Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

ISET
24.-27.5. 2023

Mezinárodní veletrh bezpečnostní techniky a služeb

Městské policie si v Brně připomněly čtvrtstoletí své existence

 

Na bezpečnostních veletrzích v Brně představuje svoji rozmanitou činnost městská policie z šestnácti měst České republiky. Na první pohled je zřejmé, že potřeby i vybavení strážníků se liší podle lokality, kde působí. „Měli jsme možnost prezentovat jednotlivé městské policie statutárních měst široké veřejnosti i odborníkům z bezpečnostních sborů, což považuji za velmi důležité. Je to poprvé za 25 let, co jsme takto společně přistoupili k této formě prezentace,“ říká Milan Kladníček, ředitel Městské policie Zlín a předseda Kolegia ředitelů městských policií statutárních měst a Hlavního města Prahy.

 

Jak Městská policie Zlín koncipovala svoji veletržní prezentaci? Co mohou u vás návštěvníci vidět? 
Na našem stánku v pavilonu F se mohou seznámit s činnostmi, kterými Městská policie Zlín přispívá k bezpečnosti a veřejnému pořádku, a na všechny příchozí míří též informace z oblasti prevence kriminality. Asi největším lákadlem je velitelské vozidlo pro řešení mimořádných bezpečnostních nebo krizových událostí. Vozidlo je současně využíváno jako mobilní služebna v okrajových a příměstských částech města a nachází své uplatnění také při realizaci terénních programů prevence kriminality. Zlínští strážníci také představují elektromobil BMW i3, který máme bezplatně zapůjčený k testování v přímém výkonu služby. Z techniky dále představujeme služební motocykly a z dynamických ukázek v aréně u pavilonu Z jistě zaujme výcvik služebních psů, který prezentují strážníci z Útvaru kynologické služby.

Zmínil jste mobilní služebnu, co je na ní nejzajímavější?
Mobilní služebna vznikla jako technologický prototyp a je zajímavá svojí multifunkčností a také svojí samostatností práce. Předností celého řešení je sdílení obrazu kamer ze služebny při mimořádných situacích na dispečerské pracoviště městské policie i operační středisko Policie ČR. Jinými slovy, vozidlo je připojené na konektivitu optické sítě a využívá, případně odesílá, videoobraz z Městského kamerového dohlížecího systému.

Jak jste spokojen s návštěvností a zájmem veřejnosti?
Domnívám se, že rozšířenou nabídku o prezentace městských policií nemohou návštěvníci minout. Naši strážníci jsou rádi za každého, kdo se u nich zastaví a projeví zájem o jejich prezentaci, případně práci.

Jste předsedou Kolegia ředitelů městských policií statutárních měst a Hlavního města Prahy. Jak z tohoto pohledu naplnily bezpečnostní veletrhy vaše očekávání?
Cílem této přehlídky je prezentace práce městských policií široké veřejnosti, kdy chceme ukázat jednotu a vzájemnou spolupráci napříč republikou, jelikož si za pětadvacet let tyto organizace vybudovaly postavení i soudržnost. Kolegium ředitelů statutárních měst a hlavního města Prahy tvoří celkem dvacet šest ředitelů městských policií. Účast šestnácti městských policií na brněnském veletrhu považuji za reprezentativní. Chtěl bych velice poděkovat jednotlivým prezentujícím strážníkům, jejich ředitelům za připravenost a jejich primátorům za ochotu vyslat své jednotky na IDET, ISET a PYROS v Brně. Zvláštní poděkování patří i pracovníkům MV ČR z Odboru bezpečností politiky a prevence kriminality, kteří tady byli s námi. Věřím, že tu nejsme naposledy.

Jak hodnotíte možnost setkat se s kolegy v rámci mezinárodní konference, která se uskutečnila hned v první veletržní den?
Každé setkání s lidmi, kteří mají stejné profesní zaměření, je nesmírně důležité. Ono totiž moc možností ke společnému setkávání není. Každá městská policie pracuje ve svém rajónu a pracuje podle nějakého zavedeného standardu. Předávání zkušeností a osobní poznání je nepřenositelné a já jsem jednoznačně pro tyto formy spolupráce. Pod heslem: "Kdo nezná historii, ztratí se v budoucnosti" jsme si důstojně připomněli 25 let činnosti městské policie v ČR.

Datum: 3.6.2017 8:58:00

Současně také


Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Fotogalerie

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště