Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Podlahovy chirurgické dny
14.-15.10. 2019

XI. Podlahovy chirurgické dny
XII. Interaktivní kongres hojení ran

Nabídka partnerství

 

Vážení obchodní přátelé,

Česká chirurgická společnost ČLS JEP, I. chirurgická klinika FN u sv. Anny, Chirurgická klinika FN Ostrava a Česká společnost pro léčbu rány pořádají XI. Podlahovy chirurgické dny a XII. interaktivní kongres hojení ran. Tyto akce se ponesou i v duchu oslav 100. výročí založení Masarykovy univerzity i I. chirurgické kliniky, která slaví rovněž 100let od svého založení.

Hlavními tématy letošního ročníku jsou: ERAS v kolorektální chirurgii, podtlaková terapie v chirurgii v léčbě a prevenci, neuromodulace sakrálních nervů, výživa v chirurgii, aktuální trendy léčby akutní divertikulitidy colon, novinky v hrudní chirurgii a traumatologii, nejnovější aktuality vzdělávání v chirurgii, právní aspekty a varia.

Program kongresu bude rozdělen na lékařské a sesterské sekce. Nebudou chybět ani satelitní výuková sympozia určené pro lékaře a střední zdravotnický personál. Nedílnou součástí kongresu jsou také firemní prezentace. Po zkušenostech z pořádání minulých kongresů, kterých se zúčastnilo na 200 lékařů a sester, věříme, že Vám budeme mít i letos co nabídnout.

XI. Podlahovy chirurgické dny a XII. interaktivní kongres hojení ran se konají v termínu 14. – 15. října 2019 v hotelu Galant v Mikulově na Moravě. Prezentace firem stejně jako odborné sekce budou umístěny v blízkosti hlavního přednáškového sálu.

Vážení zástupci firem, další rozvoj odborných aktivit v chirurgii se neobejde bez Vaší finanční podpory a aktivní spoluúčasti. Velmi si Vašeho pozitivního vnímání a přístupu vážíme a chceme Vás ujistit, že Vaši kongresovou prezentaci zajistíme na nejvyšší úrovni.

Pokud se rozhodnete pro jakoukoli formu partnerství, jsme připraveni zodpovědět všechny Vaše doplňující dotazy.

Těšíme se na Vaše pozitivní rozhodnutí a setkání s Vámi v Mikulově

Se srdečným pozdravem

Prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc., Předseda přípravného výboru
Doc. MUDr. Petr Vávra, Ph.D, Místopředseda  přípravného výboru

Generální partner

Hlavní partneři

Partner

Fotogalerie
Podlahovy chirurgické dny

Mikulov

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště