Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

BVV v médiích

Bez domácího průmyslu veletrhy nemohou existovat

 

„Máme štěstí, že Česká republika je průmyslová země. Bez domácího průmyslu veletrhy nemohou existovat“, říká v rozhovoru pro časopis Svazu průmyslu ČR Spektrum Jiří Kuliš, generální ředitel Veletrhů Brno a.s.

1. Na jaké novinky se mohou těšit návštěvníci letošního ročníku MSV Brno?

Můžeme se těšit na nejrozsáhlejší MSV od roku 2008, čemuž jistě napomáhá dobrý stav ekonomiky a to nejen české, a samozřejmě technologický rozvoj. Prezentace technologického rozvoje je hlavním posláním veletrhu. Důležitým tématem jistě zůstává Průmysl 4.0. Pozornost bude zaměřena na inovativní technologie v oblasti automatizace, robotizace, digitalizace a zasíťování. Druhým důležitým tématem bude Čína s historicky největší účastí v rámci „China Pavilion“ v halách A1 a H.

2. Partnerskou zemí pro letošní rok MSV bude Čína – jaké zajímavé hosty, firmy a výrobky z této země, jejíž význam pro ČR stále roste, návštěvníci mohou očekávat?

Čínská strana bere účast na MSV velmi vážně. Jedná se o účast schválenou čínskou vládou. MSV se stává místem pro prezentaci Číny v rámci partnerství „16 + 1“, tj. Čína plus 16 středo- a jihovýchodnoevropských zemí, jak je definováno ve strategii čínské vlády vůči těmto zemím. Čínské kolektivní účasti známe dosud jako malé expozice individuálních firem, které nabízejí převážně různé komponenty. Jak signalizovali zástupci čínských institucí, se kterými na přípravě spolupracujeme, měla by se tentokrát představit Čína jako země schopná vyrábět nejen průmyslové komponenty, ale i vysokorychlostní vlaky, technologie pro „chytrá města“ apod. Účastnit se mají nejen běžní menší vývozci, ale významné velké státní čínské holdingy – tzv. „celebrity companies“. Nechme se překvapit.

3. Jak se nedávná změna vlastnické struktury projeví na veletrhu? S jakými změnami mohou návštěvníci počítat?

Věřím, že nás město jako vlastník více než dosud podpoří v marketingových aktivitách a zahrne veletrhy do komunikace města. Navrhli jsme koncept „MSV City“ po vzoru německých veletržních měst - Kolína, Hannoveru, Düsseldorfu, kde město veletrhem opravdu žije. Tato tradice „veletržní nálady“ v šedesátých a sedmdesátých letech během MSV zde skutečně byla a chceme ji do města vrátit. Jak jsem se snažil vysvětlovat dříve, změna vlastnické struktury se na běžném provozu veletrhu neprojeví.

4. Jak by podle Vašich plánů mělo výstaviště vypadat za pět let?

Brněnské výstaviště je v současné době zainvestované, má odpovídající technickou a logistickou infrastrukturu. Do modernizace a údržby stávajících pavilonů, z nichž některé jsou památkově chráněny, vkládáme nemalé finanční prostředky. Asi čekáte, že řeknu, že budeme stavět nové pavilony a modernizovat další, ale to si trh nežádá. V našem masterplanu předpokládáme určitý rozvoj v okrajových částech výstaviště, ale ne pro veletržní účely. To souvisí se záměry města jako hlavního akcionáře a územním plánem. Pro nás je stěžejní, jak bude vypadat portfolio našich veletržních a kongresových projektů.

5. Co pro BVV znamená spolupráce se SP ČR a jakým způsobem ji chcete dále rozvíjet?

Spolupráci BVV a Svazu průmyslu ČR považuji za nesmírně důležitou a to nejen z důvodu konání vrcholného summitu české vlády a zástupců českého průmyslu tedy Sněmu SP ČR v zahajovací den MSV. V rámci Svazu funguje veletržní výbor, který podporuje funkci veletrhů jako platformy pro prezentaci oborů průmyslu na veletrzích v tuzemsku či zahraničí. Máme štěstí, že Česká republika je průmyslová země. Bez domácího průmyslu veletrhy nemohou existovat. Byl jsem nedávno na výstavišti v Soluni, které je velikostí srovnatelné s naším. Ale veletrhy jako naše tam nemají, protože v Řecku prostě není průmysl. Z druhé strany Německo je veletržní Mekkou ne proto, že má zdatné veletržní správy a výstaviště je v každém větším městě, ale pro sílu německé ekonomiky, která stojí na malých a středních průmyslových firmách.

 

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště