Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

BVV v médiích

Rozhovor pro časopis PROFI TRAVEL


Krátce poté, co jsme se setkali s primátorem města Brna Petrem Vokřálem, věnoval nám svůj čas generální ředitel Veletrhů Brno, a.s. ing. Jiří Kuliš. O čem jiném bychom s ním měli hovořit, když ne o veletrhu Regiontour. Dlouhá léta byl pro nás všechny vynikající příležitostí jak pro práci, tak i pro přátelská setkání, na které během roku nezbývá času. Ale není přece žádným tajemstvím, že v posledních letech se úroveň veletrhu poněkud nezlepšuje. A tak jsme se zeptali na místě nejpovolanějším.

Nebylo ani třeba klást otázky. Generální ředitel a.s. Veletrhy Brno Kuliš uvedl celou spoustu reakcí na náš poslední komentář z předchozího vydání:

Ono se jednoduše řekne, že veletrh jako například GO Regiontour je takový nebo makový, že potřebuje novou koncepci, nový přístup a podobně. Ale upřímně řečeno - my ten veletrh neděláme, my ho pouze zprodukujeme, zorganizujeme na základě „objednávky“ daného oboru.
Můžeme připravit výbornou koncepci, poskytnout naše moderní výstavní prostory a know-how organizace, investovat do marketingu akce, aby přišli návštěvníci, ale jsou to vystavovatelé, kteří rozhodují, jak budou vypadat expozice, jak budou velké, zajímavé, co návštěvník uvidí. To vytváří image veletrhu. Oni dělají veletrh. To jsme si konečně odzkoušeli na Autosalonu.

My poskytujeme službu prezentace určitému oboru a jsou to lidé a firmy toho oboru, kdo o úrovni veletrhu rozhoduje. Každý veletrh je vizitkou daného odvětví, ukazuje jeho ekonomickou sílu či slabost. Řekne-li se, že úroveň veletrhu GO/Regiontour upadá, jako jste to napsali Vy, je to kritika odvětví cestovního ruchu a jeho prezentace, my jsme v tom trochu nevinně.

Buď vystavovatelé veletrh chtějí, nebo nechtějí. S tím nic neuděláte. Chtějí vystavovatelé GO Regiontour? Veletržní koncepce jsou jedna věc, realita odvětví a jeho ekonomická síla je věc druhá. Cestovní průmysl je důležité odvětví a veletrh cestovního ruchu by měl tomu odpovídat.

Sám si kladu otázky, proč dávají vystavovatelé své prezentaci na veletrhu často tak málo? Proč se informátorky baví mezi sebou a nechají návštěvníka stát před informačním pultem? Proč je „hlediště“ pódia, kde probíhají zajímavé přednášky často poloprázdné? Proč se nepředstaví více destinací, regionů a národních centrál? Proč nepřijíždí více nakupujících agentů? Proč vypadá ten či onen veletrh cestovního ruchu zde nebo v zahraničí tak či onak?

Klíčovou otázkou je, jaké je cestování nyní a jaké bude cestování za pět deset let. Podle toho lze soudit, zda veletrh je a zda bude i nadále potřebný. Jasným trendem je individualizace cestování, dvě třetiny lidí nebude jezdit s cestovkami, pokud cestovní kanceláře nenabídnou individuální přístup. Dochází ke koncentraci oboru. Za deset, patnáct let zde zůstane možná jen jedna dvě cestovní kanceláře, a to budou pobočky německých či řekněme globálně evropských centrál, protože v Německu je nepoměrně silnější trh i v cestovním ruchu. Koncentrace jakékoliv oboru pro nás není zrovna dobrá zpráva, veletrh potřebuje stovky hráčů na trhu, nikoliv pět deset. S tím ostatním se dá žít. Cestovek bude možná ubývat, ale regiony zůstanou. Navíc tuzemské regiony nabízejí mnoho zajímavého a také bezpečné prostředí, což se o všech koutech světa říct nedá.

Ptáte se, proč nespojíme Regiontour s dalším příbuzným tématem. Snad vám odpovím. Všechny alternativní možnosti spojení jsme si rozebrali. Ale každý obor má své načasování, obchodní timing. Rybáři nakupují na jaře, karavanisté na podzim, cyklisté na jaře, firemní dárky či vánoční ozdoby do velkoobchodu se nakupují v létě, cestovní zájezdy se nakupují z kraje roku.. GO Regiontour je prvním veletrhem cestovního ruchu v kalendáři v našem regionu, bohužel se potkává s Vídní, ale to není podstatné, a tento termín hodláme zachovat. Dle našich průzkumů je reakce vystavovatelů jednoznačná: termín zachovejte. Musíme tedy velice opatrně volit vhodné načasování. Spojení s jinými tématy jako lodě, karavany, kola, auta je víc než problematické.

Narážíte na novou vlastnickou strukturu společnosti, a co to bude znamenat pro GO Regiontour. Majoritní vlastník dosud do operativní činnosti nezasahoval a věřím, že tomu tak bude nadále. Ale podpora města Brna, Jihomoravského kraje a hlavně Asociace krajů a Svazu měst a obcí je v případě veletrhu cestovního ruchu velmi podstatná. S panem primátorem a panem Luklem jsme se dohodli, že plánovaná konference Svazu měst a obcí se bude konat právě v době Regiontouru, což je pro akci jistě významný impuls.

Abych se ale vrátil k Vašemu komentáři o upadající úrovni Regiontour. Nelze opomenout skutečnost, že účasti krajů na Regiontour byly financovány na základě různých evropských projektů, které nyní nejsou. Takže tady máte asi hlavní důvod, proč dnes jsou věci jinak….


Pane řediteli, obšírně jste popsal úskalí veletrhu Regiontour. Co na závěr?

Lidé budou stále cestovat, jezdit na dovolenou. Někteří se nechají inspirovat přáteli, vše si zařídí přes internet, někteří půjdou na GO Regiontour a budou hledat podněty tam. Internet není všemocný a cestovky i destinace budou potřebovat nabízet své produkty „tváří v tvář“, tedy i pomocí veletrhu. Návštěva veletrhu je často impulzem pro návštěvu některé zajímavé destinace, což mohu potvrdit osobně. Takže veletrhy cestovního ruchu budou mít opodstatnění i v budoucnosti.

Musí přinášet nová témata, nové podněty pro návštěvníka. Po dohodě s panem kardinálem Dukou Regiontour přinesl například velmi zajímavé a silné téma církevní turistiky, které pokračuje. Rádi zdůrazníme další témata, uspořádáme další soutěže, další semináře, ale ke všemu potřebujeme partnera. Někoho, kdo to chce s námi dělat, a v tom je klíč úspěchu či neúspěchu jakéhokoliv veletrhu.

Cestovní ruch je bohužel obor, kterému – zdá se- „rozumí“ všichni, kde kdo nám radí, co zlepšovat. Řadu těchto „dobrých nápadů“ jsme vyzkoušeli již dříve a zjistili jsme, že zase tak dobré nebyly. Snažíme se, aby Regioutour měl více byznysovou podstatu, aby sem CzechTourism přivedl incomingové agenty ze zahraničí, chceme, aby expozice více komunikovaly s návštěvníkem a byly atraktivní.

My máme zájem, aby veletrh vzkvétal. Ale nikdo po nás nemůže chtít, abychom poskytovali naše služby za stále méně peněz či zadarmo. I to je třeba pochopit. Stejně tak uvažují vystavovatelé. Chtějí návratnost své investice do prezentace na veletrhu. Ta je mnohdy obtížně měřitelná.

GO/Regioutour může být silným veletrhem jen tehdy, když se zúčastní většina subjektů aktivních v cestovním průmyslu a to s atraktivní nabídkou pro odborné i individuální návštěvníky a když všichni po skončení veletrhu řeknou, že jim to dávalo smysl. V tom tkví celá koncepce a podstata veletrhu, ostatní je pouze kosmetika.

Věřím, že GO/Regiontour takovým silným veletrhem bude.

Děkujeme za váš čas, pane řediteli a věřím, že se k řadě témat, která jsme zde otevřeli, brzy ještě vrátíme.

Pavla Kovářová, Laco Kučera

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště