Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Hygienicko-bezpečnostní pravidla pro veletrhy a hospodářské výstavy

 

Ve smyslu opatření Ministerstva zdravotnictví ČR je konání veletržních akcí umožněno pouze v systému prokazování imunity/bezinfekčnosti O-N-T (očkování – prodělaná nemoc – test) a dle navazujících mimořádných opatření. Níže uvádíme nastavená pravidla pro vystavovatele a návštěvníky veletrhů. Aktuální verze systému O-N-T včetně požadavků pro veletrhy je uvedena na webu Ministerstva zdravotnictví ČR. Oprávnění a povinnost kontroly osob má organizátor akce, přičemž dodržování pravidel je osobní zodpovědností každého účastníka. Smyslem opatření je zajistit bezpečnou účast všech osob.


Potvrzení O-N-T

Vstup vystavovatelů a návštěvníků včetně účastníků ze zahraničí je možný výhradně dle aktuálních pravidel systému O-N-T. Vystavovatelé doloží splnění požadavku O-N-T u personálu na expozici čestným prohlášením (formulář obdrží od společnosti Veletrhy Brno, a.s. před začátkem akce), případně platným testem.

Návštěvníci se prokáží při vstupu příslušným dokladem (certifikát o očkování, platný PCR test ne starší než 7 dní, POC test ne starší než 72 hodin, certifikát nebo SMS zpráva potvrzující prodělání nemoci v období 180 dnů). Preferenčně doporučujeme použití aplikace Tečka (pro Android a iOS). Z logistických důvodů doporučujeme u neočkovaných osob obstarání platného testu předem. Alternativou je využití samotestů, které lze za 50 korun zakoupit před vstupem na výstaviště a provést je před personálem společnosti Veletrhy Brno.

Pozn. Systém O-N-T platí rovněž pro zaměstnance BVV a další servisní personál.


Služby nebo vstupenky on-line

Nejpohodlnější způsob, jak zajistit služby pro expozici je využití on-line verzi objednávkového bloku dopředu. Obdobně je možno využít on-line nákupu vstupenek. Na pokladnách využijte přednostně bezkontaktní platbu kartou.


Ochrana dýchacích cest

Výstavní haly mají nadstandardní světlou výšku a moderní vzduchotechnika ve zajišťuje výměnu čerstvého vzduchu. Ochrana horních cest dýchacích se však řídí platným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR pro maloobchod a služby ve vnitřních prostorách.


Dezinfekce

U vstupu a na dalších místech v pavilonech jsou připraveny stojany s dezinfekcí. Jednací místnosti pro konference a podobně jsou dezinfikovány.


Společenský odstup (social distancing)

Prostory veletrhu včetně komunikací jsou rozvrženy tak, aby účastníci mohli dodržovat dostatečný odstup. Zamezení kumulace osob a dodržování odstupů je zejména nutné u pokladen a turniketů.


Občerstvení podle pravidel

Stravování v halách a na expozicích se řídí aktuálně platnými pravidly pro restaurační zařízení, resp. nákupní centra, tj. konzumace vsedě bez ochrany dýchacích cest.


Frekvence úklidu

V pavilonech a na toaletách je zajištěna vyšší frekvence úklidu včetně dezinfekce míst, kterých se dotýká větší množství osob.


 

Děkujeme, že při návštěvě výstaviště dodržujete aktuálně platná nařízení.


Stáhněte si potvrzení o bezinfekčnosti pro personál na expozicích:


Ikony vytvořil Freepik z www.flaticon.com.

In accordance with the measures of the Ministry of Health of the Czech Republic, the holding of trade fairs is allowed only in the system of proving immunity / infectivity O-N-T (vaccination - past illness - test) and according to subsequent extraordinary measures. Below are the rules set for exhibitors and trade fair visitors. The current version of the O-N-T system, including requirements for trade fairs, is listed on the website of the Ministry of Health of the Czech Republic (https://covid.gov.cz/en/situations/infection-and-general-measures/o-n-t-system-vaccination-past-disease-test). The organizer of the event has the right and the obligation to check the persons, while compliance with the rules is the personal responsibility of each participant. The purpose of the measure is to ensure the safe participation of all persons.

Datum: 3.8.2021 11:00:00

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště