Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

ISET
31.5. - 3.6. 2017

Mezinárodní veletrh bezpečnostní techniky a služeb

Doprovodný program

II. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE OBECNÍCH POLICIÍ ZEMÍ VISEGRÁDSKÉ ČTYŘKY“

31. 5. 2017, 8.00 – 13.00 hod. (následně prohlídka bezpečnostních veletrhů)
Místo konání: Pavilon E – sál E4
Organizátor: FT Technologies a.s., www.fttech.org, e-mail: konference@fttech.org
Manažer konference: Ing. Pavel Boháč, PR manažer FT Technologies a.s., e-mail: bohacp@fttech.org
www.fttech.org/konference

O konferenci:
Konference je určena pro velitele a ředitele obecních a městských policií, starosty a zástupce místních samospráv, partnerské organizace a zástupce integrovaného záchranného systému. V průběhu konference budou debatovány aktuální legislativní změny, kybernetická bezpečnost, možnosti mezinárodní spolupráce a účastníci budou seznámeni s novinkami a trendy moderních technologií v oblasti výzbroje a výstroje obecních a městských policií.

VOJENSKÁ TECHNOLOGIE – ICMT 2017
(CATE 2017)

31. 5. 2017, 8.30 - 20.00 hod.
1. 6. 2017, 8.30 – 18.00 hod.
2. 6. 2017, 8.30 – 14.00 hod.

Místo konání: Kongresové centrum Brno - sály A, C, D, E
Organizator: Univerzita obrany Brno, pokud možno využijte e-mail: Icmt@unob.cz
Jinak je též možné použít přímý kontakt: Otakar Petříček - otakar.petricek@unob.cz, Alexandr Štefek - alexandr.stefek@unob.cz, Jan Kohout - jan.kohout@unob.cz
http://www.conference.unob.cz/index.php/icmt/icmt2017

Témata:

 • Zbraňové systémy
 • Speciální a bojová vozidla
 • Vojenská technika, geomatická a meteorologická podpora
 • Komunikační a informační systémy
 • Letecké a letadlové technologie
 • Avionika a výzbroj, radarové systémy
 • Vojenská kybernetika a robotické systémy

ČESKO-TURECKÉ PRŮMYSLOVÉ FÓRUM

31. 5. 2017, 15.00–17.00 hod.
Místo konání:
Pavilon P, sál P4
Organizátor: AOBP


Kynologická ukázka výcviku služebních psů (omamné a psychotropní látky)

31. 5. 2017, 12.50–13.10 hod., 15.40–15.50 hod.
1. 6. 1017, 12.00–12.20 hod., 15.00–15.20 hod.
2. 6. 2017, 11.40–12.00 hod., 14.10–14.30 hod.
3. 6. 2017, 11.40–12.00 hod., 14.10–14.30 hod.
Místo konání:
Volná plocha Z1, stánek č. 004
Organizátor: Celní správa ČR


KYBERNETICKÝ PAVILON

31. 5. 2017, 9.00–18.00 hod.
1. 6. 1017, 9.00–18.00 hod.
2. 6. 2017, 9.00–18.00 hod.
Pavilon ukázek, simulací a odborných seminářů
Místo konání: Pavilon P, stánek č. 063/A


IDET ARÉNA

31. 5. 2017, 10.30–18.00 hod.
1. 6. 1017, 9.30–18.00 hod.
2. 6. 2017, 9.30–17.00 hod.
3. 6. 2017, 9.30–17.00 hod.
Místo konání:
volná plocha za pavilonem Z
Dynamické ukázky vojenské, požární a policejní techniky v akci


DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, SIMULACE A KOMUNIKACE – DLSC 2017

(CATE 2017)

1. 6. 2017, 8.00–17.15 hod
2. 6. 2017, 8.30–12.30 hod

Místo konání: Kongresové centrum Brno - sál B
Organizátor:
Univerzita obrany Brno, Centrum simulačních a trenažérových technologií, Veletrhy Brno, a.s.

Sekce konference:

 • Dálkové studium a e-Learning;
 • Modelování a simulace;
 • Komunikace.

BEZPEČNOST A OCHRANA UTAJOVANÝCH INFORMACÍ

(CATE 2017)

1. 6. 2017, 9.00 – 19.00 hod
2. 6. 2017, 9.00 – 14.00 hod
9. ročník mezinárodní vědecké konference
Místo konání:
Administrativní budova BVV - sály č. 102, 103
Organizátor: Univerzita obrany Brno
Manažer konference: Doc. Ing. Jaroslav Dočkal, CSc., tel.: +420 737 215 217, fax: +420 973 442 337, e-mail: jdockal.spi@gmail.com
http://spi.unob.cz/


LOGISTIKA V OZBROJENÝCH SILÁCH – EFEKTIVNĚJŠÍ PROVOZ VOJENSKÝCH ZÁKLADEN V PRŮBĚHU BUDOUCÍCH OPERACÍ
(CATE 2017)

1. 6. 2017, 8.00 – 08.45 hod registrace účastníků, 9.00 zahájení konference
Místo konání: Pavilon P, sál P1
Organizátor:
Sekce podpory Ministerstva obrany, Mnohonárodní centrum pro koordinaci logistiky, Univerzita obrany Brno - Fakulta vojenského leadershipu, Kounicova 65,662 10 Brno, Petr Němec, e-mail: petr.nemec@unob.cz, tel.: +420 973 443 980, Petra BUTOROVÁ, e-mail: petra.butorova@unob.cz, tel.: +420 973 443 054, Miroslav CEMPÍREK, e-mail: miroslav.cempirek@unob.cz, tel.: +420 973 443 858

Cíl konference
Odborná diskuse k aktuálním otázkám logistiky ozbrojených sil v měnících se podmínkách bezpečnostního prostředí a prezentace aktuálních výsledků vědy a výzkumu z oblasti vojenské logistiky.

Tematické okruhy

 • Mnohonárodní a národní logistická podpora v operacích pod vedením NATO, EU a OSN
 • Systém plánování a řízení logistické podpory
 • Proviantní zabezpečení a zásobování vodou
 • Hospodaření s majetkem, životní cyklus materiálu
 • Životní cyklus krátkodobého a dlouhodobého ukládání techniky
 • Rizikové faktory působící na systém logistické podpory
 • Spolupráce vojenské logistiky s civilním sektorem
 • Projekt NATO „SMART Energy“
 • Možnosti pro zavádění nejlepších dostupných technik (Best Available Techniques BAT) v ozbrojených silách
 • Efektivnost provozu vojenských základen
 • Environmentální aspekty provozu vojenských základen

ČESKO-RAKOUSKÉ FÓRUM ZBROJNÍHO A BEZPEČNOSTNÍHO PRŮMYSLU

1. 6. 2017, 10.00–14.00 hod
Místo konání: Pavilon P, sál P4
Organizátor: Velvyslanectví ČR v Rakousku, Vídeň
V případě zájmu kontaktujte: martina_tauberova@mzv.cz

Novela zákona č. 119/2002 Sb. k 1. 7. 2017 a její budoucí realizace

1. 6. 2017, 10.00–11.30 hod.
Místo konání: Pavilon A3, sál Morava
Organizátor: AVPSZ, Ing. Jan Skalický, e-mail: asociace@guns.cz

Seminář. Zkušenosti z novely zákona č. 119/2002 Sb., směrnice EU a její vliv na legislativu ČR. Určeno pro držitele zbrojních licencí (fyzické i právnické osoby).


Novinky v legislativě zahraničního obchodu s vojenským materiálem, zákon č. 38/1994 Sb.

1. 6. 2017, 13.00–14.30 hod.
Místo konání: Pavilon A3, sál Morava
Organizátor: AVPSZ, Mgr. Tomáš Mazúch, e-mail: tomas.mazuch@perunarms.cz

Přednáška s diskuzí. Určeno pro držitele zbrojních licencí (fyzické i právnické osoby).


Projektování a provoz střelnic pro palné zbraně

1. 6. 2017, 14.40–16.30 hod.
Místo konání: Pavilon A3, sál Morava
Organizátor: AVPSZ, Ing. Vladimír Maršík

Přednáška s diskuzí. Určeno pro majitele střelnic (fyzické i právnické osoby).


PYROMEETING 2017

1.6.2017
Místo konání
: Hotel Continental Brno
Organizátor: generální ředitelství HZS ČR

Konference je určena pouze pro účastníky, kteří obdrží pozvání od pořadatele.


DEN BEZPEČNOSTI NA BRNĚNSKÉM VÝSTAVIŠTI

3. 6. 2017, 9.00–17.00 hod.

 • Výstavní expozice veletrhu PYROS a ISET v pavilonu F a na přilehlých volných plochách
 • Výstavní expozice MO ČR a AČR v pavilonu P a na volné ploše K
 • Záchranáři dětem – Vyzkoušejte si práci záchranářů, pavilon Z
 • Soutěž v disciplínách TFA (železný hasič) O pohár prezídia Moravské hasičské jednoty mezi pavilony G1 a G2
 • Beseda s úspěšnými reprezentanty ČR v TFA (železný hasič)
 • Legiovlak – volná plocha M(koleje)
 • Bitva v Ardenách (modely vojenské techniky) – pavilon Z
 • Dynamické ukázky vojenské, hasičské a policejní techniky, volná plocha za pavilonem Z

Změna programu vyhrazena!

Současně také


Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Fotogalerie

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště