Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

MINERÁLY BRNO
20.-21.5. 2023

Mezinárodní prodejní výstava minerálů, fosilií, šperků a přírodnin

Doprovodná výstava listopadových Minerálů - Bývalé středoasijské sovětské republiky

 

 

Z rozsáhlého území, kam patří současné samostatné státy Kazachstán, Turkmenistán, Uzbekistán, Kirgízie a Tadžikistán, je známo mnoho rudních ložisek (často uranová a vanad- uranová), ložisek solných a borátových (Inder), ale i ložiska s výskytem antimonu, arsenu a rtuti, a také diamantové výskyty (Pamir) či ložiska s výrazným zastoupením supergenní zóny (oxidační povrchové části ložisek).

Značná část ložisek a výskytů byla těžena a ukončila provoz již v dřívějších dobách. Mnoho údajů pochází také z geologických průzkumů těchto malých ložisek. Přičemž byť jsou mnohdy mineralogicky mimořádně atraktivní, na mineralogický trh se z mnohých z nich dostal materiál jen velmi ojediněle. Již v 90. letech minulého století se mnoho těchto lokalit neobjevovalo pro naprostou absenci minerálů ani na ruských burzách. Čím se lokalita nachází dále na východ Ruska a je více nepřístupná (např. pro pouštní podmínky), tím více byly i jsou takové lokality na trhu raritní. To platí o převážné většině středoasijských lokalit.

Z plošně nejrozsáhlejšího Kazachstánu se na výstavě budou prezentovat vynikající ukázky barevných achátů z oblasti Semipalatinska. Poutat pozornost budou jistě také kazašské drahé kameny, např. sokolí oko, ohnivý opál, krystaly ametystu. Ze severu, z okolí jezera Inder, budou zastoupeny typické ukázky zdejších borátů – pinnoit, inyoit, inderborit, kurnakovit, ale i síran görgeyit – tabule více jak 8 cm velká.

Bohaté rudní ložisko Džezkazgan budou reprezentovat krystalovaný sulfidický materiál s ukázkami chalkozínu a bornitu světové úrovně, krystalované i hrubě drátové podoby ryzí mědi, žluté průhledné (schopné broušení) krystaly sfaleritu (kleofánu) či nezvykle sloupcovitě vyvinuté krystaly chalkopyritu. Světové kvality dosahují zdejší jehlicovité betechtinity a podobné djurleity. Mimořádnou pozornost si zaslouží ukázka silného drátu ryzího stříbra na podložce z krystalů chalkozínu.

Džezkazganské bornity a chalkozíny byly v 90. letech minulého století prakticky jediným krystalovaným mineralogickým materiálem na světových burzách. Bornity, které zde dosahovaly velikosti krystalů často přes 1 cm až ke 3 cm, a chalkozíny v různé formě krystalů – běžně také kolem 1 cm, byly díky své estetičnosti vysoce vyhledávané. Zdejší ryzí měď vynikala velikostí svých agregátů a často také svými dokonalými hrotitými krystaly. Několik typických odlišných forem bude dokládat velkou rozmanitost minerálního bohatství zdejšího ložiska.

Další severokazašská rudní ložiska Sokolovskoe a Sarbajskoe proslula jednak krásnými čerstvě stříbrnými chomáči drátků ryzího stříbra a dalšími stříbrnými minerály, ale také velmi estetickými ukázkami zeolitů, zejména chabazitu, gmelinitu, stilbitu a stelleritu. Všechny zmíněné nerosty budou na výstavě bohatě zastoupeny a dokládají tak výjimečnost i tohoto kazašského ložiska. Jižní kazašské lokality budou zastoupeny výjimečně estetickými minerály rudních ložisek Kara-Oba, Kounrad a Akčatau. Ukázky bertranditu, genthelvínu, creeditu, rodochrozitu, wolframitu či cosalitu jistě zaujmou svou mimořádnou krásou mnohé návštěvníky. Z lokality Altyn-Tjube budou vystaveny zdejší výjimečné dioptasy (krystaly přes 1 cm velké) a odlehlá lokalita Bektau-ata nabídne dokonale omezený vzácný davidit (4 cm velký krystal).

Turkménii, jako představitelku poněkud chudších mineralogických poměrů, budou na výstavě prezentovat ukázky geod s celestinem z Bey-Neu (v 90. letech také masový mineralogický materiál burz), aragonity a kalcity z jeskyně Kap-Kutan či úchvatné sádrovce (často s množstvím malých uzavřených libel) s narostlými dokonalými krystaly síry z Gaurdaku.

Tadžikistán bude zastoupen velkou kolekcí minerálů z morény v lokalitě Dara-i-Pioz, odkud bylo popsáno množství unikátních, často endemických minerálů - miserit, baratovit, hejtmanit, cesium-kupletskit, turkestanit, ťanšanit, tadžikit aj. Vystavena bude většina zdejších minerálů.

Z uhelné lokality Ravat zaujmou krásné dendriticky vyvinuté krystaly salmiaku (až 4 cm dlouhé) a z Pamíru ukázky pověstných drahokamů z lokalit Rangkuĺ, Kuchilal, Kukurt.

Uzbecké lokality nabídnou minerály z některých málo známých lokalit v okolí Fergany, teluridy z Kočbulachu a některé další vzácné minerály.

Kirgízie zaujme svými krásnými antimonity s fluoritem z Kadamdžaje nebo bohatými vzorky auripigmentu s vzácným sytě červeným getchellitem a jemně jehlicovitým ostře žlutým wakabajašilitem z Chaidarkanu. Vystaven bude také nebesky modrý sametový chaidarkanit.

Z Čauvaje pochází pěkně vyvinuté prorostlice krystalů cinnabaritu na světlé kontrastní podložce. Manganové ložisko Inylchek je pověstné překrásnými sytě malinovými rodonity (často s vrostlými vzácnými minerály), které svou barvou směle konkurují uralským rodonitům. Z Kirgízie pochází také plejáda vzácných a často ojedinělých minerálů vanadu. Vystaveny budou např. ankinovičit, vésigniéit nebo volborthit. Také zdejší pegmatitové lokality jsou často mineralogicky výjimečné. Z lokality Kara-su pochází skvělé ukázky červenohnědého magniotriplitu a další zajímavé fosfáty.

 

achát, Semipalatinsk
 

 

 

 

Datum: 20.8.2015 12:48:00

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště