Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

BVV v médiích

Rozhovor pro časopis Business Life

 

Nejvýznamnější akce na brněnském výstavišti MSV 2014 se blíží. Jaká máte letos očekávání? Co všechno obnáší jeho příprava pro Vás osobně?

Rekordní ročníky MSV se odehrávají v sudých letech. Tuto podmínku tedy splňujeme, ale nedomnívám se, že stav evropské a české ekonomiky je ještě takový, aby padaly rekordy další. Letošní MSV bude po všech stránkách standardní – s reprezentativním mezinárodním zastoupením hlavních firem na českém či evropském trhu. Příprava veletrhu představuje i rozsáhlý networking a řadu „diplomatických“ jednání na úrovni vládní, vládních a hospodářských institucí v tuzemsku a zahraničí a i to patří do pracovní náplně generálního ředitele.

Úspěšnost veletrhů obecně souvisí s ekonomickou situací v daných oborech. Jak hodnotíte současnou ekonomickou situaci?
Přesně tak. Pokud se daří danému oboru, daří se i danému veletrhu. To bylo letos vidět na příkladu veletrhu zemědělské techniky TECHAGRO, který byl historicky rekordní v době zřejmě rekordních prodejů oboru. Na druhé straně stavebnictví již několikátým rokem vykazuje klesající výkonnost, což se musí projevit i na oborovém veletrhu. Letošní signály z našich veletrhů jsou pozitivní. Snad už přestala firmy bavit „blbá nálada“. 

Jaké další veletrhy mimo MSV považujete za nejvýznamnější? Které mají největší úspěch?
Portfolio našich veletrhů je založeno na B2B oborových akcích a jejich mezinárodnosti. Z tohoto pohledu splňují kritéria „významnosti“, přítomnosti hlavních hráčů a zahraniční účasti rozhodně akce jako Techagro, kontraktační veletrhy módy Styl/Kabo, veletrh bezpečnostní a obranné techniky IDET, veletrh pro dřevozpracující a nábytkářský průmysl Wood-tec nebo hostující akce elektrotechniky AMPER a některé další.

Společnost Veletrhy Brno je pro rozvoj města Brna jednou z nejvýznamnějších firem. O jakých konkrétních přínosech se můžeme bavit?
Veletržní a kongresová činnost je pro každé město ekonomickým a komunikačním multiplikátorem. Konkrétně v Brně vytváří přímo či nepřímo 1.700 pracovních míst, jen naše společnost vytváří svými objednávkami ekonomickou poptávku v hodnotě více než 700 mil. Kč, přispíváme využití hotelových kapacit o 7 – 15%, platíme městské daně a odvody ze vstupného, podporujeme městskou kulturu a sport a podílíme se na vytváření image města a jeho propagaci. Již jen tím, že „Brno“ je obsaženo v názvu společnosti, který je komunikován v tuzemsku a zahraničí. 92% obyvatel Česka považuje Brno prioritně za město veletržní. Podílíme se na zvýšení cestovního ruchu. Jen na straně vystavovatelů navštěvuje Brno na 50 tisíc osob jako vystavovatelů, nehledě na statisíce návštěvníků ze spádové oblasti, kterou není jen Česko ale celá střední Evropa.


Vaše společnost je členem koncernu Messe Düsseldorf. Můžete nám o tomto koncernu říci něco bližšího?
Koncern Messe Düsseldorf je s ročním obratem 308 mil. EUR (2012) a výstavištěm o rozloze 305 tisíc m2 nejen jednou z největších veletržních správ v Německu, ale i na světě. Messe Düsseldorf (MD) je organizátorem renomovaných světových veletrhů jako Medica, Interpack, Drupa, Pro-Wein, Gifa a mnoha dalších. MD je třetinovým vlastníkem velmi rentabilního výstavního komplexu v Šanghaji a má pobočky v mnoha zemích světa, které organizují veletrhy ve vlastní režii s tématy zavedených světových veletrhů v Düsseldorfu. Je jistě příjemné být v takovéto společnosti. 

Na pozici generálního ředitele působíte od konce roku 2009. Jak hodnotíte své dosavadní působení ve funkci?
Rozhodně je lepší být generálním ředitelem veletržní správy v období ekonomického růstu než v krizi či recesi. Období od roku 2009 bylo obdobím určité konsolidace veletržního trhu a hospodaření firmy samotné. V současné době je firma finančně stabilizovaná, splatila většinu svých finančních závazků a to i v době poklesu tržeb. Nyní hospodaříme s historicky nejvyšší průběžnou likviditou a kapitálově s nejnižším podílem cizích prostředků. V posledních třech letech vykazujeme zisk. Některé kroky byly možná bolestné, ale nevyhnutelné. Snad nastává období příjemnější a radostnější. 
Tradice brněnských veletrhů začala v roce 1928. Brno bylo vybráno na půl cesty mezi Prahou a Bratislavou, aby hostilo Výstavu soudobé kultury.

Kdo byl jejich zakladatelem a k jakým změnám od té doby došlo?
Zakladateli byli osvícení zemští radové a členové československé vlády, kteří rozhodli o konání výstavy u příležitosti 10. výročí založení Československa. Brněnské výstaviště je unikátní tím, že stále stojí na půdorysu původního konceptu z roku 1928, s historicky unikátními modernistickými stavbami včetně ikonické stavby pavilonu A, jehož klenba je obsažena grafice loga společnosti. V roce 1956 bylo výstaviště doplněno dalšími stavbami včetně další ikony – pavilonu Z s největší kopulí svého druhu. Koncem 90. let a začátkem tohoto století bylo výstaviště zmodernizováno, takže dnes většina pavilonů odpovídá požadavkům moderní doby. Právě tato kombinace historické a moderní architektury činí z výstaviště unikátní místo celosvětově. 

Jaké máte plány do budoucna?
To souvisí právě s historií výstaviště, které v roce 2018 oslaví 90. let své existence. Ale i Česká a Slovenská republika oslaví 100. výročí založení Československa. Proto se zabýváme myšlenou určité repliky Výstavy soudobé kultury, která měla i průmyslový rozměr. Řekněme Česko-slovenského EXPO 2018, česko-slovenského s pomlčkou, které by zajímavou formou ukázalo, kdo jsme, co jsme dokázali a kam směřujeme – kulturně, průmyslově, technologicky, politicky. Komerce osedlaná kulturou. Festival, na kterém si každý najde něco, co ho zajímá. Ale realizace této myšlenky bude vyžadovat mnoho diplomatické práce, snad více než MSV.

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště