Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Tiskové zprávy

Veletrhy podepsaly memorandum o snižování emisí

 

V rámci Festivalu architektury, který je již tradičně součástí Stavebního veletrhu, bylo zástupci 28 společností působících na území města Brno podepsáno memorandum o snižování emisí. Na setkání, jež slavnostnímu aktu předcházelo, vystoupili zástupci dvou největších českých měst s tématem nové klimatické politiky. Za Brno plány města představil první náměstek primátorky Petr Hladík, za Státní fond životního prostředí Martin Kubica, Pavlína Kulhánková z MPO či Martin Ander z Nadace partnerství.

Přistupující organizace se zavázaly, že závazky plynoucí z memoranda zapracují do svého běžného chodu a působení. Doporučenými kroky ke snižování produkce emisí je stavět a rekonstruovat s ohledem na co nejnižší budoucí energetickou náročnost budovy, využívat obnovitelné zdroje, využívat nízkoemisní nebo jiné šetrné způsoby dopravy, šetřit spotřebu vody a budovat retenční plochy či nádrže, dbát na principy cirkulární ekonomie.

 

Seznam signatářů:

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. (CzechGlobe), Masarykova univerzita, CTP Invest, spol. s r. o., Thermo Fisher Scientific Brno s. r. o., Kancelář veřejného ochránce práv, EGÚ Brno, a. s., Vysoké učení technické, Nová Mosilana, a. s., ASTRA MOTOR spol. s r. o., Mendelova univerzita v Brně, AREAL SLATINA, a. s., AVRIOINVEST, a. s., Trikaya Project Management a. s., IKEA Česká republika s. r. o., Technické sítě, a. s., Šumavská tower s. r. o., Agrie Office s. r. o., STAREZ-SPORT, a. s., Ingka Centres Česká republika, s. r. o. (AVION Shopping park), SAKO Brno, a. s., Teplárny Brno, a. s., JIC zájmové sdružení právnických osob, TESCAN ORSAY HOLDING, a. s., Veletrhy Brno, a. s., Y SOFT CORPORATION, a. s., Regionální hospodářská komora Brno, Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., Lesy města Brna, a. s.

 

Datum: 27.2.2020 12:38:00

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště