Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

ISET
24.-27.5. 2023

Mezinárodní veletrh bezpečnostní techniky a služeb

Úspěšný čtyřlístek bezpečnostních veletrhů


IDET 2015Tradiční komplex veletrhů obranných a bezpečnostních technologií představil ve třech dnech novinky 450 vystavujících firem z 22 zemí. Zájem o účast odpovídal současné komplikované bezpečnostní situaci, narůstajícím rizikům a očekávaným vyšším investicím do obranných technologií. Na 13. mezinárodním veletrhu obranné a bezpečnostní techniky se představilo 331 firem, o desetinu více než před dvěma lety. Bohatá nabídka přivedla na brněnské výstaviště za tři dny více než dvacet šest tisíc zájemců o nejmodernější obrannou, bezpečnostní a protipožární techniku. Návštěvníci přijeli ze tří desítek zemí, zahraničních mezi nimi bylo více než tisíc. V Press centru se akreditovalo 162 novinářů z osmi zemí.

Veletrhy přivítaly řadu VIP hostů v čele s ministry obrany České republiky, Slovenska a Makedonie. Na základě pozvání ministra obrany veletrh navštívilo jedenáct oficiálních armádních delegací mj. z Turecka, Gruzie, Jihoafrické republiky nebo Ghany a delegace 30 vojenských a leteckých přidělenců. Oficiální delegace Slovenska a Maďarska navštívily rovněž mezinárodní veletrh požární techniky a služeb PYROS.

Velká pozornost byla letos věnována aktuálním otázkám kybernetické bezpečnosti, vedle mezinárodní konference Security Trends se konal také odborný vzdělávací seminář pro vedoucí pracovníky a živé ukázky a demonstrace schopností v oblasti kybernetické bezpečnosti. Významnou událostí odborného doprovodného programu byla tradiční mezinárodní konference CATE (Community-Army-Technology-Environment) tvořená dílčími konferencemi Vojenská technologie 2015, Distanční vzdělávání, simulace a komunikace 2015, Bezpečnost a ochrana utajovaných informací a Logistika v ozbrojených silách. Celkem se jich zúčastnilo bezmála tisíc specialistů z České republiky i zahraničí. V rámci veletrhu IDET poprvé proběhl také expertní kulatý stůl Evropské obranné agentury EDA na téma „Na cestě k vyváženému obrannému průmyslu v Evropě“. 

Nejlepším exponátům veletrhu bylo uděleno pět ocenění Zlatý IDET a tři ocenění IDET NEWS 2015.

Řekli o veletrzích:

Martin Stropnický, ministr obrany ČR:
IDET patří mezi hlavní akce svého druhu ve střední Evropě právě proto, že je ideálním místem pro setkání se zahraničními partnery na domácí půdě. A je příjemné vidět, že vystavovatelé zachytili moderní trendy ve vojenství třeba v oblasti kybernetické bezpečnosti, robotiky a bezpilotních prostředků nebo duálních technologií. Česká armáda samozřejmě nemůže uspokojit všechny své požadavky na schopnosti z domácích zdrojů. Pokud ale domácí průmysl přijde s atraktivním řešením našich potřeb, bude pro nás preferovaným dodavatelem. O tom se chci tady na IDETu přesvědčit. 

Jiří Baloun, první zástupce náčelníka Generálního štábu Armády ČR:
Veletrh IDET je pro nás vhodná příležitost odpovídajícím způsobem představit odborné i laické veřejnosti to, čím se armáda zabývá, jakých schopností dosáhla a chce dosáhnout včetně prezentace techniky, obranných systémů i systémů velení či výcviku. Veletrh IDET ale není jen o schopnostech Armády ČR. V každém případě představuje i prostor pro formování další spolupráce AČR s Asociací bezpečnostního a obranného průmyslu, seznamuje s trendy a novinkami v této oblasti.

Jiří Hynek, prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu:
Náš průmysl obranných a bezpečnostních technologií zdobí dlouholetá tradice, špičkoví odborníci a jejich invence. Bohužel náš trh je ve srovnání s velikostí našeho průmyslu pří-liš malý a bez exportu se tedy neobejdeme. Nezastupitelnou úlohu v jeho podpoře sehrává veletrh obranných a bezpečnostních technologií IDET, kterému AOBP poskytovala při jeho přípravě maximální pomoc a podporu. IDET umožňuje českým firmám předvést v našem teritoriu to nejlepší ze své produkce jak na svých stáncích, tak i s přímou referencí na expozici Armády ČR a ministerstva obrany. Toto mezinárodní srovnání ukazuje, že díky vysoké technologické úrovni prezentovaných výrobků je český obranný a bezpečnostní průmysl schopen přispět k eliminaci narůstajících bezpečnostních rizik ve světě.

Jiří Kuliš, generální ředitel společnosti Veletrhy Brno:
Letošní bezpečnostní veletrhy se konají v době, kdy svět čelí různým bezpečnostním výzvám a rizikům. Uvědomujeme si o to více, že naše bezpečnost není samozřejmostí a také, že do bezpečnosti je třeba investovat. IDET je službou pro český a slovenský obranný průmysl, vytváří proexportní platformu a navíc je i transparentním místem pro osobní setkávání zástupců průmyslu, armády, ministerstva a bezpečnostních složek státu.

Rini Goos, zástupce ředitele Evropské obranné agentury (EDA):
Na veletrhu IDET jsem poprvé a velmi se mi tu líbí. Myslím, že je to velice důležitý veletrh. V Evropě máme velké veletrhy obranného průmyslu ve Francii a Velké Británii, což jsou velké země, a je dobře, že se takový veletrh koná i ve střední Evropě. Letos je to už třináctý ročník – což mě moc těší, třináctka je moje šťastné číslo – a je tady vidět, že IDET je důležitý nejen pro obranný průmysl střední a východní Evropy, ale je svázán i se západní Evropou. Vystavuje tu řada západoevropských firem a také společnosti z USA, ale především se zde ukazuje síla českého obranného průmyslu. Konkurenceschopnost českých výrobců potvrzuje vysoký podíl jejich exportu a už to je dobrý důvod, proč IDET pořádat právě v České republice.

Tomáš Tuhý, policejní prezident:
Asi všichni vnímáme, v jaké situaci se dnešní svět nachází. Otázka boje proti terorismu, boje proti kybernetické kriminalitě, nelegální migrace – to jsou témata, o kterých čteme každý den. Policie ČR díky dlouhodobým nesystémovým úsporám dospěla do stavu, kdy jsme byli nuceni přijmout zásadní opatření pro modernizaci a navyšování početních stavů. Právě takovéto příležitosti, jaké nám poskytuje i dnes zahajovaný veletrh, rozvíjejí možnosti diskutovat o aktuálních bezpečnostních tématech. Jsem rád, že zde Policie ČR stejně jako v předešlých letech prezentuje také řadu novinek.

Drahoslav Ryba, generální ředitel HZS ČR:
Veletrhy IDET, PYROS a ISET patří mezi významné veletržní akce svého druhu v Evropě, o čemž svědčí stovky vystavovatelů z více než dvaceti zemí. Jsem přesvědčen, že veletrhy mají své nezastupitelné místo i v dnešní moderní době. Ne všechny novinky lze představit na papíře či na obrazovce počítače a ty nejlepší obchody se stále ještě dojednávají stiskem ruky. 

Paul Rausnitz, majitel společnosti Meopta:
IDET je důležitý veletrh a bude pro nás ještě důležitější, protože se rozvíjejí nové oblasti jako například optika pro noční vidění, pro kterou dnes zřizujeme speciální oddělení. Letos tady prezentujeme tři stěžejní projekty, které jsou primárně určené pro naši armádu, ale zároveň s nimi míříme i do zahraničí. V oblasti obranného průmyslu je pro nás jako české výrobce spolupráce se státem velmi důležitá, protože dodávka výrobku pro českou armádu je naprosto nezbytnou podmínkou jeho úspěchu na zahraničních trzích.

 

 

Datum: 21.5.2015 23:30:00

Současně také


Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Fotogalerie

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště