Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

MINERÁLY BRNO
4.-5.12. 2021

Mezinárodní prodejní výstava minerálů, fosilií, šperků a přírodnin

Doprovodná výstava k Minerálům Brno – Nejzajímavější mineralogické lokality Třebíčska


I letošní podzimní termín Minerálů Brno nebude ochuzen o doprovodnou výstavu, kterou zpestříme návštěvníkům jejich pobyt během akce. Již tradičně bude výstava regionálního charakteru a po prezentaci nerostného bohatství Vysočiny (dva díly) v minulých letech, se téma bude věnovat jižněji položené oblasti, a to širšímu okolí Třebíče. Detailní vymezení oblasti bude znázorněno na doplňkových textech k samotné výstavě. Autoři neopomenou nic z důležitějších nalezišť tohoto velice na nerosty bohatého regionu a sama výstava bude tentokrát ve výstavních vitrínách rozdělena podle typů mineralizací se zdůrazněním vždy toho nejlepšího, co se v této oblasti jižní Moravy vyskytlo.

Křemenné žíly s ametysty

Z atraktivních lokalit můžeme návštěvníky nalákat zejména na křemenné žíly s ametysty, které se nacházely a stále ještě někde dají nalézt i dnes v severní oblasti Třebíčska. I za hranicemi naší země jsou dobře známé hradbové žilné ametysty z okolí Bochovic nebo blízkého Hostákova (zde také hojně v podobě ježkovitých drúz), či jedny z nejtmavších ametystů z ČR vůbec, z nedalekého Kojatína. Další podobné křemen-ametystové ukázky žiloviny poskytovaly lokality Valdíkov nebo Vladislav. Na výstavě budou ukázky z těchto lokalit jistě středem zájmu a vitríny nabídnou pestrou skladbu jak přírodních krystalovaných drúz, tak zejména množství leštěných i surových hradbových ametystů. Největší vystavené vzorky budou mít délku více než 30 cm.

Vltavíny

Návštěvníky také jistě zaujmou ukázky z mnoha známých lokalit vltavínů, na které je Třebíčsko rovněž bohaté. Zastoupení bude mít většina nejznámějších nalezišť. A právě z Moravy pochází stále ještě nepřekonaný největší doložený nález vltavínu.

Hyality, opály, pegmatity

Z dalších lokalit, které mohou nabídnout krásné atraktivní nerosty, se zmíníme i o hyalitech z Vícenic u Náměště. Barevná škála různých texturně i barevně rozmanitých plazem a opálů je také známá spíše jen některým místním sběratelům a tak jistě bude pro mnohého návštěvníka překvapením, jaké šperkařsky využitelné drahé kameny Třebíčsko může nabídnout.

Ze zmíněných opálů v oblasti jednoznačně svou atraktivitou vedou opály z Třebíče-Boroviny (zaniklá cihelna) a z Třesova.

I na Třebíčsku, podobně jako na severněji položené centrální Vysočině jsou známé výskyty mnoha pegmatitů, které ovšem nejsou zastoupeny častými záhnědovými typy, ale vynikají množstvím vzácných akcesorických minerálů. Jde o různé niobo-tantaláty, nerosty vzácných zemin, např. allanit, eschynit, samarskit a další. Některé výraznější ukázky na výstavě budou také zastoupeny. Třebíčsko je také známé výskyty amazonitových pegmatitů (např. Terůvky, Kožichovice). I ty na výstavě nebudou chybět.

Specifickým typem pegmatitů jsou lithné pegmatity, na Třebíčsku také zastoupené. Obdivovat na výstavě budeme moci ukázky např. ze Sedlatic, Biskupic, Ctidružic nebo Radkovic u Hrotovic.

Zcela unikátním, svým složením, je korundový pegmatit z Pokojovic. Ten je znám dobře již z konce 19. století a zabýval se jím např. i známý petrograf Jindřich Barvíř. I ukázky zdejších korundů na výstavě nebudou chybět, a to ve velikostech, které již dnes na prakticky vytěžené lokalitě nelze reálně nalézt.

Minerály v mramorech, granáty, hadce

Třebíčsko je také známé několika lokalitami s výskyty minerálů v mramorech a erlanech. Asi nejznámější je Sokolí s krásnými ukázkami spinelu, klinohumitu, forsteritu a dalších nerostů.

Dnes poněkud zapomenutou lokalitou jsou Senorady, kde jsou známy výskyty velkých granátů (almandinů) v rule. Některé zdejší granáty dosahují pozoruhodných rozměrů (i přes 5 cm), i když nejsou gemologicky využitelné.

Další zajímavou skupinou jsou hadce, které se na území kdysi i těžily (získával se z nich azbest), a jejich zvětraliny. Jde o velmi známé moravské lokality Hrubšice (azbest) a Nová Ves u Oslavan (sepiolit). Ten byl získáván i k menší manufakturní výrobě tzv. „pěnovek“, dýmek vyřezávaných právě z tohoto kamene.

Zlato a meteorit

Výstava také neopomene stará kutiště a rýžoviště zlata, kde se zlato nachází v křemeni, nebo bylo starými horníky rýžováno z vodních toků v okolí Opatova, Předína a Hor.

Alespoň fotografií bude dokumentován i železný meteorit z Vícenic, jediný známý meteorit z oblasti Třebíčska.

Na tomto místě je vhodné zmínit, že k výstavě zapůjčili své mnohdy unikátní nerosty mnozí soukromí sběratelé, jejichž jména jsou vždy uvedena v konkrétních vitrínách. Autoři jim tímto děkují za nevšední ochotu. Návštěvníci výstavy budou mít díky těmto zápůjčkám ochotných sběratelů mimořádnou příležitost si prohlédnout jinak nedostupné ukázky nerostů z Třebíčska.  

 

Datum: 11.11.2021 9:43:00

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště