Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Hospodaření společnosti Veletrhy Brno, a.s. v roce 2014

 

Společnost Veletrhy Brno a.s. hospodařila v roce 2014 opět s kladným hospodářským výsledkem. Od krizových let 2009 a 2010 se jedná o čtvrtý ziskový hospodářský rok. Dle zprávy auditora KPMG činí hospodářský výsledek před zdaněním 41,2 mil. Kč.

K podstatně lepšímu hospodaření oproti plánu přispěla konsolidační firemní opatření v předchozím roce. Současně byly překročeny plánované tržby z činností v tuzemsku, ale i zásluhou vývozu výstavářských služeb do zahraničí.

V roce 2014 nedošlo k prodeji žádného nepotřebného nemovitého majetku a zisku bylo dosaženo výhradně z vlastní podnikatelské činnosti. K úspěšnému hospodaření přispěla i optimalizace režijních nákladů (energie, mzdové náklady, finanční náklady).
„S výsledkem hospodaření v roce 2014 jsme více než spokojeni, neboť předčil cíle stanovené plánem. Společnost pracuje s velmi dobrou likviditou a splnila veškeré bankovní závazky, nehledě na závazky dodavatelům,“ uvedl k hospodaření společnosti generální ředitel Jiří Kuliš.

Sudé roky patří strukturou veletrhů a dalších akcí konaných na výstavišti v Brně mezi silnější. K nejúspěšnějším veletržním projektům roku 2014 patří TECHAGRO, SALIMA/EMBAX/PRINT, MOTOSALON, MSV, Styl/KABO. Nově byl uveden veletrh divadelní a jevištní techniky THEATRE-TECH. Významnými hostujícími akcemi byly veletrh AMPER, GAUDEAMUS a mimořádná Evropská výstava psů, Veletržních akcí se zúčastnilo 7.082 vystavovatelských firem, z toho více než 2,6 tis. (38%) ze zahraničí. Pro výstavní a další akce byla pronajata celkově plocha 237.000 m2. Akce na výstavišti navštívilo více na 740 tis. osob. Největší návštěvnost měl veletrh TECHAGRO (120 tis. osob).

Brněnské výstaviště hostilo řadu kongresů, firemních, kulturních a sportovních akcí jako např. největší Majáles v České republice, česko-slovenský Kardiologický kongres – Kardio, Škoda Auto Management Conference a další.

Pobočka Veletrhů Brno v Düsseldorfu realizovala zakázky v rekordní hodnotě přes 4 mil. EUR (118 mil. Kč) a v Moskvě 2,6 mil. EUR (71 mil. Kč). Veletrhy Brno disponují velkou kapacitou moderního výstavářského zařízení. Spolu se zkušenostmi v oblasti výstaveb veletržních expozic a obdobných projektů se tak řadí k předním evropským dodavatelům výstavních expozic. Zásluhou růstu dodávek služeb prostřednictvím svých filiálek v Německu a Rusku posílila společnost Veletrhy Brno svoji pozici jako dodavatele veletržních služeb v Evropě. Karel Potměšil, analytik společnosti Cyrrus, k tomu dodává: „Zahraniční tržby společnosti Veletrhy Brno, a.s. jak v rámci provozovny Düsseldorf tak v Moskvě dle našeho názoru potvrzují její známou pozici významného exportéra služeb. Společnosti se zároveň daří tyto tržby navyšovat, čímž diverzifikuje svou činnost a snižuje závislost na brněnském areálu. Tento trend přispívá dlouhodobé stabilitě podniku, resp. jejího hospodaření.“

„Čísla z prvních veletrhů roku naznačují signály zlepšující se ekonomiky a oživení poptávky i po veletrzích. Překvapil nás například obrovský zájem o letošní Motosalon. Liché roky jsou ve veletržní činnosti v Brně i v zahraničí tradičně slabší. Přesto se na letošní rok díváme s opatrným optimismem,“ uvedl k výhledu hospodaření letošního roku generální ředitel společnosti Jiří Kuliš.

Mgr. David Pokorný
Tiskový mluvčí
Veletrhy Brno, a.s.

Datum: 18.3.2015 13:12:00

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště