Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Tiskové zprávy

Bezpečně na brněnské výstaviště


Veletrhy, kongresy a další akce jsou umístěny v pavilonech brněnského výstaviště, které umožňují realizovat opatření při dodržení aktuálních hygienických podmínek, které vyhlašuje Ministerstvo zdravotnictví ČR. Pavilony svou rozlohou a umístěním v areálu umožňují dodržení těchto opatření dokonce ve větší míře, než je to možné například v obchodních centrech nebo supermarketech.

Pavilony mají parametry otevřeného prostoru

  • Celková plocha jednotlivých pavilonů se počítá v tisících čtverečních metrů, stropní konstrukce se obvykle nachází ve výšce přes 10 metrů. Pavilony jsou vybaveny nejmodernější vzduchotechnikou, je možné také větrat vraty.
  • Cirkulace vzduchu v pavilonech spíše odpovídá zastřešenému venkovnímu prostoru než uzavřenému objektu.
  • Šířka uliček mezi stánky je kolem 6 metrů.

Příjezd a příchod na veletrh

Do prostoru konání veletrhu je možné přijet zcela bez kontaktu s vnějším prostředím, parkování je zajištěno uvnitř výstaviště. Odbavení návštěvníků i vystavovatelů v pavilonu je organizováno tak, aby došlo k co nejmenšímu počtu kontaktů s personálem.

Hygienická opatření

Vstupenky na akce lze dopředu zakoupit on-line. Návštěvníci s eTicketem pak rovnou přecházejí k automatizovaným turniketům, díky kterým se dostanou do areálu bez kontaktu s obsluhou. Turnikety zároveň hlídají, aby počet osob v sektoru nepřekročil v daný časový okamžik hranici stanovenou hygienickými předpisy. Řízenou regulací návštěvnosti zajistíme, aby se v průběhu celého dne mohlo akce na výstavišti zúčastnit více osob.

Každá osoba pohybující se v pavilonech je povinna mít nasazenou roušku (viz aktuální vládní nařízení) – tj. vystavovatelé, návštěvníci nebo zaměstnanci BVV. Návštěvník bez roušky nebude do prostoru vpuštěn. Pokud návštěvník zapomene svou roušku, může si ji zakoupit na pokladně. K dispozici jsou i jednorázové rukavice.

Na viditelných místech máme rozmístěné informace, které připomínají nejdůležitější hygienická opatření pro návštěvníky.

Dezinfekce

  • Před zahájením akce dezinfikujeme prostor hal.
  • Průběžně při akci dezinfikujeme: kliky, madla, toalety včetně splachovadel a všechna další místa, při kterých dochází k dotyku rukou.
  • Personálu Veletrhů Brno je během akce denně měřena tělesná teplota.
  • Ve stravovacích zařízeních dodržíme všechna opatření, která jsou předepsána pro restaurace.
  • Na výstavišti jsou umístěny bezdotykové hygienické stanice pro dezinfekci rukou nebo předmětů.

Veletrhy mají obchodní kontraktační charakter a s hromadnou akcí nemají nic společného, jejich návštěva je bezpečnější než návštěva obchodního centra, hobby marketu nebo použití hromadné dopravy.

Všichni účastníci jsou povinni řídit se v době konání akcí na výstavišti aktuálně platnými nařízeními a doporučeními, která budou nařízena či doporučena orgány státní správy – zejména Ministerstvem zdravotnictví ČR a jeho prostřednictvím též Krajskou hygienickou stanicí ČR v Brně, resp. dalšími příslušnými orgány či institucemi.

Datum: 9.9.2020 9:09:00

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště