Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Podlahovy chirurgické dny
7.-8.10. 2015

IX. Podlahovy chirurgické dny
IX. Interaktivní kongres hojení ran

Pokyny k přípravě abstrakt

 

Abstrakta zašlete ve formátu MS Word Document (*.doc) na email: bknopova@bvv.cz nebo iklugarova@bvv.cz dle následujících instrukcí:

Název souboru: Příjmení_název přednášky.doc
Rozsah: max 3000 znaků s mezerami
Okraje: horní 2,5 cm; dolní 2,5 cm; levý 2,5 cm; pravý 2,5 cm
Typ písma: Times New Roman
Řádkování: 1

Název abstraktu: velikost písma 12, velká písmena, písmo tučné
Autor (autoři): velikost písma 12, písmo obyčejné, (zkratka křestního jména a celé příjmení bez uvedení titulů, v pořadí zvoleném autory, prezentujícího autora podtrhnout )
Pracoviště: velikost písma 12, písmo kurzíva
Hlavní text: velikost 12, písmo obyčejné
Struktura členěná na: úvod, metody, výsledky, závěr

Termín pro zaslání abstrakt: do 31. června 2015

Citace literatury nejsou doporučeny a měly by být uvedeny jen v nezbytných případech.
Obrázky ani grafy nejsou doporučeny.

Pokud práce vznikla za podpory (např. grantu), je možné tuto skutečnost uvést pod abstraktem (velikost písma 12, písmo kurzíva).

Vydavatel nenese odpovědnost za správnost údajů a názory autorů.
Do sborníku abstrakt nebudou zařazena abstrakta prací, která nebudou redakci dodána do redakční uzávěrky.

Generální partner

Hlavní partneři

Partner

Fotogalerie
Podlahovy chirurgické dny

Mikulov

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště