Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Oznámení o uplatnění práva na dorovnání

 

Statutární město Brno, IČO: 44992785, se sídlem Brno-střed, Brno-město, Dominikánské náměstí 196/1, jako hlavní akcionář společnosti Veletrhy Brno, a.s., IČO: 255 82 518, se sídlem Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3137, na kterého přešly veškeré účastnické cenné papíry na společnosti Veletrhy Brno, a.s. v návaznosti na usnesení valné hromady společnosti Veletrhy Brno, a. s. ze dne 4. 11. 2016 o nuceném přechodu účastnických cenných papírů podle § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích, tímto oznamuje, že mu bylo dne 3. 1. 2017 doručeno uplatnění práva na dorovnání ze strany některých vytěsněných akcionářů podle § 390 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Statutární město Brno činí toto oznámení v návaznosti na ustanovení § 390 odstavce 2 zákona o obchodních korporacích a uvádí, že zápis z valné hromady, v jejímž průběhu bylo přijato usnesení o nuceném přechodu účastnických cenných papírů emitovaných společností Veletrhy Brno, a.s. na Statutární město Brno, byl způsobem stanoveným v rámci § 384 zákona o obchodních korporacích zveřejněn dne 25. 11. 2016.

 

Datum: 23.1.2017 8:38:00

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště