Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

BVV v médiích

Rozhovor pro časopis Packaging

Rozhovor generálního ředitele Jiřího Kuliše pro časopis Packaging

Letos v červnu jste byl zvolen prezidentem asociace veletržních správ střední a jihovýchodní Evropy CEFA (Central European Fair Alliance) pro rok 2015. Zároveň jste vice-prezidentem DTIHK, Česko-německé hospodářské a průmyslové komory, dále je členem představenstva Hospodářské komory Brno, a představenstva Českomoravské elektrotechnické asociace (ELA). Jak to stíháte?

Být ředitelem veletržní správy je full-time-job, práce na plný úvazek, někdy více než 10-12 hodin denně. Ostatní funkce víceméně tu hlavní jen doplňují, abych mohl hájit firemní zájmy v těchto organizacích.

Domníváte se, že zvolení do čela CEFA je potvrzením správnosti současného směru, kam se ubírají Veletrhy Brno?

Být prezidentem CEFA je čestná funkce, která je spíše ohodnocením významu BVV – Veletrhů Brno jako firmy ve středoevropském prostoru než mojí osoby.

Když jste se stal prezidentem CEFA, víc do toho „vidíte“. Je co „opisovat“ od jiných? Řeší ostatní veletržní správy podobné problémy jako Vy (resp. BVV)?

V rámci sdružení veletržních správ střední Evropy si jistě máme, co říci, protože řešíme stejné problémy v podobně se vyvíjejícím veletržním prostředí a obdobných ekonomikách. Vždy je dobré se něco přiučit a vyměnit know-how a o tom právě CEFA je.

V jaké fázi je prodej většinového podílu BVV od Messe Düsseldorf městu Brnu, resp. kdy k tomu pravděpodobně dojde?

BVV je objektem této transakce, nikoliv aktérem. Proto situaci nehodlám komentovat. Nicméně stále říkám, že veletrhy v Brně byly i před vstupem Messe Dűsseldorf a také zde budou i poté, kdy Messe Düsseldorf svůj podíl prodá, ať městu nebo komukoliv jinému.

Areál brněnského výstaviště je architektonický i urbanistický skvost. Evropská výstaviště, která ale známe, jsou spíše „bedny“ těsně na sobě. Není to z hlediska ekonomického výhodnější?

Máte naprostou pravdu. To, čím je brněnské výstaviště ve světě unikátní, je zároveň určitou nevýhodou po stránce provozu a udržování provozuschopnosti. Výstaviště ve Vídni má 2 vchody, brněnské výstaviště má vstupů několik. Jen taková zdánlivá drobnost nás stojí oproti vídeňskému výstavišti mnohem více peněz pro zajištění provozu.

Chystáte nové veletrhy? Ve světě frčí např. „nano“!

Stále hledáme nová veletržní témata. Letos uvedeme například nový specializovaný veletrh divadelní a jevištní techniky Teather Tech. Uvádění nových akcí v době recese jako v posledních pěti letech je velmi problematické. Snad se lépe zadaří v době ekonomického růstu, která je – doufejme – před námi. Veletrh ovšem zobrazuje daný trh. Úspěšné akce v USA či v Japonsku na téma nano- či biotechnologií nelze jednoduše zkopírovat, protože zde není dostatečný počet hráčů na trhu v daném oboru.

Cituji z Vašeho webu: Mezinárodní strojírenský veletrh je nejvýznamnější průmyslový veletrh ve střední Evropě, s každoroční účastí více než 1 500 vystavovatelů a 80 000 návštěvníků. Ze zahraničí přijíždí přes 35 % vystavovatelů a 10 % návštěvníků.

MSV má relativně stabilní parametry. Je to skutečně nejvýznamnější průmyslový veletrh ve střední Evropě a to zásluhou silného postavení strojírenství v české ekonomice. Jen v oboru obráběcích a tvářecích strojů jsme 19. největší trh na světě a 8. největší vývozce v Evropě. Nebýt rozvinutého strojírenství v Česku, nebyl by ani brněnský strojírenský veletrh jedním z největších v Evropě.

Když to převedu do čísel, pak ze zahraničí přijede vystavovat 525 firem a zahraničních návštěvníků je 8 000. Co děláte pro to, aby se počet těchto návštěvníků zvýšil? Nebo nemají naše firmy co nabídnout do zahraničí?

MSV je skutečně mezinárodní obchodní akcí po všech stránkách a je i největší exportní přehlídkou našich strojírenských firem. Naše firmy jistě mají co nabídnou do zahraničí a většina využívá MSV i pro své exportní aktivity zvaním svých obchodních partnerů z celého světě. Stejně tak postupují i zahraniční vystavovatelé, kteří si do Brna zvou svoje zákazníky ze střední a východní Evropy.

Pro zvýšení zahraničních návštěvníků provádíme i návštěvnický marketing v zahraničí – v rámci finančních možností projektu MSV. Doufám ve větší podporu MPO a Czechtradu v tomto směru, protože takto ucelnou nabídku českého strojírenství na zahraničním veletrhu prostě nenajdete.

Jaká ekonomika, takový veletrh. Co Vám říká MSV v tomto směru?

Ano, veletrh je barometrem vývoje ekonomiky. Letos se zdá, že se veletrhu a tedy ekonomice přeci jen daří lépe než loni. Prakticky se dostáváme na úroveň úspěšného roku 2012, ale byť například obor obráběcích strojů hlásí téměř úroveň rekordního roku 2008, na úroveň veletrhu 2008 celkově asi zatím nedosáhneme. Snad v roce 2016....

>A jak jste se vyrovnali s odchodem Ruska coby partnerské země?

Účast Ruské federace jsme projednávali téměř dva roky, bohužel se stala chyba v plánovacím procesu oficiálních účastí Ruska na veletrzích v zahraničí. Rusko bude přítomno, ale ne v takové rozsahu jak předpokládala oficiální účast jako partnerské země veletrhu. Snad se to podaří někdy v příštích letech.

Jako zvýrazněná „special guest country“ veletrhu bude Thajsko, které se MSV již podruhé účastní oficiální expozicí v gesci ministerstva hospodářství a svazu průmyslu Thajska. Zahraniční účast vyvažuje i vyšší účast Číny než v minulých letech a my předpokládáme, že v roce 2015 bude partnerskou zemí s odpovídající reprezentativní účastí a delegací právě Čína.

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště