Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Podlahovy chirurgické dny
9.-10.10. 2017

X. Podlahovy chirurgické dny
XI. Interaktivní kongres hojení ran

Program

 

Neděle 8. října 2017

17.00 – 18.30 Registrace účastníků

Pondělí 9. října 2017

7.30 – 9.00 Registrace účastníků
9.00 Zahájení
Sál Aurelius

9.00-10.00

Blok 1: Dutinová poranění

Předsednictvo: V. Třeška, F. Vyhnánek, M. Reška

 1. Inovované žeberní dlahy Judetova typu (preklinická studie, první klinické zkušenosti
  F. Vyhnánek, D. Jírava, M. Očadlík, M. Šáber, P. Michal / Praha
 2. Penetrující poranění hrudníku – zkušenosti traumacentra Fakultní nemocnice Plzeň
  J. Vodička, V. Špidlen, V. Třeška, Š. Vejvodová, J. Doležal, A. Židková, J. Škorpil / Plzeň
 3. Traumatická ruptura hrudní aorty
  V. Třeška, B. Čertík, J. Moláček, F. Šlauf / Plzeň
 4. Význam stabilizace hrudní stěny
  M. Reška, J. Konečný, I. Čapov, L. Veverková / Brno
 5. Penetrující poranění hrudníku
  J. Konečný, M. Reška, R. Hasara, I. Čapov, L. Veverková / Brno
 6. Urgentní přístup k subklaviálnímu svazku
  P. Mach / Brno
10.00-10.30 Coffee break

10.30-12.00

Blok 2: Sarkomy hrudní stěny

Předsednictvo: U. Pastorino, R. Lischke, I. Čapov

 1. Téma přednášky reservováno / 25´
  U. Pastorino / Miláno
 2. Sarkomy hrudní stěny z pohledu onkologa
  D. Adámková-Krákorová / Brno
 3. The importance of a plastic surgeon in thoracic and abdominal wall oncosurgery
  J. Veselý, Z. Dvořák, I. Stupka, P. Novák, I. Čapov, A. Peštál, J. Žák, Z. Chovanec, O. Coufal, M. Ondrák / Brno
 4. Téma přednášky reservováno
  R. Lischke / Praha
 5. Chirurgický a onkologický pohled na sarkomy hrudní stěny
  M. Mitták / Ostrava
 6. Infiltrace horní hrudní apertury - superior sulcus tumor / chirurgický přístup
  Z. Chovanec, A. Peštál, Z. Kříž, E. Brichtová, I. Čapov / Brno
 7. Princip High Volume Hospitals v onkochirurgii v ČR
  M. Duda, L. Dušek, L. Adamčík, T. Jínek, M. Škrovina / Olomouc
12.00-13.00 LUNCH SYMPOSIUM /Ethicon

13.00-15.00

Blok 3: Infekce v pleurální a břišní dutině

Předsednictvo: J. Vodička, M. Peteja, L. Veverková

 1. Možnosti a limitace antibiotické léčby / 30´
  M. Kolář / Olomouc
 2. Řešení infekce abdominální dutiny / 20´
  T. Auer / Graz
 3. Empyém hrudníku – desetileté zkušenosti chirurgické kliniky FN Plzeň
  J. Vodička, V. Špidlen, Š. Vejvodová, J. Doležal / Plzeň
 4. Abscesy plic
  L. Tulinský, M. Mitták / Ostrava
 5. Využití VAC® systému v hrudní chirurgii
  M. Szkorupa, B. Zálešák, J. Chudáček, D. Stehlík, Č. Neoral, J. Hanuliak / Olomouc
 6. Léčba defektních ran stěny břišní kombinací dynamické sutury a NPWT
  R. Slováček, P. Rohlík, V. Rohlíková / Vsetín
 7. Instilačná podtlaková terapia ULTRAVAC v terapii infikovaných laparotomií
  A. Jurkovič, J. Bartoš, V. Benčurik, M. Škrovina / Nový Jičín
 8. Tbc infekce jako vzácná příčina ruptury sleziny?
  P. Horák, J. Fulík, J. Marvan, A. Drs, R. Vobořil, J. Fanta / Praha
 9. Septické nitrobřišní komplikace po cytoredukční chirurgii (CRS) a intraperitoneální hypertermické chemoterapii (HIPEC) – single centre study
  D. Klos, J. Hanuliak, Č. Neoral, R. Lemstrová, B. Mohelniková Duchoňová, B. Melichar, H. Špaňhelová, Š. Fritscherová, R. Horáček, L. Ľubušká, L. Blahut / Olomouc

15.00-16.00

Blok 4: Právní aspekty chirurgické činnosti, vzdělávání

Předsednictvo: K. Cibulka, Z. Krška, D. Klos, M. Mašek, L. Veverková
 1. Aktuální otázky trestní odpovědnosti právnické osoby jako poskytovatele zdravotních služeb
  K. Cibulka / Brno
 2. Lege artis v chirurgii
  Z. Krška / Praha
 3. Aktuální otázky aplikační praxe Metodiky při stanovení nemateriální újmy na zdraví z pohledu znalce
  D. Klos / Olomouc
 4. Současný stav postgraduálního vzdělávání od 1. 7. 2017
  L. Veverková / Brno
 5. Současný stav postgraduálního vzdělávání v oboru úrazová chirurgie
  M. Mašek / Brno
16.00-16.30 Coffee break

16.30-18.30

Blok 5: Varia, vzácné kasuistiky, PhD práce

Předsednictvo: P. Vávra, J. Chudáček, Z. Chovanec

 1. Laparoskopické resekce jater a 3D navigace
  P. Vávra, D. Toman,T. Karásek, M. Jaroš, P. Strakoš, M. Peteja, P. Ihnát, J. Roman, I. Penka / Ostrava
 2. Sarkomy a karcinosarkomy jícnu (Praha)
  M. Šnajdauf, A. Pazdro, T. Haruštiak, H. Mrázková, R. Lischke / Praha
 3. Thymomy - kazuistiky
  V. Zoubková, V. Třeška, J. Vodička, V. Špidlen / Plzeň
 4. VATS Lobektomie – vlastní zkušenosti
  P. Horažďovský, J. Mališ., V. Hytych / Praha
 5. Schwannom nervi phrenici
  J. Chudáček, M. Szkorupa, T. Bohanes, H. Hanuliak, M. Stašek, P. Mátl, Č. Neoral / Olomouc
 6. Esofago-perikardiální píštěl – kazuistika vzácné komplikace RFA
  H. Mrázková, T. Haruštiak, A. Pazdro, M. Šnajdauf, R. Lischke / Praha
 7. Náhlá příhoda břišní po abdominální liposukci u pacienta s adrenogenitálním syndromem – kasuistika
  J. Böhmová, R. Ston, D. Erhart / Praha
 8. Ileocekální invaginace u pacienta s Burketovým lymfomem po transplantací ledviny
  V. Prudius, M. Páral, A. Peštál, I. Čapov / Brno
 9. Kalcifylaxe – diagnostika, terapie, náklady – 2 kasuistiky
  M. Konrád, D. Tschakert, J. Rejholec, M. Ullrych / Děčín
 10. DRG restart / 30´
  L. Dušek
16.00 Zasedání SOR
16.30 Výbor České chirurgické společnosti
20.00 Společenský večer / Mikulovský zámek
Předání Petřivalského cen: laureáti prof. Krška, doc. Vyhnánek

Úterý 10. října 2017

Společná sekce

Sál Aurelius

9.00-10.00

Blok 6: EDUKAČNÍ - Prevence TEN, novinky

Předsednictvo: K. Urbánek

 1. Pohled farmakologa na postavení přímých perorálních antikoagulancií -30´
  K. Urbánek / Olomouc

Sekce „A“ - sál Aurelius

10.00-11.00

Blok 7: Funkční poruchy pánevního dna

Předsednictvo: I. Penka, P. Ihnát, I. Belkov, P. Vlček

 1. Funkční vyšetření anorekta
  J. Dolina / Brno
 2. Defekografie v diagnostice dysfunkce pánevního dna
  D. Bartůšek / Brno
 3. Mezioborový přístup v řešení poruch pánevního dna
  I. Belkov / Brno
 4. Traansabdominální a trasnanální řešení dysfunkce pánevního dna
  P. Vlček / Brno
 5. Anální inkontinence – závažný medicínský problém
  P. Ihnát, P. Vávra, P. Ostruszka, I. Penka / Ostrava
 6. Srovnání léčby pacientů s kolorektálními karcinomem a synchronními metastázami jater metodou „primary first-liver first approach“ v randomizované studii - první představení
  M. Peteja , , P.Vávra, M.Lerch, I.Penka / Ostrava
 7. Vzácná perforace stěny rekta hlubokou infiltrující endometriosou – kazuistika 20leté netěhotné pacientky
  D. Kuchař, J. Lenz, J. Tihon, R. Chvátal, M. Kavka / Znojmo
11.00-11.30 Coffee break

11.30-13.00

Blok 11: Význam nutrice v chirurgii

Předsednictvo: I. Satinský, P. Homzová, L. Urbánek

 1. Nutriční kapitoly v ERAS / 30´
  I. Satinský / Havířov
 2. Předoperační lačnění versus předoperačně podávané sacharidové roztoky – doporučení a vlastní výsledky
  Z. Adamová, R. Slováček / Vsetín
 3. Význam nutriční přípravy u pacientů před plánovaným operačním výkonem
  P. Homzová / Ostrava
 4. Parenterální výživa – cesta k poškození pacienta
  L. Urbánek, L. Veverková, J. Žák / Brno
 5. Refeeding syndrom v rámci pooperační výživy na chirurgické JIP
  J. Fulík, P. Horák, J. Kopic, A. Drs, J. Fanta / Praha
 6. Chirurgický pacient z pohledu nutričního terapeuta
  A. Mottlová / Brno

Sekce „B“ - sál Pálava

10.00-11.00

INTERAKTIVNÍ SYMPOZIUM HOJENÍ RAN
Blok 8: Hojení ran

Předsednictvo: A. Pokorná, V. Fejfarová, L. Veverková

 1. Databáze a statistické výsledky
  A. Pokorná / Brno
 2. Matrix therapy in regenerative medicine from basic science to clinics evidenced in wound healing / 20´
  D. Barritault / Paříž
 3. Přípravky ovlivňující extracelulární matrix v léčbě syndromu diabetické nohy
  V. Fejfarová, H.Tibenská, J. Niklová, R. Bém, M. Dubský, V. Wosková, A. Němcová, A. Jirkovská / Praha
 4. Vlastní zkušenosti s užitím extracelulární matrix při uzávěru chirurgické a chronické rány
  L. Veverková / Brno
 5. Léčba nehojících se defektů ran moderními prostředky – léčba diabetických defektů
  Š. Petrovská, N. Moricová, J. Teperová / Ostrava
11.00-11.30 Coffee break

11.30-13.00

Blok 9: Hojení ran

Předsednictvo: A. Pokorná, V. Fejfarová, A. Zatloukal, L. Veverková

 1. Efektivní forma preskripce materiálů na hojení ran, využití, její budoucnost
  T. Soharová / Praha – 20´
 2. NPWT terapie v číslech
  L. Veverková / Brno
 3. Podtlaková terapie ran ve FN Ostrava - Poruba
  A. Zatloukal, N. Moricová , J. Rutarová / Ostrava
 4. V.A.C. terapie v břišní chirurgii
  J. Jatel / Ostrava
 5. Zkušenosti s použitím chirurgického krytí STOPBAC v pooperační péči a následném léčení ran
  T. Trč / Praha
 6. Použitie biokeramického materiálu v liečbe rán
  T. Jankovič, M. Bakoš / Nitra
 7. Komplexní přístup k léčbě chronických poradiačních ran v onkologii
  L. Sirotek, M. Ondrák, L. Fiala, J. Silák, O. Zapletal, R. Šefr / Brno
13.00-13.30 Coffee break

13.30-15.00

Blok 10: Hojení ran

Předsednictvo: A. Zatloukal, Z. Poštulková, L. Badalíková

 1. Poziční trauma
  K. Krejsová / Brno
 2. Pectus excavatum – chirurgická léčba v dospělosti, ošetřovatelská kasuistika
  Z. Poštulková, Z. Matýsková, N. Jiravová / Ostrava
 3. Cytoredukční chirurgie a HIPEC, zásady bezpečnosti při použití cytostatik na operačním sále
  V. Pospíšilová, L. Brokešová / Olomouc
 4. Strach dítěte před operačním výkonem
  J. Lhoťan, L. Laifertová / Ostrava
15.00 Závěr kongresu

Stav k datu: 3. 10. 2017
Změna programu vyhrazena.

Generální partner

Hlavní partneři

Partner

Fotogalerie
Podlahovy chirurgické dny

Mikulov

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště