Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Tiskové zprávy

Prohlášení eventového a veletržního průmyslu

 

Asociace veletržního průmyslu a organizátorů kongresů, firemních akcí – Česká eventová asociace, Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí, Asociace výstavářských firem a Veletrhy Brno, a.s. vítají opatření vlády na zmírnění dopadů koronovirové krize, která částečně respektují omezení podnikatelské činnosti v tomto odvětví služeb.

Z důvodu zákazu pořádání hromadných akcí na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN ze dne 10. 3. 2020, a usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020 se od 11. března 2020 dostal veletržní a eventový průmysl do zcela bezprecedentní situace, kdy byla zastavena podnikatelská činnost v oblasti organizace a realizace veletrhů, výstav, kongresových, firemních a dalších hromadných akcí.

Veletržní a eventový průmysl byl prvním a nejvíce postiženým odvětvím v oblasti služeb, kterému bylo zcela znemožněno podnikání, na které je navázáno stovky MSP, tisíce pracovních míst včetně OSVČ a cestovní ruch. Veletržní a eventový průmysl realizuje kumulovaně tržby v hodnotě 8–10 miliard Kč ročně. Došlo ke zrušení desítek připravených veletrhů, kongresů a firemních akcí bez náhrady, a další byly přesunuty s nejistým konáním do budoucna. Tímto byly zmařeny nemalé pracovní a finanční investice vložené do těchto projektů, které by měly být státem kompenzovány.

Zrušení všech nasmlouvaných akcí a obchodních případů se týká aktuálně celého 1. pololetí 2020. tj. doby delší, než je předpokládané trvání nouzového stavu. Programy na podporu zaměstnanosti a další opatření na podporu živnostníků a firem, které ztratily zakázky a práci pro své zaměstnance v důsledku vládního zákazu hromadných akcí a dalších opatření nemohou být omezeny na ukončení nouzového stavu. V našem odvětví musí být respektována delší doba narušení činnosti v oblasti konání hromadných akcí, neboť obnovení normální činnosti a projektů potrvá měsíce od ukončení zákazu hromadných akcí. Tento princip by měl platit bez rozdílu pro firmy i pro OSVČ, pracující v eventovém a veletržním průmyslu, pro které je v současné době podpora pouze jednorázová za březen/duben.

Program Antivirus je aplikovatelný pouze na některé hlavní subjekty veletržního a eventového průmyslu. Konstrukce programu byla zřejmě myšlena pouze jako krátkodobá kompenzace na podporu zaměstnanosti. Dlouhodobě je však program neudržitelný, neboť není možné, aby zaměstnanci pobírali 100 % platu za žádný či minimální výkon, což je pracovně demoralizující. Proto je potřebné zavést rozumný systém „kurzarbeit“ pro další období mezi zrušením zákazu a plnohodnotným obnovení činnosti.

Vlastníci veřejně prospěšných nemovitostí určených pro konání hromadných akcí (např. kongresová centra, výstavní haly, výstaviště, multifunkční haly) by měli být zproštěni povinnosti platit daň z nemovitého majetku, neboť tento nemohli po podstatnou část roku řádně využívat k podnikání.

Specifickým je export výstavářských služeb do zahraničí. Ten např. představuje podstatnou část podnikání Veletrhů Brno, a.s., která udržuje vlastní pobočku v Německu, a pro dalších 110 odborných firem, jejichž předmětem podnikání jsou rovněž dodávky technického vybavení pro veletrhy a kongresy pro tuzemské a zahraniční zákazníky v zahraničí. V důsledku evropského rozměru a uzavření hranic bylo aktuálně zrušeno více než 1.000 evropských veletrhů, což má devastující dopad na vývoz výstavářských služeb do zahraničí.

Většina zrušených akcí má mezinárodní účast. Dalším limitujícím faktorem pro podnikání včetně vývozu služeb je zákaz pohybu osob, cestování a uzavření hranic.

Připomínáme nezbytnost podpory obnovení veletržního a eventového průmyslu po skončení restrikcí, obdobně jako v segmentu cestovního ruchu. Dopady uzavření hranic lze minimalizovat státní podporou tuzemských akcí jako jsou festivaly, kulturní, kongresové akce a to včetně podpory účasti na veletrzích v tuzemsku.

Obnovení naší podnikatelské činnosti je vázáno na předpoklad zrušení zákazu hromadných akcí, zrušení nouzového stavu včetně otevření hranic a obnovení volného pohybu osob. Výroky o zrušení zákazu pořádání hromadných akcí jako posledního kroku k normalizaci situace vedou k další nejistotě a ohrožení veletržního a eventového průmyslu, neboť zákazníci nyní z tohoto důvodu ruší i akce 2. pololetí 2020.

Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí
Tomáš Kotrč, předseda společenstva a generální ředitel PVA

Česká eventová asociace
Jan Kubinec, předseda asociace

Asociace výstavářských firem
Jiří Carda, předseda asociace

Veletrhy Brno, a.s.
Jiří Kuliš, generální ředitel

Datum: 6.4.2020 10:55:00

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště