Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Podlahovy chirurgické dny
14.-15.10. 2019

XI. Podlahovy chirurgické dny
XII. Interaktivní kongres hojení ran

Odborný program

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. a bude ohodnocena 12 kredity.

Neděle 13. 10. 2019

17.00 – 18.30 Registrace účastníků

Pondělí 14. 10. 2019

7.30 – 9.00 Registrace účastníků
8.30 – 9.00 Zahájení
Sál Aurelius
9.00 – 10.00

Blok 1

Up to date vzdělávání v chirurgii, právní aspekty (60 minut)
Předsednictvo: J. Škrha, L. Veverková

 1. Novinky ve specializačním vzdělávání (15 minut)
  J. Škrha / Praha
 2. Specializační vzdělávání v chirurgii (15 minut)
  J. Vodička / Plzeň
 3. Odpovědi na otázky z praxe
  M. Šimková / Brno
 4. Právní aspekty ve vzdělávání
  M. Koščík / Brno
 5. Virtuální chirurgie – naše zkušenosti (5 minut)
  Z. Chovanec / Brno
10.00 – 10.30 Coffee break
10.30 – 11.30

Blok 2

ERAS v kolorektální chirurgii (60 minut)
Předsednictvo: P. Vlček

 1. Innovations in Perioperative Medicine: Where are we now and where do we go? (20 minut)
  Tan Arulampalam (Colchester Hospital / Essex, UK)
 2. Prehospitalizační příprava – Popelka ERASu
  Z. Adamová, R. Slováček / Vsetín
 3. ERAS – Jak jsme na tom u nás
  L. Ciesar, O. Kus, M. Sedláček, I. Satinský / Havířov
 4. ERAS v kolorektální chirurgii u geriatrických pacientů
  P. Kocián, P. Přikryl, D. Hodyc, J. Hoch, T. Vymazal / Praha
 5. Prehabilitace – opomíjená součást ERAS protokolu
  R. Slováček, Z. Adamová / Vsetín
11.45 – 13.00 LUNCH SYMPOSIUM, diskuzní panel (75 minut)
Tan Arulampalam (Colchester Hospital)
Zuzana Šerclová (Hořovice)
Petr Kocián (FN Motol)
Beáta Hemmelová (FN Brno)
Zdeněk Chvátal (FN Brno, ARO)
Petr Vlček (FNUSA Brno)
13.15 – 14.30

Blok 3

Neuromodulace sakrálních nervů (75 minut)
Předsednictvo: P. Vlček

 1. Neuromodulace sakrálních nervů (20 minut)
  S. Riss / Vídeň A
 2. Stav sakrální neuromodulace v ČR
  J. Örhalmi / Hořovice
 3. Transabdominální či transperineální výkony při řešení dysfunkce pánevního dna?
  P. Vlček, J. Korbička, L. Veverková, A. Berková, I. Čapov / Brno
 4. WATCH AND WAIT postup při karcinomu rekta
  F. Pazdírek, R. Lohynská , J. Hoch / Praha
 5. Využití TAMIS při řešení lézí dolního rekta
  M. Skácel, P. Vlček, J. Tihon D. Kuchař, J. Lenz, M. Kavka / Znojmo
 6. Přináší rutinní provádění ICG fluorescenční angiografie příznivější výsledky v hojení rektální anastomózy?
  D. Langer, J. Kalvach, M. Ryska / Praha
14.30 – 15.00 Coffee break
15.00 – 16.00

Blok 4

Výživa v chirurgii a aktuální trendy léčby u akutní divertikulitidy colon (60 minut)
Předsednictvo: L. Urbánek, P. Vlček

 1. Jak dostat nutriční doporučení do praxe
  I. Satinský, P. Schwarz / Havířov
 2. Enterální výživa v chirurgii
  M. Rada / Stod
 3. Výživa u pacienta s open abdomen
  L. Urbánek / Brno
 4. Naše zkušenosti s transanálními výkony v terapii syndromu obstrukční defekace
  P. Vlček, T. Vystrčilová, A. Berková, J. Korbička, K. Glombová, F. Sasínek / Brno
 5. Timing plánované chirurgické léčby divertikulární choroby
  D. Toman, P. Ihnát, A. Foltys, P. Vávra / Ostrava
 6. Konzervativní terapie divertikulární choroby
  M. Broučková / Stod
16.30 – 17.30

Blok 5

Podtlaková terapie v chirurgii v léčbě a prevenci, novinky v preskripci (60 minut)
Předsednictvo: M. Huťan, L. Veverková

 1. Preemptivne použitie epikutánneho negatívneho tlaku vo všeobecnej chirurgii
  M. Huťan / Hainburg, A
 2. Rozumíme správně podtlakové terapii, aneb kde jsou kompromisy
  H. Poláková, E. Szabó / Praha
 3. Kombinácia NPWT a autolytickeho debridementu v hojení rán po fasciotómii pri akútnej končatinovej ischémii “
  J. Mykyta / SK
 4. Použití podtlakové léčby při komplikovaném uzávěru dutiny břišní
  V. Červinka, MUDr. Lukáš Sákra, Ph.D., J. Matyáš / Pardubice
 5. NPWT v číslech a v preskripci
  L. Veverková, M. Reška, J. Žák, P .Vlček / Brno
19.30 – 24.00 Slavnostní večer / Mikulovský zámek

Úterý 15. 10. 2019

8.00 – 9.00 Registrace účastníků

Sál Aurelius

9.00 – 10.00

Blok 6

Hrudní chirurgie (60 minut)
Předsednictvo: J. Vodička, I. Čapov, T. Schmid, M. Mittak

 1. Téma reservováno (20 minut)
  T. Schmid / Innsbruck, A
 2. Zkušenosti a srovnání uniportálního a multiportálního torakoskopického přístupu k plicním lobektomiím
  M. Mittak, L. Tulinský / Ostrava
 3. Použití extrakorporální membránové oxygenace (ECMO) v hrudní chirurgii
  M. Benej, I. Cundrle, P. Suk, K. Brat, I. Čapov, V. Šrámek / Brno
 4. Dlouhodobé výsledky a prognostické faktory chirurgické léčby plicních metastáz kolorektálního karcinomu
  J. Vodička, J. Fichtl, V. Špidlen, V. Třeška, Š. Vejvodová, J. Šebek, K. Procházková, P. Mukenšnabl, O. Topolčan, G. Krákorová / Brno
10.00 – 10.30 Coffee break
10.30 – 12.00

Blok 7

Hrudní chirurgie (90 minut)
Předsednictvo: J. Veselý, M. Szkorupa, Z. Chovanec, T. Bohanes

 1. Náhrada hrudní a břišní stěny v plné tloušťce (20 minut)
  J. Veselý, V. Jedlička, A. Peštál, Z. Chovanec, M. Ondrák, R. Šefr/ Brno
 2. Multidisciplinární přístup k léčbě tumorů mediastina a výsledky chirurgické léčby ve FN Olomouc 2010 – 2017
  J. Chudáček, M. Szkorupa, T. Bohanes, J. Hanuliak, M. Stašek, D. Vrána, K. Cwiertka, F. Čtvrtlík , V. Kolek, Č. Neoral / Olomouc
 3. CRS+HITHOC – možnost kombinované léčby MPM
  M. Szkorupa, D. Klos¹, J. Chudáček¹, Č. Neoral¹, V. Kolek², B. Melichar / Olomouc
 4. VATS operace u spontánního pneumothoraxu - Kolik incizí vlastně potřebujeme?
  T. Bohanes, M. Brndiar, B. D. Ghanim, E. Stubenberger /Krems, A
 5. Katameniální pneumotorax
  M. Szkorupa, J. Chudáček, J. Hanuliak, Č. Neoral / Olomouc
 6. Diferenciální diagnostika a hodnocení solitárních a mnohočetných plicních ložisek v CT obraze z pohledu radiologa
  V. Červeňák, Z. Chovanec, M. Benej, M. Páral, V. Prudius, V. Postránecká, J. Vaníček / Brno
 7. Značení plicních nodularit před plánovanou videotorakoskopickou (VTS) resekcí. Jaké máme možnosti.
  Z. Chovanec, V. Červeňák, M. Benej, M. Páral, V. Prudius, A. Peštál, I. Čapov / Brno
 8. Empyém pleurální dutiny – evaluace výsledků VATS léčby.
  V. Prudius, A. Peštál Z. Chovanec, M. Benej, I. Čapov / Brno
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 14.00

Blok 8

Hrudní chirurgie + traumatologie (60 minut)
Předsednictvo: F. Vyhnánek, M. Reška, M. Mitták

 1. Indikace chirurgické intervence u poranění hrudníku – současný stav
  F. Vyhnánek, M. Očadlík / Praha
 2. Stabilizace hrudní stěny, kdy a proč?
  M. Reška, I. Čapov / Brno
 3. Nestability a artropatie sternoklavikulárního skloubení
  M. Mittak, L. Tulinský / Ostrava
 4. Osteosyntéza klíční kosti – banální operace?
  M. Reška, J. Konečný, M. Kašpar, R. Hasara / Brno
 5. Komplikace otevřených nitrokloubních zlomenin
  J. Konečný, M. Reška, J. Konečný, M. Kašpar, R. Hasara / Brno
 6. Zlomeniny distálního radia – 10leté zkušenosti
  J. Habr, M. Reška, J. Konečný, M. Kašpar, R. Hasara /Brno
14.00-14.30 Coffee break
15.00 – 16.00

Blok 9

Varia (60 minut)
Předsednictvo: P. Vávra, J. Konečný

 1. Technologické aspekty laparoskopických jaterních resekcí
  P. Vávra / Ostrava
 2. Kazuistika: Salvage operace pro pokročilý karcinom žaludku
  B. Tolmaci, J. Klein, P. Žuffa / Zlín
 3. Coiling arteria hepatica dextra jako ultimum refugium řešení krvácení do horní části trávicího traktu z léze apexu bulbu duodena – kazuistika
  K. Havlová, P. Záruba, M. Ryska / Praha
 4. Výskyt komplikací po axillární disekci u pacientek s karcinomem prsu – od harmonického skalpelu zpět k ligaturám?
  J. Žatecký, O. Kubala, D. Sekret, Č. Holuša, M. Lerch, M. Peteja / Opava
 5. Cystický hamartom v presakrální krajině
  A. Berková, T. Vystrčilová, J. Korbička, P. Vlček, K. Glombová, F. Sasínek / Brno
 6. Uskřinutí střeva jako komplikace laparoskopie – kazuistika
  T. Hanslík, P Vlček / Brno

SESTERSKÁ SEKCE

Úterý 15. 10. 2019

Sál Pálava

9.00 – 10.00

Blok 10

(60 minut)
Předsednictvo: L. Badalíková, H. Horelová

 1. Kazuistika: Perioperační péče o operovanou pacientku pro karcinom rekta
  M. Slavíková, M. Riegerová, O. Bártová / Hradec Králové
 2. Uniportální thoracoskopická lobektomie
  Z. Poštulková, Z. Matýsková / Ostrava
 3. Roboticky asistovaná amputace rekta a prostatektomie
  O. Bártová, M. Slavíková, M. Riegerová / Hradec Králové
 4. Využití nových diagnostických a terapeutických postupů v léčbě jaterních metastáz karcinomu rekta
  H. Horelová, A. Podolová / Ostrava
 5. Pacient s jejunostomii
  M. Mrověcová, B. Danielová / Ostrava
10.00 – 10.30 Coffee break
10.30 – 12.00

Blok 11

(90 minut)
Předsednictvo: H. Poláková, L. Veverková

 1. Léčba komplikované rány pomocí podtlakové terapie s proplachem NPWTi
  P. Vaníček / Ústí nad Orlicí
 2. Infekce a rány (20 minut)
  H. Poláková / Pardubice
 3. Využití NPWT po Amputaci ve stehně
  D. Valoušek /Přerov
 4. Podtlaková terapie v chirurgii
  J. Jatel, M. Balažecová /Ostrava
 5. Léčba ran podtlakovou terapií
  J. Rutarová, I. Šašecí /Ostrava
 6. Úrazy a poranění v traumatologii (20 minut)
  E. Špičáková / Brno
 7. Zkušenosti s amniovou membránou v oblasti chronických ran
  E. Záhumenský/ Zlín
 8. Výskyt dekubitu na chirurgickém pracovišti a určení klíčových faktorů
  L. Veverková / Brno
12.00 – 13.00 Lunch
16.00 Konec sympozia

Stav k datu 3 10. 2019, změna programu vyhrazena

Generální partner

Hlavní partneři

Partner

Fotogalerie
Podlahovy chirurgické dny

Mikulov

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště