Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

BVV v médiích

Není veletrh jako veletrh aneb co je UFI Approved Event?

 

Většina veletrhů se pyšní názvem „mezinárodní veletrh“ a přitom žádným mezinárodním veletrhem ve skutečnosti nejsou. Jaký veletrh si vybrat? Existují také akce, které si říkají „veletrh“, ale ve skutečnosti jsou úplně něčím jiným. Často jde o firemní dny, konzultační den a podobné akce.

Jedinou mezinárodně uznávanou certifikací „mezinárodního veletrhu“ je statut „UFI Approved Event“, tj. veletrh zorganizovaný podle mezinárodního standardu UFI.  UFI (Union des Foires Internationales) je asociace veletržních správ, mezinárodních veletrhů a výstavišť se sídlem v Paříži, která sdružuje v současné době 654 členů. „UFI Approved Event“ je veletrh uspořádaný podle daného mezinárodního standardu odsouhlaseného podle kritérií, na kterých se dohodly vedoucí veletržní správy, členové asociace UFI. Kritéria standardu byla upřesněna na posledním zasedání UFI v Istanbulu v červnu letošního roku.  V současné době pouze necelých 1000 veletrhů na světě splňuje požadavky a může používat certifikaci „UFI Approved Event“.

Jaká jsou kritéria pro veletržní certifikaci UFI? Veletrh musí být organizován na základě jasných organizačních pravidel a nomenklatury, musí doložit konání v odpovídajícím rozsahu nejméně po dva ročníky. Musí se konat na řádně vybaveném výstavišti, které splňuje požadavky na dopravní infrastrukturu, hygienu, informační a orientační systém pro vystavovatele a návštěvníky v místním a alespoň jednom světovém jazyce (samozřejmě angličtině). Výstaviště musí splňovat požadavky na přístup pro tělesně postižené, musí být řádně fungující včetně dodržování zdravotních a bezpečnostních předpisů. Přihlášková dokumentace, propagační materiály a veletržní katalog musí být nejen v místním jazyce, ale nejméně v jednom světovém jazyce.

Zvláštní pozornost je věnována mezinárodnosti veletrhů. Dle kritérií UFI je mezinárodní veletrh pouze ten, který může vykázat minimálně 10% zahraničních vystavovatelů přihlášených přímo ze zahraničí nebo nadnárodních společností se sídlem v zahraničí. Současně minimálně 5% návštěvníků z celkové návštěvnosti musí být ze zahraničí, což musí být ověřeno auditem.

Důležitou podmínkou je, že zveřejňované statistické údaje o veletrhu (počty návštěvníků, vystavovatelů, rozsah výstavní plochy) musí být auditovány podle stanovených pravidel. A v tom je právě největší problém a důvod, proč pouze necelá tisícovka veletrhů na světě splňuje pravidla UFI. Někteří organizátoři šetří a náklad za statistický audit považují za zbytečný výdaj. Hlavním důvodem však je, že mnoho organizátorů statistické údaje o veletrhu zkresluje a nadsazuje, protože tyto údaje jsou současně hlavním marketingovým argumentem.

Nebude tedy překvapením, že z veletrhů organizovaných v Česku a na Slovensku není mnoho těch, které tato kritéria splňují a certifikaci UFI mají. Nebude překvapením, že to jsou výhradně veletrhy pořádané na brněnském výstavišti jako například MSV Brno, IDET,  SALIMA, EMBAX-PRINT, WOOD-TEC. Za poslední ročníky si standard UFI zasloužil i veletrh agrární techniky TECHAGRO. Zasloužil by si ji i veletrh AMPER.

Pouze Veletrhy Brno, a.s., jsou členem mezinárodní statistické asociace Centrex a zároveň světové asociace veletržních správ UFI, auditují podle jejich pravidel, a proto si nemohou statistiky vymýšlet. Toť jen taková dobře míněná rada, jak si vybrat veletrh.

Jiří Kuliš, generální ředitel, Veletrhy Brno, a.s. (červenec 2015)

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště