Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Podlahovy chirurgické dny
14.-15.10. 2019

XI. Podlahovy chirurgické dny
XII. Interaktivní kongres hojení ran

XI. Podlahovy chirurgické dny a XII. Interaktivní kongres hojení ran nabídl dva dny plné aktuálních problémů a trendů v oblasti chirurgie

 

Ve dnech 14. a 15. října 2019 se v mikulovském hotelu Galant konaly XI. Podlahovy chirurgické dny a XII. Interaktivní kongres hojení ran. Akce se zúčastnilo téměř 200 odborníků z České republiky, Slovenska, Rakouska, Anglie a Pakistánu a dalších více než 60 zástupců partnerských firem. Záštitu nad kongresem XI. Podlahovy chirurgické dny převzalo hned dvanáct osobností, mezi nimiž byl také ministr zdravotnictví Mgr. Adam Vojtěch a hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek.  Kongres byl organizován ve spolupráci s Českou chirurgickou společností ČLS JEP, LF Masarykovy univerzity Brno, I. chirurgickou klinikou LF MU a FN u sv. Anny v Brně, Chirurgickou klinikou FN Ostrava, LF Ostravské univerzity a Českou společností pro léčbu rány. V doprovodné výstavě kongresu se prezentovalo celkem 18 partnerských firem.

Slavnostní zahájení kongresu proběhlo v rámci společenského večera v pondělí 14. 10. 2019 v příjemném prostředí Velkého zámeckého sálu na zámku Mikulov. Hosty přivítal předseda přípravného výboru prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc. V rámci večera bylo uděleno požehnání knize Chirurgická sutura, kterou profesor Čapov napsal s kolektivem autorů. Vyvrcholením oficiálního programu bylo slavnostní předání Petřivalského ceny pro rok 2019. Ceny Júlia Petřivalského, zakladatele moravské chirurgické školy, se udělují osobnostem, které se významným způsobem zasloužily o rozvoj chirurgie a mezinárodní spolupráce v chirurgii a medicíně vůbec a za mimořádné a významné činy v oblasti chirurgických věd. Ocenění má podobu keramických skulptur na motiv rukou od francouzského sochaře Augusta Rodina a jejich autorkou je akademická sochařka Hana Kňávová. Laureáty Petřivalského ceny se letos staly hned čtyři osobnosti: Doc. MUDr. Pavel Němec, CSc., Doc. MUDr. Jiří Gatěk, Ph.D., Prof. MUDr. Jiří Veselý, CSc. a Doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D. K tanci a poslechu hrála cimbálová hudba KASANICA a později DJ Shafff. Nechyběl ani raut a nově také fotokoutek plný zajímavých rekvizit.

Odborný program kongresu byl rozdělen do jedenácti bloků a zaznělo celkem 64 přednášek. Věnoval se aktuálním problémům a trendům v oblasti chirurgie: vzdělávání v chirurgii, právním aspektům, ERAS v kolorektální chirurgii, neuromodulaci sakrálních nervů, výživě v chirurgii a aktuálním trendům léčby u akutní divertikulitidy colon, podtlakové terapii v chirurgii v léčbě a prevenci, novinkám v preskripci, hrudní chirurgii a traumatologii a variím. Již tradiční součástí Podlahových chirurgických dní je Interaktivní kongres hojení ran.

Kongres zahájil starosta města Mikulov pan Rostislav Koštial. Úvodního bloku Up to date vzdělávání v chirurgii, právní aspekty se osobně aktivně zúčastnil předseda vzdělávací rady Ministerstva zdravotnictví  Prof. MUDr. Jan Škrha, Dr.Sc., MBA, prorektor Karlovy univerzity v Praze. Mezi přednášejícími kongresu vystoupilo kromě českých také několik významných zahraničních hostů. Z anglické Colchester Hospital v Essexu přijel na téma ERAS v kolorektální chirurgii přednášet profesor Tan Arulampalam, který se později zúčastnil také diskuzního panelu v rámci LUNCH SYMPOSIA věnovanému právě tomuto tématu. Hned dva specialisté dorazili z Rakouska. Na téma hrudní chirurgie se o své znalosti podělil profesor Thomas Schmid z Innsbrucku a na téma podtlakové terapie v chirurgii v léčbě a prevenci MUDr. Martin Huťan, Ph.D, pracující na Landesklinikum v Hainburgu. Ze Slovenska aktivně na kongresu vystoupil MUDr. Jan Mykyta.

Děkujeme všem partnerům kongresu za jejich spolupráci a cennou podporu a srdečně vás zveme k účasti na kongresu XII. Podlahovy chirurgické dny, který se bude konat v říjnu 2021. V příštím roce proběhne chirurgický kongres v Ostravě. 

Kompletní závěrečná zpráva

Fotogalerie

Datum: 31.10.2019 13:53:00

Generální partner

Hlavní partneři

Partner

Fotogalerie
Podlahovy chirurgické dny

Mikulov

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště