Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Messe Düsseldorf a město Brno podepsali kupní smlouvu o odkupu majoritního akcionářského podílu BVV

 

Podpisem kupní smlouvy, týkající se odkupu 61% akcií společnosti Veletrhy Brno, dnes primátor města Brna Petr Vokřál a zástupci společnosti Messe Düsseldorf stvrdili obchod, díky kterému se město Brno stává většinovým majitelem společnosti Veletrhy Brno, a.s. s akcionářským podílem 95% akcií, přičemž cena, kterou stanovila kupní smlouva je 8,3 milionu €, jak již bylo dříve uvedeno.

„Jsem velice rád, že se takové podmínky podařilo dohodnout a Brno se díky tomu stalo majoritním vlastníkem firmy, díky jejíž dobré práci a dobré pověsti je už řadu let vnímáno jako veletržní město,“ zhodnotil primátor Brna Petr Vokřál.

Předseda představenstva společnosti Veletrhy Brno Helmut Winkler jako zástupce Messe Düsseldorf ocenil průběh jednání se stávajícím vedením města Brna, zdůraznil důležitost BVV pro rozvoj regionu a postavení BVV: „ Jednání ze začátku byla pozvolná, ale nyní pod vedením pana primátora Vokřála se zintenzivnila a zkonkretizovala. Nyní bude většinovým vlastníkem společnosti město Brno a výstaviště bude ještě silnějším marketingovým nástrojem pro hospodářskou podporu města a celého regionu. Společnost BVV má solidní pozici, dobrý a kompetentní tým s nejlepšími šancemi do budoucna.


Generální ředitel Veletrhů Brno, Jiří Kuliš, zhodnotil transakci slovy: „Jde o historický moment. Jsem rád, že se s Messe Düsseldorf rozcházíme v přátelské atmosféře. MD je naším největším zákazníkem a naše obchodní spolupráce zůstává zachována do budoucna. Je logické, že Veletrhy Brno budou patřit Brnu.“ Zdůraznil důležitost veletrhů a k výhledu na další období uvedl „Nejde o pozemky, ale veletrhy. Vedení města si je jistě vědomo významu veletržní činnosti pro Brno. Ustáli jsme hospodářsky méně příznivé roky, máme silné portfolio veletrhů, kongresových a dalších akcí. Nacházíme se v období hospodářského růstu, které je pro veletrhy příznivé. Pozitivní signály z ekonomiky už dorazily i k nám na veletrhy.“

Vývoj jednání o odkupu akcionářského podílu sledovali hlavní partneři Veletrhů Brno -  významné oborové svazy a hospodářské komory v České republice, které podpis kupní smlouvy vítají a věří, že město Brno bude dobrým vlastníkem společnosti, jež bude dále rozvíjet veletržní činnost v Brně.

Mgr. David Pokorný, Tiskový mluvčí Veletrhy Brno, a.s.

 

Reakce významných hospodářských svazů na podpis smlouvy mezi Messe Düsseldorf a městem Brnem o odkupu akcií BVV

Rád bych podtrhl význam Veletrhů v Brně a brněnského výstaviště nejen jako důležité místo prezentace firem, ale i jako zrcadlo tuzemských inovací a českého hospodářství. Přispívají k rozvoji ekonomiky, podpoře exportu i výměně informací a zkušeností. A proto věřím, že město Brno bude dobrým majitelem, který bude i nadále podporovat veletržní činnost, která je, jak všichni víme, významná nejen pro Brno jakožto veletržní město, tak pro celou Českou republiku a její podnikatelský stav.

Vladimír Dlouhý, Prezident HK ČR


Tuto změnu vnímáme pozitivně a věříme, že město Brno bude nadále podporovat veletržní činnost. Brněnské výstaviště není důležité jen jako dějiště Mezinárodního strojírenského veletrhu. Společnost Veletrhy Brno a.s. vytváří významnou platformu pro prezentaci českého průmyslu i dalšími veletrhy jako jsou Techagro, Wood-tec či IDET. Tyto akce představují první vykročení českých firem na zahraniční trhy a jsou přínosné i z hlediska podporu exportu.

Dagmar Kuchtová, Generální ředitelka SP ČR


Veletrhy Brno, a.s. a brněnské výstaviště jsou důležité z hlediska českého hospodářství. Veletržní činnosti vytváří přímo a nepřímo téměř 2.000 pracovních míst ve městě Brně a regionu jižní Moravy a svou proexportní podstatou má vliv i na zaměstnanost v mnoha průmyslových oborech České republiky. Město Brno jako hlavní akcionář je jistě zárukou rozumného nakládání se společností a zachování této důležité činnosti nejen v Brně, ale v celé České republice

Josef Středula, Předseda ČMKOS


Společnost Veletrhy Brno je organizátorem odborných mezinárodních veletrhů, které organizuje na základě potřeb jednotlivých sektorů české ekonomiky, které do značné míry reprezentují členské svazy Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR (KZPS ČR). Veletrhy na brněnském výstavišti jsou zrcadlem a vizitkou české ekonomiky, jejich významných oborů a jsou platformou pro rozvoj obchodu a exportu. Veletrhy Brno, a.s. vytváří v rámci brněnského výstaviště pořádanými veletrhy významnou platformu pro prezentaci českého průmyslu.

Veletrhy jako MSV, Techagro, Wood-Tec, IDET a nebo Salima, Embax Print, STYL/KABO, AMPER, Silva Regina, Stavební veletrhy, Mobitex představují významnou pomoc pro uplatnění českých firem na zahraničních trzích a jsou tak přínosné i z hlediska podpory exportu. KZPS ČR a její členské svazy, které jsou členy veletržního výboru SP ČR, jsou tradičními partnery veletrhů pořádaných v Brně.

KZPS ČR bedlivě sledovalo vývoj okolo ohlášené změny v akcionářích, resp. avizovaného odchodu hlavního akcionáře, Messe Düsseldorf. Konfederace vnímá převzetí většinového podílu městem Brno kladně a věří, že město Brno bude i nadále podporovat stávající veletržní činnosti jako udržitelné veletržní podnikání ku prosperitě výstaviště jako takového.

Jan Wiesner, Prezident KZPS ČR a předseda Veletržního výboru SP ČR
Rostislav Dvořák, Viceprezident KZPS ČR a předseda Svazu českých a moravských výrobních družstev
Spolupodepsáno předsedy dalších sedmi významných oborových svazů


Vedení RHK Brno vítá rozhodnutí Města Brno o odkoupení většinového akciového podílu Veletrhy Brno a.s., která je významným podnikatelským subjektem města a významnou členskou firmou RHK Brno.  

Tento krok vedení města chápeme jako záruku dalšího rozvoje veletržní činnosti ve veletržním městě Brně. Konání veletrhů a kongresů v Brně přináší ekonomické a komunikační efekty pro město a podnikání v Brně. Veletržní činnost je důležitá pro propagaci města. Je na ni navázáno mnoho pracovních míst, malých a středních podniků. Mnoho zahraničních investorů či odběratelů se seznamuje s Českou republikou a městem Brnem právě prostřednictvím veletrhů v Brně.

V neposlední řadě je třeba zdůraznit, že činnost RHK Brno je v mnoha ohledech komplementární s činností BVV jako například pořádání akcí Kontrakt - Kontakt, které jsou součástí vybraných oborových veletrhů. Naše vzájemná spolupráce tak slouží rozvoji podnikání ve městě Brně, jihomoravském regionu a v České republice.

Miloš Škrdlík, Předseda RHK Brno
Čeněk Absolon, Ředitel RHK Brno

Datum: 22.12.2015 13:46:00

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště