských lokalit

Autoři by rádi upozornili také na výjimečný soubor nerostů shromážděných z brněnských lokalit. Jde většinou o historické ukázky nerostů z Bystrce, Komína, Bosonoh, Kohoutovic, Pisárek a několika dalších lokalit. Ukázky z těchto míst, většinou bývalé lomy, jsou již v současnosti nedostupné, přitom řada z nich dosahovala velmi dobré kvality i ve srovnání s mnoha klasickými lokalitami. Zaujmou jistě ukázky rudní (pyrit, měděné minerály), turmalíny z Bystrce, kalcity z Lesního lomu, ale i typické šestiboké sloupečky slíd, vyvětralých v oblasti Maloměřic a Líšně.

Pozornost budou přitahovat jistě i větší drúzy barytů, kalcitů a křemenů z okolí Tišnova. Baryty z Dřínové u Tišnova dosahují na české poměry a současné možnosti výjimečných velikostí i kvality. Mnohý z návštěvníků si bude moci připomenout i historickou lokalitu drúz křemene na tišnovské Květnici, známé již sběratelům v 19. století.

Chybou by bylo nepřipomenout i krásné ukázky granátů – hesonitů z Moravských Bránic, které se svou barvou mohou směle srovnávat s klasickými výskyty v okolí Žulové a Vápenné na severní Moravě. Krásné budou i drúzy sádrovce z Nosislavi, Velkých Němčic nebo Šlapanic.

Na výstavě bude v osmnácti vitrínách prezentována ještě řada dalších lokalit a nerostů či fosílií z širšího brněnského okolí. Na tomto místě nelze zmínit vše. Proto rádi zveme všechny návštěvníky Minerálů Brno na galerii ke zhlédnutí celé výstavy, kde si budou moci prohlédnout velice reprezentativní kolekci od více než 10 soukromých sběratelů a veřejných muzeí. Mnohdy budeme překvapeni, jaké nerostné poklady se v našem blízkém okolí nalézaly a často dají nalézt i dnes.

 

Datum: 12.11.2022 11:01:00

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště