Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Veletrh IDET je službou pro bezpečnostní průmysl

 

Rozhovor generálního ředitele společnosti Veletrhy Brno a.s. Jiřího Kuliše pro časopis Review pro obranný a bezpečnostní průmysl o významu veletrhu IDET

„Letošnímu IDETu paradoxně pomáhají zřetelná bezpečnostní rizika ve světě a tím uvědomění, že bezpečnost je potřebná a je třeba do ní investovat,“ říká generální ředitel Veletrhů Brno Jiří Kuliš.

Jaké cíle si kladete u veletrhu IDET 2015 a co od něho letos očekáváte?
Smysl veletrhu IDET je dlouhodobě dvojí. Poskytnout prezentační platformu pro český a slovenský obranný průmysl a bezpečnostní technologie obecně. Nikde na světě – tedy na akcích IDEX, DSE, Eurosatory, AUSA a podobně – se nemohou a nebudou prezentovat firmy obranného a bezpečnostního průmyslu v takovém rozsahu, jako to umožňuje právě IDET. V tom je jeho proexportní význam. Tou druhou linkou je prezentace zahraničních firem, která je zaměřena na potřeby armády v ČR a SR. Očekáváme reprezentativní zastoupení na obou stranách, tedy českých i zahraničních firem. Odborní návštěvníci samozřejmě očekávají zajímavé technologické novinky, které budou inspirací pro naši větší bezpečnost v budoucnosti.

Jak si vede IDET v mezinárodním srovnání?
IDET je velmi slušným veletrhem, i když upřímně řečeno srovnání se jmenovanými akcemi je problematické. Zahraniční firmy se na Česko dívají svým úhlem pohledu, tedy jako na velmi malý trh, s malou armádou. Srovnávat americkou AUSA ve Washingtonu, když americká vláda a zejména armáda je největší zákazník světa, nebo turecký IDEF, když Turecko má milionovou armádu a je v centru geopolitických zájmů, s IDETem prostě nejde. Je třeba uznat, že zvláštní postavení si vydobylo MSPO Kielce zásluhou toho, že Polsko je větším trhem s větší armádou a většími investicemi do armády a bezpečnosti. Česká armáda oznámila zajímavé nové projekty, další modernizaci a to jistě přispívá a posílení významu IDETu 2015 a v dalších letech.

Co tedy podle Vás určuje úspěšnost či neúspěšnost veletrhu jako je IDET?
Nutným předpokladem je existence tuzemského bezpečnostního průmyslu. Ten v Česku existuje a vede si velmi dobře. 85% tuzemské produkce jde na export. Druhým faktorem je velikost trhu, potenciál pro prodeje místní armádě a dalším bezpečnostním složkám. Poměrně známý veletrh Defendory přestal existovat, protože v Řecku, které je prakticky v bankrotu, neexistuje nyní ani jedno ani druhé. V minulém období útlumu poptávky ze strany armády IDET přežil zásluhou toho, že Česko má vyspělý tuzemský obranný a bezpečnostní průmysl. Letošnímu IDETu paradoxně pomáhají zřetelná bezpečnostní rizika a tím uvědomění, že bezpečnost je potřebná a je třeba do ní investovat.

Může si tak malý trh jako Česká a Slovenská republika dovolit tři obdobné akce?
Tato situace je dlouhodobě neudržitelná. Více to nehodlám komentovat.

Veletrh IDET byl spojen s akcemi PYROS/ISET a INTERPROTEC. Myslíte si, že tento způsob prezentace obranného a bezpečnostního průmyslu zůstane i do budoucna?
Spojení tématiky armádní a bezpečnostní techniky, protipožární techniky a zabezpečovacích zařízení je logické a vychází z potřeb armády, policie a požárníků jako integrovaného záchranného systému. Proto ono spojení. Výstava pracovních bezpečnostních pomůcek a oblečení Interprotec byla přiřazena na žádost vystavovatelů, neboť řada z nich zásobuje jak bezpečnostní sbory, tak průmysl. Nicméně cílová skupina lidí z průmyslu je na MSV, strojírenském veletrhu, a proto se kloním k tomu, aby pracovní oděvy a ochranné pomůcky pro výrobní procesy byly nadále součástí MSV.

Na co jste se zaměřil při přípravě IDETu Vy osobně. Čemu přikládáte z hlediska úspěchu IDETu největší význam?
Na internacionalizaci akce a spolupráci s ministerstvem obrany. Oceňuji, že ministerstvo obrany zve zahraniční armádní delegace, což je důležité z hlediska českého průmyslu, ale i armádní spolupráce. Je to postup, který praktikují všechna ministerstva obrany zemí, kde se obdobné veletrhy konají. Není to tedy zase něco nadstandardního, jak by se mohlo zdát. Ministerstvo obrany plní tímto svoji roli při podpoře obranného průmyslu. Jsem rád, že kromě zástupců NATO, NATO Support Agency se poprvé zúčastní delegace European Defense Agency. EDA stojí před problémem více zapojit do evropských bezpečnostních projektů i průmysl zemí v prostoru střední a východní Evropy a přítomnost na IDETu by měla najití vhodných průsečíků napomoci. Byla by žádoucí větší účast amerického elementu, na straně firemní a armádní, ale to se nedaří. Vždy je co zlepšovat.

Jaké novinky pro letošní ročník připravujete?
V provozu bude IDET ARENA, terénní polygon pro živé ukázky armádní techniky a ukázky zásahů složek IZS. V tomto máme konkurenční výhodu, neboť žádné výstaviště v okolí není schopno něco takového nabídnout. Tak proč ji nevyužít! K dispozici je i demonstrační bazén pro nácvik protipovodňových opatření. Větší zastoupení by měly mít nyní stále populárnější bezpilotní prostředky, drony.  Vracíme se k ocenění Zlatý IDET, kterým chceme odměnit nejlepší exponáty vystavovatelů z hlediska inovací. Je to podpora jejich marketingu. Vaše vydavatelství uděluje novinářské ceny, ale žádný konflikt v tom neshledávám. Maximálně někdo dostane ocenění dvě. Myslím, že ve spolupráci s AFCEA se podařilo povýšit kvalitu konferenčního programu.

Můžete to upřesnit?
Zahajovací konference Security Trends v gesci AFCEA se bude zabývat zejména trendy, hrozbami a výzvami v oblasti bezpečnosti, novými technologickými trendy pro bezpečnější Evropu a vědou a výzkumem jako prostředkem pro rozvoj společnosti. Univerzita obrany Brno tradičně pořádá odborné konference CATE. (Community-Army-Technology-Environment), se čtyřmi dílčími konferencemi na téma Vojenské technologie 2015, Distanční vzdělávání, Simulace a komunikace, Bezpečnost a ochrana informací. Ve spolupráci s NATO se bude konat konference na téma Logistika a ekologie v ozbrojených silách - Budování mnohonárodnostních logistických schopností (MO MLCC). Viditelnějším tématem doprovodného programu by měla být i kybernetická bezpečnost. Úřad pro kybernetickou bezpečnost navíc sídlí v Brně.

V čem spočívá dle Vás největší přínos IDETu?
Veletrh v tak citlivém oboru je vlastně velmi transparentním místem veřejného setkání zástupců ministerstev na straně poptávky a průmyslu se svojí nabídkou. Je službou pro průmysl. Členové AOBP a další vystavovatelé mají možnost konzultací se zástupci armád, NATO, EDA, se zahraničními armádními delegacemi apod. Kdyby se měli k těmto lidem dostat individuálně, trvalo by jim to poměrně dlouho nebo by se k nim nedostali vůbec. Záměry armád a vize průmyslu jsou mnohdy odlišné a vzájemné rozhovory pomáhají záměry a vize sladit. Veletržní networking je velmi důležitou a snad tou nejdůležitější součástí veletrhu. O tom IDET  je a v tom je jeho přidaná hodnota pro obranný a bezpečnostní průmysl.

Datum: 4.5.2015 8:39:00

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště