Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

ISET
24.-27.5. 2023

Mezinárodní veletrh bezpečnostní techniky a služeb

Novinky v detektorech požáru

 

Společnost INTE, s.r.o. se zaměřuje především na systémy detekce a potlačení požáru technologických zařízení a na systémy detekce a hašení jisker GreCon. Má zkušenosti s montáží elektroinstalací a slaboproudých technologií. Zakázky realizuje komplexně od nabídky, přes projektovou dokumentaci, montáž, zkoušky revize, kontroly až po záruční a pozáruční servis.


Na veletrhu IDET prezentuje INTE zejména systém GreCon, který byl speciálně vyvinut a zkonstruován pro detekci a potlačení možných zdrojů požáru v odsávacích a dopravních potrubích, filtrech, silech, bunkrech a dalších dopravních systémech. „Umožňuje detekci jisker a žhavých částic, jejich hašení nebo separaci v potrubích a ostatních dopravních systémech. Zabraňuje proniknutí jisker a žhavých částic do filtrů a sil, kde by mohly způsobit požár nebo výbuch. Systém lze doplnit samostatnou tlakovou stanicí vody a proti mrazovou ochranou,“ řekl jednatel společnosti INTE František Krejčí.

Systém sestává z automatických hlásičů citlivých na infračervené světlo, ústředny s hlídanými linkami a odpovídajícími výstupy, hasicích zařízení, potrubních uzávěrů apod. Lze jej doplnit dalšími prvky dle potřeby a požadavků zákazníka. Ústředny GreCon umožňují ovládání návazných zařízení přímo, nebo přes systémy MaR a propojení na nadstavbový systém nebo PCO. Projektování, montáž a údržba je prováděna podle Technických podmínek TP-I-GC 3.01.2/13 vydaných naší firmou a podnikové normy PN-I 1.01/14, která je překladem normy VdS 2106:2012. Systém GreCon je v České Republice schválen autorizovanou osobou AO 216 PAVUS, a.s. Praha pod aktualizovaným číslem 216/C5a/2014/0153.

„Firma GreCon vyvinula několik variant vlastních IR hlásičů jisker a žhavých částic, ale zahrnula do svého systému i několik špičkových hlásičů jiných výrobců, jako multisenzorový hlásič požáru / detektor výbuchu MEX-3 švýcarské firmy INCOM (IEP Technologies Group), nebo IR/UV hlásiče plamene americké firmy DETRONICS (typy X) a firmy SPECTREX (typy 40/40), hlásičů plynů hoření ADICOS - GSME a IR hlásiče (termokamery) HOTSPOT německé firmy GTE Industrieelektronik a dalších systémů hašení a separace. Naše firma je oficiálním zastoupením společnosti GreCon pro Českou republiku a Slovenskou republiku,“ konstatoval Krejčí.

Dalším zajímavým exponátem je multisenzorový hlásič požáru – detektor výbuchu MEX-3, který patří již ke 3. generaci těchto hlásičů. Jde o výrobek švýcarské firmy. MEX-3 se skládá ze dvou nezávisle pracujících keramických tlakových článků. Ty převádějí tlak působící u membrán kapacitním způsobem na napěťové signály. Ty se poté vysílají do připojené krabice. Přenos signálu probíhá nezávisle pomocí dvou vodičů pro dva tlakové články. Pomocí teplotního prvku je možno detekovat nebezpečí vzniku požáru jako následek zvýšení teploty. Křemíková fotodioda dokáže rozpoznat otevřený oheň a má absorpční maximum v blízkosti vlnové délky, infračerveného záření asi kolem 900 nm. Tyto signály se transformují na napěťové hodnoty, které se přenášejí samostatným kabelem do zařízení k vyhodnocení.

Zajímavé jsou mimo jiné hlásiče plamene, které nabízí vysoké možnosti detekce s potlačením zdrojů falešných poplachů. Jedná se o průmyslové hlásiče plamene, které nabízí široké pole ochrany v průmyslovém a výbušném prostředí. Jsou určeny pro chemické, rafinérské, plynárenské, slévárenské, elektrárenské a další rizikové provozy. Detektory plynu jsou pak masivní, provozy odzkoušené zařízení pro průmyslová prostředí. Používají technologii IR, akustické, elektrochemické, katalytické a polovodičové technologie detekce pro široký rozsah rizik hořlavých i toxických plynů. Například inovovaný IR detektor umožňuje rozpoznat uhlovodík ve volném prostoru až na vzdálenost 120 metrů. Ex hlásiče kouře a teploty, umístěné do výbušného prostředí, rozlišují úroveň zabezpečení v kritických místech, a to tam, kde se běžně nedají použít klasické hlásiče plamene nebo detektory plynu. Pro průmyslové prostředí a tamní složité situace se používá integrovaný ucelený systém detekce požáru a úniku plynu s ústřednou s možností doplnění o automatické stabilní hašení.

„Ve vývoji je nový hlásič, který slouží k monitorování přehřátí motoru, převodovek, rotačních podavačů a podobných zařízení, kde by hrozil požár tím, že by došlo k přehřátí zařízení. Zatím není ještě certifikovaný, na trh by to mělo přijít ještě letos. Použití – hlídá se detekce jisker nad dopravnících a hlásičem můžeme hlídat teplotu hnacích motorů, převodovek a zařízení a je to v rámci jednoho souboru,“ dodal Krejčí.

Společnost INTE, s.r.o. se sídlem ve Zlíně vznikla v roce 1998 s cílem navázat na úspěšnou činnost ve firmách PSG-International a PSG-INTE. V lednu 2016 do společnosti INTE majetkově vstoupila německá společnost Fagus-GreConGretenGmbHund Co KG se sídlem v Alfeldu v Německu a stala se tak padesátiprocentním vlastníkem. INTE se zaměřuje se především na systémy detekce a potlačení požáru technologických zařízení a systémy detekce a hašení jisker GreCon.

Datum: 1.6.2017 9:54:00

Současně také


Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Fotogalerie

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště