Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Podlahovy chirurgické dny
14.-15.10. 2019

XI. Podlahovy chirurgické dny
XII. Interaktivní kongres hojení ran

X. Podlahovy chirurgické dny a XI. interaktivní kongres hojení ran navštívilo téměř 300 odborníků z 5 zemí

 

Ve dnech 9. až 10. října 2017 se setkaly téměř tři stovky odborníků z 5 zemí v rámci kongresu X. Podlahovy chirurgické dny v hotelu Galant v krásném prostředí moravského Mikulova. Souběžně proběhl také tradiční XI. interaktivní kongres hojení ran. Záštitu nad X. Podlahovými chirurgickými dny převzal kromě jiných také ministr zdravotnictví JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA. Chirurgický kongres pořádala I. Chirurgická klinika LF Masarykovy univerzity a FN u sv. Anny v Brně opět ve spolupráci s Chirurgickou klinikou FN Ostrava a LF Ostravské univerzity. Dalšími pořadateli byly Česká chirurgická společnost ČLS JEP, LF Masarykovy university Brno a Česká společnost pro léčbu rány.

Slavnostní zahájení kongresu proběhlo v hlavním sále na zámku v Mikulově. Hosty zde přivítal předseda přípravného výboru prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc. Přítomné hosty v úvodu pozdravil starosta města Mikulov Rostislav Koštial. Při této příležitosti byly předány tradiční Petřivalského ceny - keramické skulptury akademické sochařky Hany Kňávové na motiv rukou od francouzského sochaře Augusta Rodina.

Ceny Júlia Petřivalského, zakladatele moravské chirurgické školy, se udělují osobnostem, které se významným způsobem zasloužily o rozvoj chirurgie a mezinárodní spolupráce v chirurgii a medicíně vůbec a za mimořádné a významné činy v oblasti chirurgických věd. Laureáty Petřivalského ceny za rok 2017 jsou Doc. MUDr. František Vyhnánek, CSc. a Prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.

Odborný program kongresu byl rozdělen do dvou dnů a jedenácti bloků. Věnoval se současným problémům v různých oblastech chirurgie. V centru pozornosti jednotlivých bloků byla například dutinová poranění, sarkomy hrudní stěny, Infekce v pleurální a břišní dutině, právní aspekty chirurgické činnosti, vzdělávání, varia, prevence TEN, funkční poruchy pánevního dna nebo význam nutrice v chirurgii.

Jedním z nejvýznamnějších zahraničních hostů na kongresu vystoupil Prof. Ugo Pastorino – guru hrudní chirurgie z Národního onkologického ústavu v Miláně. Dalším významným zahraničním přednášejícím byl profesor chirurgie Thomas Auer z Grazu, zabývající se řešením infekce v abdominální dutině.

V rámci již jedenáctého Kongresu hojení ran vystoupil například prof. Denis Barritault z pařížské univerzity s přednáškou Matrix therapy in regenerative medicine from basic science to clinics evidenced in wound healing. Z významných hostů se Kongresu hojení ran zúčastnila také Mgr. Alice Strnadová, MBA, hlavní sestra ČR z Ministerstva zdravotnictví ČR.

Lunch sympozium připravil generální partner kongresu společnost Ethicon. Tématem byla mukéza v sutuře, bezpečná sutura v hrudní chirurgii nebo novinky ve virtuální chirurgii.

Kompletní závěrečnou zprávu najdete zde:

Děkujeme všem partnerům za podporu a spolupráci, které si velice vážíme, a srdečně vás zveme k účasti na kongresu XI. Podlahovy chirurgické dny a XII. Interaktivní kongres hojení ran, který se bude konat 14. – 15. 10. 2019 opět v Mikulově.

Datum: 11.10.2017 11:04:00

Generální partner

Hlavní partneři

Partner

Fotogalerie
Podlahovy chirurgické dny

Mikulov

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště