Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

BVV v médiích

Mezinárodní strojírenský veletrh podporuje nejen vývozce

MSV Brno je největší průmyslový veletrh ve střední a východní Evropě.
Účastní se ho přes 1500 vystavovatelů.

Je zajímavé, že mezi možnostmi exportní prezentace se v časopise, který právě držíte, objevuje tuzemský veletrh jen málokdy. Přitom právě účast na veletrhu jako MSV Brno je pro mnohé prvním vykročením na zahraniční trh. Kde jinde v regionu střední Evropy najdete průmyslový veletrh s více než 1500 vystavovateli, s přítomností vedoucích strojírenských značek?

OSOBNÍ JEDNÁNÍ JE NENAHRADITELNÉ

Tradice strojírenského veletrhu v Brně stojí na tradici a rozsahu českého strojírenství a zpracovatelského průmyslu obecně. Není tedy náhodou, že MSV jako největší průmyslový veletrh střední Evropy se koná v zemi, která má v Evropské unii snad nejvyšší podíl průmyslu na zaměstnanosti a tvorbě HDP.

Řekneme-li, že MSV je "exportní platformou", může se to zdát jako jakási marketingová fráze, ale je to tak. MSV je skutečně největší ucelenou přehlídkou české strojírenské produkce na jednom místě, v jednom čase, kterou jen tak nenahradí žádná kolektivní účast na veletrhu zahraničním. Proto má svůj podstatný proexportní význam.

Je potěšitelné, že MSV takto chápou zavedené firmy a stálí vystavovatelé, tuzemští i zahraniční. Je potěšitelné vědět, že švýcarský vystavovatel se účastní proto, že si do Brna zve všechny klienty z Polska, Slovenska, Maďarska a během týdne vyřídí obchodní jednání, která by ho jinak stála několik měsíců času. Stejně tak si etablované české firmy zvou svoje zákazníky ze zahraničí. Tito vystavovatelé vědí, že osobní jednání je v obchodě nenahraditelné.

NOVÉ TECHNOLOGIE A INOVACE

Je méně potěšitelné, když si zahraniční návštěvníci postěžují, že se s českým vystavovatelem, který exportní význam veletrhu nedocenil, nedomluvili kvůli jazykové bariéře či nedostatku cizojazyčných informačních materiálů.

Základním smyslem veletrhu je zprostředkovávat řešení a kontakty včetně zahraničních. Networking a řešení pro "můj technický" problém je důležitější než počet a objem podepsaných či rozjednaných kontraktů. Kontrakt z veletrhu se může dostavit i za půl roku.

MSV je důležitou "platformou" pro uvádění technických inovací na trh. Může to znít opět jako další fráze, ale je to tak. Projekt "Transfer technologií a inovací" se letos koná jako místo propojování univerzitního výzkumu s potřebami průmyslu popáté. Bohužel tento projekt zůstává mnohdy - stejně jako exportní význam veletrhu - nepochopen. Své výzkumné kapacity, výsledky aplikovaného výzkumu a případy spolupráce s průmyslovými firmami prezentují české technické univerzity, ústavy Akademie věd ČR. Jde o využití univerzitního know-how pro výzkum a vývoj průmyslových podniků.

Současný význam MSV Brno tedy vidím zejména v roli proexportní podpory, podpory urychlení zavádění inovací na trh a do průmyslové praxe, podpory technického vzdělávání a propojování výzkumu i vývoje s univerzitami. Věřím, že letošní MSV Brno (7.-11. 10. 2013) pomůže zvýšit sebevědomí českých firem a jejich vykročení na zahraniční trhy.

 

Jiří Kuliš
generální ředitel, Veletrhy Brno, a.s.

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště