Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

KMRCH 2014
16.-18.10. 2014

I. Podlahovy chirurgické dny

VIII. mezinárodní kongres miniinvazní a robotické chirurgie
VIII. interaktivní kongres hojení ran

Odborný program

 

Středa 15. října 2014

9.00 - 17.00 h 1. chirurgická klinika LF MU a FNUSA Brno
Kurz laparoskopické resekce střeva - maximální počet 5
P. Vlček, J. Korbička
8.00 – 18.00 h 1. chirurgická klinika LF MU a FNUSA Brno
Kurz simulační techniky - maximální počet 2
T. Paseka, Z. Chovanec

Čtvrtek 16. října 2014

Blok I.
15.00 – 17.00 h Kongresový sál
Intenzivní péče v chirurgii, infekce, pooperační komplikace
Předsednictvo: V. Třeška, F. Vyhnánek, J. Gatěk, M. Reška1. Infekce cévních rekonstrukcí v aortofemorální oblasti
V. Třeška, B. Čertík, J. Moláček, K. Houdek, J. Fichtl, J. Doležal
Chirurgická klinika, FN Plzeň

2. Chyby a omyly v diagnostickém a léčebném postupu u tupého poranění břicha
F. Vyhnánek, M. Očadlík
Chirurgická klinika, FN KV, Praha

3. Pooperační komplikace v chirurgii štítné žlázy a příštítných tělísek
J. Gatěk, B. Dudešek, J. Duben
Chirurgické oddělení, Nemocnice Atlas, Zlín

4. Příčiny selhání osteosyntéz
M. Reška, J. Konečný, J. Vopelka, M. Kábela, J. Čiernik, R. Hasara
I. chirurgická klinika, FNUSA, Brno

5. Primární aplikace podtlakové terapie u otevřených zlomenin III. stupně a její vliv na vznik infekčních komplikací
M. Krtička1, D. Ira1, V. Nekuda1, J. Švancara2, M. Mašek1
1Klinika úrazové chirurgie, FN Brno
2Institut biostatistiky a analýz LF a PřF MU, Brno

6. Eradikace komplexních perianálních píštělí u IBD nemocných, faktory ovlivňující hojení a recidivu
Z. Šerclová, O. Ryska, J. Kalvach, J. Fulík
Chirurgické oddělení, NH Hospital, Nemocnice Hořovice

7. „Damage control“ v traumatologii
J. Konečný, M. Reška, M. Kašpar, J. Vopelka, M. Kábela, J. Čiernik
I. chirurgická klinika, FNUSA, Brno

8. Perioperační péče o pacienty léčené novými antitrombotiky
J. Smékalová, J. Toman, M. Daňková, O. Polaková
Chirurgické oddělení, Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.
Hematologické oddělení, Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.

9. Personifikovaná profylaxe u pacientů s náhradou jícnu pro karcinom
M. Horáková1, L. Ľubušká1, M. Kolář2, R. Vrba3, Č. Neoral3
1 Intenzivní péče chirurgických oborů FNOL, 2 Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP, 31. chirurgická klinika FNOL a LF UP
16.00 – 17.00 h Moravský sklípek
Schůze SOR – zástupci chirurgických klinik jednotlivých LF
16.45 – 17.45 h Kongresový sál
Satelitní sympozium BB
17.00 – 19.00 h Moravský sklípek
Schůze Výboru České chirurgické společnosti
od 20.00 h zámek Mikulov, Gajdošův sál
Slavnostní zahájení kongresu

Pátek 17. října 2014

Blok II.
8.00 – 9.30 h Kongresový sál
Onkochirurgie, chirurgie GIT
Předsednictvo: M. Ryska, Z. Krška, J. Žaloudík

10. Onkochirurgie – prioritní klinický program v ČR
M. Ryska, M. Duda, J. Žaloudík
Chirurgická klinika, ÚVN, Praha

11. Neočekávaná komplikace FAP
Z. Krška, D. Hoskovec
I. chirurgická klinika, VFN, Praha

12. Známe míru přínosu kombinované léčby nádorů trávicího traktu také z vlastních českomoravskoslezských dat?
J. Žaloudík, J. Mužík, L. Dušek
MOÚ, Brno a IBA MU, Brno

13. Komplikace ireverzibilní elektroporace pankreatu
D. Hoskovec, J. Hořejš, Z. Krška, P. Dytrych, P. Záruba
I. chirurgická klinika, VFN Praha

14. Cirkulující nádorové buňky u vybraných nádorů gastrointestinálního traktu – individualizace terapie
P. Eliášová1, K. Kološtová2, V. Bobek2, A. Jakabová2, M. Pinkas2, R.Gürlich1
1Chirurgická klinika, FN KV, Praha
2Oddělení nádorové biologie, 3. LF UK, Praha

15. Transrektální NOTES versus laparoskopická a otevřená cholecystektomie na modelu kalkulózní cholecystitidy – experimentální prospektivní randomizovaná studie
O. Ryska, Z. Šerclová, J. Martínek, R. Doležel, J. Kalvach, T. Henlín, E. Lasziková, S. Juhas, J. Juhasová, M. Ryska.
Chirurgické oddělení, NH Hospital, Nemocnice Hořovice

16. Segmentektomie jako primární chirurgická léčba karcinomu plic, kdy a jak?
V. Jedlička
I. chirurgická klinika, FNUSA, Brno

17. Neuroendorinní tumory plic - naše zkušenosti s chirurgickou léčbou
I. Hanke, T. Horváth, L. Mitáš
Chirurgická klinika, FN Brno

18. Studium úlohy proteinů c Myb při řešení kolorektálního karcinomu?
J. Cagaš
I. chirurgická klinika, FNUSA, Brno
9.30 – 10.00 h Coffee Break


Blok III.
10.00 – 11.30 h
Kongresový sál
Chirurgie pánevního dna, chirurgie kolorektální oblasti
Předsednictvo: P. Zonča, J. Šimša, B. Höfler, P. Vlček

19. Pánevní exenterace – indikace, perioperační péče a komplikace
J. Šimša, M. Levý, V. Visokai, L. Lipská, J. Jarabák, R. Zachoval
Chirurgická klinika, Thomayerova nemocnice, Praha

20. Předoperační radioterapie u karcinomu konečníku
P. Pospíšil, E. Dvořáková
Klinika radiační onkologie, MOÚ, Brno

21. Role „liver first“ u pokročilého kolorektálního karcinomu
P. Zonča, P. Vávra, P. Ihnát, P. Guňková, M. Peteja
Chirurgická klinika, FN Ostrava

22. Rozpoznáme včas vznikající insuficienci anastomózy u nízkých resekcí rekta?
J. Rejholec
Centrum robotické chirurgie K.Z. a.s., Chirurgické oddělení K.Z. a.s.- Nemocnice Děčín o.z.

23. Kompletní prolaps rekta a možnosti chirurgické léčby
P. Vlček, J. Korbička, Š. Chalupník, J. Cagaš, L. Veverková, I. Čapov
I. chirurgická klinika, FNUSA, Brno

24. Sacral Neuromodulation for Bowel Dysfunction 20´
B. Höfler
Medical University Graz

25. Ulcerózní kolitida – strategie chirurgické léčby
O. Robek, R. Hrivňák, Z. Kala, V. Čan
Chirurgická klinika, FN Bohunice, Brno

26. Transanální chirurgická léčba komplikací v ileo – pouch – anální anastomóze vede k zachování funkce pouche
Z. Šerclová, O. Ryska, J. Kalvach, J. Marvan
Chirurgické oddělení, NH Hospital, Nemocnice Hořovice
11.45 – 13.15 h Kongresový sál
Lunch sympozium generálního partnera

Nejnovější trendy v simulaci chirurgických činností
Panel: I. Čapov, M. Ryska, G. Benisty, P. Šťourač, T. Paseka, zást. firmy

Vyzvané přednášky:
G. Benisty (Simbionix, Izrael)

P. Šťourač (LF MU, Brno): State of art simulace ve světě

T. Paseka: Naše zkušenosti se simulační jednotkou Simbionix

Vystoupení zástupců firmy

Diskuse
13.15 – 14.00 h
Kongresový sál
Valná hromada chirurgů


Blok IV.
14.00 – 15.30 h Kongresový sál
Hrudní chirurgie
Předsednictvo: J. Schützner, J. Vodička, J. Šiller

27. Oesophageal Surgery / Invited Lecture
Jean Francois Velly
Dept. of Thoracic Surgery, Hospital Bordeaux-Pessac

28. Vývoj techniky resekcí trachey – naše zkušenosti
J. Schützner, J. Šimonek, A. Stolz, J. Kolařík, J. Pozniak, V. Bobek, P. Pafko, R. Lischke
III. chirurgická klinika, FN Motol, Praha

29. Mají meteorologické jevy vliv na vznik spontánního pneumotoraxu?
J. Vodička, Š. Vejvodová, D. Šmíd, V. Špidlen, J. Hostýnek
Chirurgická klinika, FN Plzeň

30. Iatrogenní perforace jícnu, možnosti jejího ošetření
J. Šiller, J. Flašar, L. Sákra, P. Vyhnálek1
Chirurgická klinika, Pardubická krajská nemocnice, a.s.
1Interní klinika, Pardubická krajská nemocnice, a.s. (endoskopické pracoviště) Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice

31. Chirurgické řešení postpneumonektomické bronchopleurální píštěle, algoritmus, kasuistika
A. Peštál, I. Čapov, V. Jedlička, J. Doležel, Z. Chovanec, M. Benej
I. chirurgická klinika, FNUSA, Brno,

32. VATS lobektomie – technika a taktika operací
P. Horažďovský, V. Hytych, Z. Konopa, A. Tašková, R. Pohnán, Š. Prachařová, M. Vašáková
Oddělení hrudní chirurgie, Thomayerova nemocnice, Praha

33. Úskalí stagingu a restagingu stádia III. nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) v intencích aktuálních doporučení ESTS a našich zkušeností
M. Benej1, I. Čapov1, V. Jedlička1, A. Peštál1, J. Doležel1, Z. Chovanec1, R. Benej2
1I. chirurgická klinika, FNUSA, Brno, 2Nemocnica Ružinov, Bratislava

34. Raritní, neočekávané histopatologické nálezy v chirurgii plic, hrudní stěny a mediastina, úskalí jejich hodnocení
S. Trča, S. Černohorský, S. Čermák, Z. Krška
I. chirurgická klinika, VFN, Praha
15.30 – 16.00 Coffee Break


Blok V.
16.00 – 17.30 h Kongresový sál
Hojení ran
Předsednictvo: K. Cibulka, M. Laukoetter, L. Veverková

35. Aktuální otázky trestní odpovědnosti při poskytování zdravotní péče
K. Cibulka
Nejvyšší soud, Brno

36. Endoscopic vacuum therapy for defects of the upper gastrointestinal tract
M. Laukoetter
Medical University, Germany

37. Využití VAC v hrudní chirurgii
L. Veverková, I. Čapov, V. Jedlička, J. Žák,
I. chirurgická klinika, FNUSA, Brno

38. Využití podtlakové terapie při uzávěru dermatofasciotomie pro kompartment syndrom bérce
M. Petráš, D. Ira, M. Krtička, M. Mašek
Klinika úrazové chirurgie, FN Brno a LF MU

39. Zkušenosti s aplikací produktů Hcel®
J. Podlaha, M. Horáková, J. Vytřasová, T. Masteiková, T. Sopuch
Chirurgická klinika, FN Brno

40. Léčení chronických ran metodou dermo-epidermálních autotransplantátů a autologní
plazmy bohaté na trombocyty
I. Slaninka, O. Šedivý, L. Klein, M. Kaška
Katedra chirurgie LF UK a Chirurgické klinika FN, Hradec Králové
16.30 – 17.30 h Moravský sklípek
Schůze Výboru hrudní sekce ČCHS
19.30 h Moravský sklípek a restaurace
Společenský večer, degustace vína, raut


Pátek 17. října 2014

Blok: Hojení ran
9.00 – 11.45 h Moravský sklípek
Předsednictvo: J. Hruda, R. Tejkalová, L. Veverková

41. Sepse v chirurgických oborech
J. Hruda
ARK, FNUSA Brno

42. Problematika narůstající bakteriální rezistence a Clostridiové kolitidy
R. Tejkalová
Mikrobiologický ústav, FNUSA Brno

43. Téma rezervováno
R. Škarecká
Nemocnice Kyjov

44. Optimalizace pracovních postupů zvyšuje bezpečnost pacienta
P. Havlíček
Mariánské Lázně
11.45 – 13.15 h Kongresový sál
Lunch sympozium generálního partnera
14.00 – 16.00 h Moravský sklípek
Hojení ran
Předsednictvo: L. Badalíková, A. Pokorná, R. Jursa

45. I- hojení expertní klinický a ekonomický program
P. Doležal
Karlovy Vary

46. Ekonomika převazů
K. Krejsová
I. chirurgická klinika, FNUSA Brno

47. Infekce cévního štěpu v kardiochirurgii – V.A.C. UltaVac terapie
R. Jursa, J. Bárta
Kardiochirurgické centrum, Fakultní nemocnice Ostrava

48. Užití NPWT a snížení rizika infekce
L. Veverková, J. Žák, K. Krejsová
FNUSA, Brno

49. Management bolesti u pacientů na JIP
E. Veverková, L. Rychlíková
VFN Praha

50.Diagnostika traumat u pacientů s poruchou vigility a kognice
A. Pokorná, S. Chlupová
MU Brno

Sobota 18. října 2014

Blok VI.
9.00 – 10.30 h Kongresový sál
Varia, Mladí chirurgové do 35 let + studenti DSP
Předsednictvo: V. Procházka, V. Jedlička, M. Sirový

51. Profylaxe TEN z pohledu EBM, cost- effectiveness analýza
M. Sirový, J. Pospíšil
Chirurgické oddělení, Nemocnice Jičín

52. Evropská doporučení pro uzávěr laparotomie
B. East1, J. Hoch1, F. Muysoms2, Bonham Guidelines Group
1Chirurgická klinika 2. LF UK a FNM, Praha
2Department of General Surgery, AZ Maria Middelares, Ghent, Belgie

53. Mikrobiální etiologie torpidních ranných infekcí v chirurgii, srovnání stěrové a nepřímé otiskové metody v chirurgické praxi
Z. Chovanec, L. Veverková, M, Votava, J. Svoboda, I. Čapov
I. chirurgická klinika, FNUSA, Brno
Mikrobiologický ústav, FNUSA, Brno

54. Srovnání systémové a lokální léčby NSA,
M. Řehula
Interní ambulance, Křižíkova, Brno

55. Nehojící se rány nohy ve světle objektivních parametrů
A. Geršlová1, B. Průdková1, A. Pokorná2, L. Veverková3
1Chirurgie, Nemocnice Břeclav, 2LF Masarykova univerzita, Brno
3I. chirurgická klinika, FNUSA, Brno

56. Divertikulitidy – management, trendy
R. Svatoň
Chirurgická klinika, FN Brno

57. Pneumothorax jako možná komplikace osteosyntézy humeru - kasuistika
M. Páral, J. Žák, L. Veverková
I. chirurgická klinika, FNUSA, Brno

58. Role VAAFT v našem managementu perianálních pištělí
T. Grolich1, 2, Z. Kala1, 2, T. Skřička2, O. Robek1, 2, B. Hemmelová1, 2, R. Hrivnák1
1Chirurgická klinika FN Brno, 2LF Masarykova Universita, Brno

59. První zkušenosti s transanální a laparoskopickou totální mesorektální excizí pro tumory rekta
V. Procházka, Z. Kala, I. Penka, L. Ostřížková, T. Grolich T
Chirurgická klinika LF MU Brno a FN Brno Bohunice

 

Stav k datu: 29. 9. 2014
Změna programu vyhrazena.

Generální partner

Hlavní partneři

Partner

Fotogalerie
Podlahovy chirurgické dny

Mikulov

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště