Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Tiskové zprávy

Veletrhy SALIMA přesunuty na listopad 2020

 

Z důvodu přetrvávajícího zákazu konání hromadných akcí včetně pořádání veletrhů a celkově mimořádné nejisté „vis maior“ situaci bylo ve shodě s klíčovými partnery rozhodnuto o přesunu komplexu potravinářských veletrhů SALIMA do náhradního termínu 19.–21. listopadu 2020.

 

Rozhodnutí padlo po konzultaci s klíčovými vystavovateli a na doporučení Krajské hygienické stanice JmK v Brně. V důsledku stávající situace nelze totiž stále garantovat odvolání zákazu v dostatečném předstihu před plánovaným termínem veletrhu a předvídat opatření v následujících měsících.

 

Společnost Veletrhy Brno, a. s. přistupuje při všech svých rozhodnutích s maximální odpovědností ke všem zúčastněným vystavovatelům, návštěvníkům a partnerům veletrhů.

Cílem tohoto opatření je tedy eliminace jak ekonomických rizik, tj. vznikajících nákladů na straně Veletrhů Brno a.s. jako pořadatele a vystavovatelů, rizika zrušení akce těsně před plánovaným termínem a reputačního rizika pro veletrh, tak zdravotního rizika pro účastníky. „Listopadový termín pro veletrh SALIMA byl v minulosti již několikrát zvažován, neboť je z hlediska kontraktačního pro potravinářské firmy vhodnější než termín jarní. Pokud se podzimní termín osvědčí, zůstane SALIMA takto zachována i do budoucna,“ uvedl generální ředitel Veletrhů Brno, a. s. Jiří Kuliš.

 

Datum: 12.3.2020 13:09:00

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště