Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Hospodaření společnosti Veletrhy Brno, a.s.

 

V roce 2015 se konalo 31 samostatných veletrhů, organizovaných společností Veletrhy Brno, a.s. Nově byly uspořádány akce InDent a Národní výstava myslivosti. Jako hostující akce se konal nejvýznamnější elektrotechnický veletrh v ČR a SR - AMPER (organizátor Terinvest Praha) a dalších 44 hostujících veletržních, kongresových, firemních a kulturních akcí (KARDIO, GAUDEAMUS, Škoda Auto Management Conference, Majáles a další). Veletrh Motosalon byl ve smyslu dohody se svazem dovozců (SDA) uspořádán v režii Veletrhů Brno a.s. v Praze Letňanech.

Na veletrzích pořádaných společností se účastnilo 6207 vystavovatelů z 57 zemí. Brněnské výstaviště navštívilo při veletrzích a dalších akcích 663 tisíc návštěvníků, z toho více než 13 tisíc zahraničních návštěvníků z 85 zemí.

Oproti plánovanému hospodářskému výsledku (ztráta 50,7 mil. Kč) došlo v průběhu roku ke zlepšení hospodaření o 45,6 mil. Kč. Celkový obrat z obchodní činnosti dosáhl 824,8 mil. Kč (30 mil. zlepšení oproti plánu) a to i přes skutečnost, že lichý rok má méně příznivou strukturu pořádaných veletrhů oproti sudým rokům.

EBITDA společnosti za rok 2015 činila 152.698 mil. Kč, hospodářský výsledek společnosti před zdaněním byl 1 mil. Kč. (Hospodářský výsledek po zdanění činí - 5,1 mil. Kč.) Na zlepšení hospodaření se pozitivně projevily tržby veletržních projektů zejména MSV a tržby z dodávek veletržních expozic v Německu (4 mil. EUR), dále i zlepšení v oblasti finanční (derivátové operace) a v neposlední řadě snížení projektových a režijních nákladů (energie, mzdy). Nebyl odprodán žádný nemovitý majetek společnosti.

„Na hospodaření společnosti mají pozitivní vliv opatření z předchozích let. Společnost je konsolidována a připravena na lepší ekonomické časy. Rok 2015 bude zapsán jako milník v historii společnosti, neboť byla dokončena jednání o převodu podílu Messe Düsseldorf na Statutární město Brno,“ uvedl generální ředitel Jiří Kuliš.

Společnost pracuje s velmi dobrou likviditou a podařilo se jí optimalizovat financování z cizích zdrojů a finanční náklady do budoucna. Vlastní kapitál společnosti dosahuje 60%.

V dalších letech BVV neplánuje hospodářský výsledek se ztrátou z důvodu provedené optimalizace refinancováni z cizích (bankovních) zdrojů. Pro rok 2016 je plánován zisk ve výši 32 mil. Kč, dosavadní výsledky napovídají podstatné zlepšení hospodaření oproti plánu.

Společnost Veletrhy Brno se také připojila k Mezinárodnímu dni veletržního průmyslu, tzv. Global Exhibition Day, který je 8. června.

Pozn. Nelze srovnávat po sobě jdoucí roky, ale vzhledem ke struktuře akcí pouze liché a sudé roky. Tedy snížení tržeb oproti 2014 je dáno rozdílnou strukturou veletržních akcí.

Ing. Jiří Erlebach
Tiskový mluvčí
Veletrhy Brno, a.s.
jerlebach@bvv.cz

 

Datum: 8.6.2016 16:57:00

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště