Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

ISET
24.-27.5. 2023

Mezinárodní veletrh bezpečnostní techniky a služeb

Na odbornou konferenci se sjedou na bezpečnostní veletrhy zástupci obecních policií ze zemí Visegrádské čtyřky

 

Dvě stovky zástupců obecních policií ze zemí Visegrádské čtyřky budou na brněnském výstavišti debatovat o migraci, mezinárodní spolupráci, kybernetické bezpečnosti, legislativě a moderních technologiích na II. Mezinárodní konference obecních policií zemí Visegrádské čtyřky.

Ta proběhne v rámci mezinárodních bezpečnostních veletrhů IDET, PYROS a ISET jako oficiální doprovodný program při příležitosti oslavy výročí 25 let činnosti obecních policií.

Konference se koná první veletržní den bezpečnostních veletrhů, které proběhnou od 31. května do 2. června v areálu brněnského Výstaviště. Debata na ní je rozdělena do tří tematických bloků, v rámci kterých si budou čeští a zahraniční odborníci vyměňovat své zkušenosti a rokovat o aktuálních tématech, jenž jsou spojena s činností obecních a městských policií. „První blok bude věnován problematice migrace, mezinárodní spolupráci a epidemiologickým rizikům souvisejícím s migrací osob a jejich možné prevenci,“ přibližuje Daniel Bednařík, ředitel společnosti FT Technologies, která mezinárodní konferenci organizuje. V druhém bloku se vystupující zaměří na problematiku kybernetické bezpečnosti ve veřejné správě, ochraně dat a účastníky konference seznámí rovněž s novými právními výzvami v oblasti kybernetické bezpečnosti. Závěrečný blok pak bude věnován současné legislativě související s prací městských a obecních strážníků. „Účast v tomto panelu potvrdily dvě snad nejerudovanější odbornice. Vrchní inspektorka slovenského Úřadu na ochranu osobních údajů Tatiana Valentová a Milena Bačkovská z Odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra České republiky,“ podotýká Daniel Bednařík. Součástí konference je rovněž návštěva samotných bezpečnostních veletrhů rozkládajících se v několika pavilonech brněnského výstaviště a na venkovních plochách. K vidění bude také atraktivní program na terénním polygonu IDET ARENA, kde budou probíhat akční dynamické ukázky vojenské, požární a policejní techniky.

Na veletrzích se budou při příležitosti 25 let své činnosti prezentovat v statických a dynamických ukázkách i městské policie. „Spojení této prezentace techniky a každodenní práce městských strážníků na bezpečnostních veletrzích s odbornou debatou na konferenci tak bylo logickým rozhodnutím,“ vysvětluje Bednařík důvody, proč se konference stala součástí odborného programu veletrhů.  
Jeho slova potvrzuje rovněž Milan Kladníček, ředitel zlínské městské policie a předseda Kolegia ředitelů Městských policií Statutárních měst a Hlavního města Prahy, který převzal nad konferencí záštitu.  „Převzetí záštity nad konferencí, kde se setkávají zástupci čtyř států, považuji z pozice předsedy kolegia za logické a samozřejmé. Je třeba vytvářet prostor pro diskuzi a výměna zkušeností může být jedním z cílů této konference,“ upřesňuje Kladníček. Podle něj je třeba si uvědomit, že obecní policie za dobu své novodobé existence ušla velký kus cesty a jistě už překonala pojmologii v zákoně z roku 1991, že se podílí či pouze přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku. „Jako ředitel městské policie vnímám každé takovéto odborné setkání jako přínosné,“ konstatuje Kladníček. Spolu s ním záštitu nad konferencí převzal rovněž jeho slovenský protějšek Ján Andrejko, prezident Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenské republiky a předseda Výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny českého parlamentu Roman Váňa, který se účastnil již prvního ročníku konference. „Tehdy jsem přijel s očekáváním, že se dozvím nové informace související s aktuálními bezpečnostními hrozbami, výzvami, technologiemi ve vztahu k městským policiím a odjížděl jsem spokojen. Takže se opět těším na nové cenné poznatky o činnosti městských strážníků, protože jsou to oni, kdo bývají v první linii při boji s kriminalitou,“ vysvětluje Váňa.

Na konferenci vystoupí rovněž generálmajor Tomáš Tuhý, policejní prezident Policie České republiky, který již potvrdil svoji účast. „Dá se očekávat, že připomene každodenní spolupráci Policie České republiky s obecními a městskými policiemi v kontextu skutečnosti, že si řada z nich letos připomíná 25 let své činnosti,“ upozorňuje Bednařík. Toto výročí bude rovněž jedním z výrazných prvků letošních bezpečnostních veletrhů. „Městské policie si uvědomují toto významné výročí, a proto připraví společnou prezentaci na těchto nejvýznamnějších bezpečnostních veletrzích v naší zemi,“ doplňuje Kladníček, podle kterého si jednotlivé městské policie připraví ukázky své služby v regionu včetně městských uniforem. Návštěvníci veletrhů se budou moci těšit rovněž na akční dynamické ukázky, které budou probíhat na prostranství veletržního areálu.

II. Mezinárodní konferenci obecních policií zemí Visegrádské čtyřky organizuje společnost FT Technologies, lídr na českém trhu v oblasti poskytování informačních technologií pro obecní a městské policie. „Organizaci konference považujeme jako svoji přidanou hodnotu, dalo by se říci povinnost, vůči svým partnerům – primárně se tedy nejedná o komerční projekt, ale o odbornou a především přátelskou výměnu zkušeností“ uzavírá Bednařík. Jak vyplývá z jejich loňských reakcí, takto k ní přistupují nejen organizátoři, ale i samotní účastníci. Konference je určena pro velitele a ředitele obecních a městských policií, starosty a zástupce místních samospráv, partnerské organizace a zástupce integrovaného systému z České republiky i zahraničí. První ročník se uskutečnil vloni v červnu na vojenské zkušební střelnici v Bzenci a sjely se na něj více jak dvě stovky účastníků z České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska. Obdobnou účast očekávají organizátoři také letos.

Termín pro nejzazší registraci na konferenci je stanoven na 26. dubna 2017. Organizátoři doporučují zájemcům včasnou registraci vzhledem ke skutečnosti, že počet míst v auditoriu konference a k nim náležející vstupy na bezpečnostní veletrhy je omezen. Bližší informace o konferenci včetně programu a přihlašovacího formuláře naleznou na www.fttech.org/konference.

Datum: 20.4.2017 9:41:00

Současně také


Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Fotogalerie

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště