Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

BVV v médiích

Letošní veletržní rok je negativně ovlivněn dlouhodobou recesí

Jiří KulišVeletrhy Brno dosáhly v roce 2012 zisku 22 milionů Kč a jednalo se o nejvíce úspěšný hospodářský rok od roku 2008. V rozhovoru pro ČIA to uvedl generální ředitel Veletrhů Brno Jiří Kuliš s tím, letošní veletržní rok je dle J. Kuliše ovlivněn dlouhodobou recesí a příprava veletrhů včetně 55. Mezinárodního strojírenského veletrhu se pohybuje spíše v pesimistické rovině. Dle něj se všechny veletrhy v Evropě potýkají se zpomalením evropské ekonomiky, snad s výjimkou hlavních německých veletrhů.

Jakých hospodářských výsledků dosáhly BVV v loňském roce? Které faktory ovlivnily hospodaření nejvíce?
Loňský rok byl od roku 2008 nejúspěšnějším hospodářským rokem. I bez vlivů jako byl odprodej nepotřebného majetku a dalších transakcí skončil rok 2012 v zisku 22 milionů Kč z operativní činnosti.

Jaký vývoj hospodářských výsledků očekáváte v letošním roce? Do jaké míry je ovlivní říjnový 55. Mezinárodní strojírenský veletrh?
Letošní veletržní rok je silně ovlivněn dlouhodobou recesí. Zatímco loni na jaře panoval jistý optimismus a víra v lepší zítřky, letošní jaro a příprava veletrhů včetně MSV se pohybuje spíše v pesimistické rovině a očekávání slibovaného růstu. Jubilejní 55. MSV tedy žádné rekordy hlásit nebude.

Můžete potvrdit očekávanou účast asi 1500 vystavujících firem z klíčových průmyslových oborů od výroby obráběcích strojů až po elektrotechniku a automatizaci?
Letošní MSV bude standardním jak obsahem, tak rozsahem včetně více než 1.500 vystavujících firem, z nichž 35% pochází ze zahraničí.

Zúčastní se veletrhu hlavní světoví nebo evropští lídři všech nebo většiny z deseti oborových sekcí?
Předpokládám, že ano. Alespoň neregistruji neúčast nějakých významných značek, vedoucích firem na trhu. I když občas i to se stává.

Jaké poměrné zastoupení budou mít zahraniční firmy? Bude jich podobně jako v minulosti alespoň třetina? Lze potvrdit návrat firem z Británie a Španělska?
Tradiční zahraniční účasti mají Německo, Slovensko, Rakousko, Itálie, Francie, Rusko, Čína, Tchajwan. Nově se zúčastní kolektivní expozicí Thajsko. Zájem britských firem o střední Evropu bohužel opadl. Dříve se účastnila Británie kolektivní účastí s 20 - 30 firmami, nyní s 2 - 3. Stejně tak zájem španělských firem o český trh a tedy naše veletrhy je nyní téměř nulový.

S jakým sortimentem se představí Turecko, letošní partnerská země veletrhu?
Účast Turecka jako partnerské země MSV je výsledkem dohody na úrovni premiérů a ministrů obchodu v únoru. Turecko vyrábí spíše tvářecí stroje, laserové řezačky, zatímco my obráběcí stroje a tudíž se jedná většinou o komplementární sortiment. Hlavní akcent turecké přítomnosti by měla být spolupráce při dodávkách strojírenských projektů na třetích trzích.

Tradičním vystavovatelem v Brně bývá Německo, jaká bude jeho letošní účast?
MSV se účastní průměrně 200 - 250 německých firem a dalších 200 - 250 firem česko-německých jako například Siemens Česká republika. Z důvodu zastavení podpory kolektivních účastí na úrovni spolkových zemí zde letos budou chybět kolektivní účasti, s výjimkou Bavorska a ministerstva vzdělávání a výzkumu.

S jakými zásadními novinkami se představí domácí, české firmy, případně společnosti ze Slovenska?
Vím například o unikátním separačním zařízení Šmeralových závodů Brno na zpracování biomasy a odpadů, jehož praktické využití může znamenat přelom v mnoha oborech a recyklaci. Ale s novinkami přijede snad většina vystavovatelů včetně nových typů obráběcích strojů, které byly vystaveny na EMO Hannover.

Jak se vůbec v loňském roce a letos dařilo oboru výstavnictví? Podařilo se již zastavit nebo zbrzdit celosvětový oborový propad?
Veletrhy v Evropě mají horší časy z důvodu zpomalení evropské ekonomiky, snad s výjimkou hlavních německých veletrhů. Tomuto evropskému trendu nejsme schopni zabránit ani my. Ale veletrhy v Rusku, Číně, Turecku, Emirátech, Jižní Americe, Indii rostou stejně jako tamější ekonomika. Nelze tedy mluvit o celosvětovém propadu z důvodu např. přechodu na internet.

Lze v současnosti pozorovat v pořádání veletrhů nějaké zásadní nové trendy?
Dobře se vyvíjejí odborné, specializované a kontraktační B2B akce, zatímco spotřebitelské akce B2C mají problémy. Veletrhy nemají a nemohou být konkurencí supermarktů či obchodních center.

Chystají BVV v letošním roce personální změny v podobě rozšiřování, nebo naopak snižování počtu zaměstnanců?
Snižování mzdových nákladů je součástí střednědobé strategie firmy a to znamená i postupné snižování počtu zaměstnanců a změny organizační struktury.

Podařilo se BVV stabilizovat vlastnické struktury? Do jaké míry přitom společnost kooperuje s městem Brnem? Jaký máte pohled na budoucnost areálu Výstaviště?
Vlastnická struktura prozatím zůstává zachována: 61 % Messe Düsseldorf, 34 % město Brno, 5 % drobní akcionáři. Město Brno je významným, byť minoritním vlastníkem. Říkám „prozatím", protože Messe Düsseldorf deklarovalo strategické rozhodnutí svůj podíl odprodat. To je asi vše, co je možné k tomu říci. Výstaviště je dostatečně zainvestované a je stále unikátním prostorem, výstavištěm střední Evropy. O jeho budoucnost obavu nemám.

 

 

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště