Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Veletrhy Brno, a.s.

Prohlášení GŘ

Vážení vystavovatelé,
Vážení návštěvníci,

s politováním konstatuji, že v důsledku mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR je od března t.r. znemožněna realizace veletrhů, kongresů, koncertů, firemních a dalších akcí, které brněnské výstaviště za normálních okolností pořádá nebo hostí. Stanovené podmínky pro veletrhy jako omezování počtu osob nebo dělení na sektory zcela odporují podstatě a smyslu veletrhu. Jako společensky odpovědná firma jsme se raději rozhodli plánované veletrhy včetně veletrhu TECHAGRO a Mezinárodního strojírenského veletrhu dopředu zrušit, než abychom se snažili o jejich konání za každou cenu, a to s nejistým výsledkem a při obcházení pravidel. 

Nemůžeme souhlasit se zařazením veletrhů do kategorie hromadných akcí, neboť námi pořádané B2B oborové veletrhy se v ničem neliší od logistiky a návštěvnosti obchodních nákupních center. Máme k dispozici technicky vyspělé zázemí a rozsáhlý prostor výstaviště, který umožňuje dostatečný rozptyl účastníků jakékoliv akce, a technicky vyspělé online systémy včetně online registrací či plateb. Na základě výměny zkušeností mezi zahraničními veletržními správami jsme připravili návrh souboru hygienicko-bezpečnostních opatření, která považujeme za dostatečná pro bezpečné konání veletrhů, výstav a jiných akcí.

Na rozdíl od ostatních oborů nebyly od jara přes veškerou snahu naše návrhy hygienicko-bezpečnostních opatření doposud akceptovány, a ani s námi projednány. Je tomu tak zřejmě proto, že význam veletrhů a kongresů není doceněn. Veletrhy, vědecké a odborné kongresy, firemní akce přitom vytvářejí prostor pro vznik nových příležitostí, prezentaci inovací, výměnu myšlenek a přispívají tak k obchodnímu a kulturnímu rozvoji společnosti. Jsou důležitou součástí znalostní ekonomiky a potřebným nástrojem pro rozvoj hospodářství, průmyslu a dalších oborů. Představují efektivní podporu ekonomické diplomacie. Základem pro veletrhy a kongresy je však osobní kontakt, který je nyní bohužel zakazován. 

Pevně věříme, že vývoj situace dovolí konání plánovaných veletrhů, výstav, kongresů a dalších akcí v roce 2021. Pevně věříme, že po skončení aktuálně nepříznivé situace s námi budou hygienická pravidla projednána, abychom mohli opět plánované akce společně s Vámi intenzivně připravovat. Konání těchto akcí je v zájmu prosperity české ekonomiky a Vašich firem.    

Děkuji za Vaši přízeň a podporu a těším se na setkání na veletrzích v roce 2021. 

 

Jiří Kuliš, generální ředitel

 

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště