Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

MINERÁLY BRNO
20.-21.5. 2023

Mezinárodní prodejní výstava minerálů, fosilií, šperků a přírodnin

Pozvánka na doprovodnou výstavu v rámci podzimních Minerálů Brno 2016


Jak se stalo již tradicí, také v rámci letošních podzimních Minerálů Brno, bude během obou víkendových dní pro návštěvníky připravena doprovodná výstava, tentokráte na téma velmi široké, ale také značně oblíbené jak u laické, tak i odborné veřejnosti, věnované minerálům o chemickém vzorci SiO2, tedy křemenům, chalcedonům, jaspisům, opálům a mnoha dalším minerálům tohoto chemického složení.

Návštěvníci si budou moci v 16 vitrínách prohlédnout vše, co tato pestrá skupina nabízí. Na úvod se každý může seznámit ve stručnosti se základními tvary krystalů křemene, jejich prorostlicemi, srostlicemi, ale také zvláštnostmi, jako jsou pseudomorfózy křemene po jiných preexistujících minerálech. V této vitríně bude k vidění jak řada známých případů pseudomorfóz křemene např. po barytu či kalcitu, tak ukázky tzv. zoomorfóz a fytomorfóz. V tomto případě jde o nahrazení živočišných či rostlinných schránek křemenem či chalcedonem. K této skupině patří i známá zkamenělá dřeva, v ČR na mnoha místech hojně nacházená. Zajímavá bude jistě také vitrína s ukázkami různých vrostlic v křemeni, z nichž řada lidí zná třeba sagenit, ale vystaveno bude i mnoho dalších neméně zajímavých ukázek, mnohdy značně exotických vrostlic v křemeni, jako jsou krystaly anatasu, brookitu, epidotu a červené jehličky ve vzácném malinovém křemeni z Kazachstánu. Poblíž budou k vidění také libely, uzavřené bubliny a kapalin v křemeni – z Dolních Borů a Číny.

Kromě dokumentace klasických i méně běžných tvarů krystalů křemene, jejich habitu, vzájemných srostlic a prorostlic, které budou ve vitrínách návštěvníkům vysvětlovat složitou morfologii křemene, nezapomene výstava ani na podrobný výčet všech členů rozsáhlé skupiny SiO2, kam kromě křemene a jeho barevných či tvarových variet patří také vysokoteplotní či vysokotlaké formy a také poněkud exotický melanoflogit. Vystaveny budou ukázky tridymitu, cristobalitu, ale také lechatelieritu, který tvoří vzácně drobné jehličky v nám dobře známých vltavínech.

Ovšem stěžejní část celé výstavy bude postavena na prezentaci různých, někdy i dosti vzácných barevných a tvarových variet křemene. Postupně se každý může seznámit s ukázkami obecného, mléčného křemene, křišťálu, ale i všech barevných variet, jako jsou záhnědy, citríny, ametysty, ametríny, růženíny, prasem a variety s různými uzavřeninami, jako jsou železité křemeny, tygří, kočičí, sokolí oka, aventuríny a řada dalších zvláštností.

Výstava nabídne průřez celou rozsáhlou skupinou SiO2, nemohou tedy chybět ani ukázky chalcedonů, achátů, karneolů, jaspisů, chrysoprasů, ale i opálů a dalších křemitých hmot, z nichž mnohé naši zemi nebo i nedaleké Slovensko v minulosti do značné míry proslavily.

Jistě si řada lidí vybaví české acháty, ať již z Krušnohorska nebo Podkrkonoší, karneoly od Staré a Nové Paky, jaspisy z Kozákova a Krušných hor nebo opály ze slovenského Dubníka či jihočeské mechové opály nebo i překrásné středoslovenské dřevité opály. Podobně oblíbené se stávají v posledních letech i porcelanity od Komni nebo révaity od Ostrožské Nové Vsi či západomoravské plasmy.

Výstava je koncipována tak, že je kladen důraz zejména na prezentaci významných českých a slovenských lokalit a také na méně známé domácí lokality, které si z různých důvodů zaslouží svou pozornost. Ovšem nejvýznamnějším zahraničním lokalitám a místům s mineralogickými raritami se pochopitelně také nevyhýbá.

Mezi nejvíce zastoupené budou na výstavě ukázky křemenných hmot z Vysočiny (záhnědy, citríny, křišťály), Podkrkonoší (ametysty, záhnědy, zkamenělá dřeva, jaspisy, karneoly, acháty), Třebíčska (ametysty, opály, plasmy), Krušných hor (jaspisy, ametysty, karneoly, acháty) a jako určitou lahůdku si budou moci návštěvníci prohlédnout bohatou kolekci rudických koulí z Rudic, Olomoučan, ale i z Brna. V této šíři a kráse jde jistě o mimořádnou příležitost se s těmito lokalitami, které leží poměrně nedaleko Brna, blížeji seznámit.

Mezi lahůdky vystavené na výstavě lze jmenovat dvě velké křišťálové drůzy z oblasti Mt. Blanc ve Francii, řadu zajímavých krystalů dokreslujících pestrou morfologii křemene, jako např. nitkové křemeny z Pákistánu, křišťál v mramoru z italské Carrary, žezlové křišťály z Banské Štiavnice, nebo estetické drůzy z Jesenicka či Dražíče u Bechyně. Přitahovat pozornost budou také žezlové záhnědy z Dolních Borů, Bobrůvky, křemen kápový z Horního Slavkova, řada vynikajících ukázek záhněd a citrínů z Vysočiny, ametysty z Banské Štiavnice, Podkrkonoší, Ciboušova i Rudic, artyčokový ametyst z Daškezanu v Ázerbájdžánu, přírodní křišťál „aqua aura“ z Indie či bohatá prezentace českých i zahraničních achátů, včetně vysvětlení jejich různých specifických struktur.  Jistě zaujme mimořádně velký achát z Noweho Koscziolu v Polsku, velká deska dokonale zeleného chrysoprasu z polských Szklarů, vynikající kašolongy z Rudice, ale i velké hlízy karneolu v matečné hornině z oblasti okolo Nové Paky nebo ohnivě červené ukázky z Dolních Borů. Ve vitríně věnované achátům bude možné se seznámit s průřezem všemi známými lokalitami v Podkrkonoší i Krušných hor.  Například zde můžeme shlédnout acháty ze známé Doubravice, Železnice, Levína, Rovní, Kozlova a ze zahraničních zemí např. z Polska, Německa, USA, Kazachstánu, Ruska, Maroka, ale i z Číny. Vynikající ukázky nabídne výstava i v případě zopalizovaných dřev z oblasti Strelník a Povrazníku na středním Slovensku. Z českých lokalit budou vystaveny krásné reprezentativní ukázky zejména dendritických opálů z jižních Čech a očkaté opály z klasické oblasti Oslavanska.  Mezi dalšími zajímavostmi jistě zaujmou i různé pseudomorfózy křemene, např. po barytu či kalcitu z Lipové nebo po vzácném daškezanitu z Daškezanu.

Lákavou podívanou nabídne jedna z prvních vitrín, věnovaná křišťálu, kde budou vystaveny dokonalé krystaly různých forem a tvarů, včetně zajímavých fantomů, z nichž nejkvalitnější ukázky budou k vidění z Jakutska či Brazílie. Opodál stojící vitrína věnovaná ametystům bude neméně přitažlivá. Ať už půjde o různé drůzy či samostatné krystaly z Brazílie či Uruguaye, ale i poněkud méně časté ukázky z Mexika, Kazachstánu či Ruska. Určitě se budou líbit i krásné leštěné desky ametystových žil z okolí Třebíče nebo Milevska. Mezi citríny budou asi nejvíce obdivovány naše moravské z Vysočiny, které budou zastoupeny i jedním mimořádným krystalem a několika ukázkami kvalitní gemologické suroviny, ale také překrásné citríny z Rudic nebo Jakutska. Růženíny bude reprezentovat materiál z Písecka či Vysočiny, ale také ukázky krystalovaného brazilského růženínu, či mimořádně čisté ukázky z Namíbie nebo Madagaskaru. Také málo častý prasem bude zastoupen domácími ukázkami z Ahníkova, Dobešovic u Kolína (zde je v hvězdovém vývoji) i několika významnými světovými lokalitami, např. ze Seriphosu, Madagaskaru či z Dálného východu (Sinerečenskoe).

Speciální prezentace bude u našich českých železitých křemenů, z nichž nejkvalitnější ukázky snesou srovnání se světovou konkurencí. K vidění bude široká plejáda struktur i barevné pestrosti tohoto nerostu. Pro mnohé bude naopak novinkou seznámení se strukturně zajímavými stromatolity, ať už od Skořic nebo z Ruska.

Také letos, stejně jako i na dřívějších doprovodných výstavách, budou přírodní nerosty vhodně doplněny jejich zpracovanými ukázkami, ať už půjde o sbírkové rovinné brusy, kabošony nebo fazetované ukázky. Ty budou názorně doplňovat krásu a někdy až neuvěřitelnou kvalitu našich nerostných surovin, mnohdy dosud nalezitelných na domácích lokalitách (např. křemenné ukázky z Vysočiny).

Jako doplněk bude i letos k výstavě nerostů připravena menší prezentace k tématu se vztahující literatury. Na nedaleko vitrín visících panelech si bude moci každý návštěvník navíc přečíst potřebné informace k tématu výstavy s mnoha zajímavostmi a doplnit nebo osvěžit si tak své znalosti o morfologii, chemismu, fyzikálních vlastnostech, nejdůležitějších nalezištích, problematice pseudomorfóz, prorostlic a srostlic a řadu dalších informací, včetně kapitoly o gigantech z říše křemene. Vše bude navíc názorně přiblíženo řadou obrázků.

Datum: 14.11.2016 7:24:00

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště