Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

ISET
24.-27.5. 2023

Mezinárodní veletrh bezpečnostní techniky a služeb

IDET ARENA: Celní správa České republiky

 

Celní správa České republiky je bezpečnostním sborem a její činnost je součástí systému celního dohledu nad zbožím v rámci jednotného celního území Evropské unie. Při realizaci tohoto dohledu pak postupuje v souladu s jednotnými celními předpisy Evropské unie, dle kterých přiděluje zboží některé z celně schválených určení, včetně propuštění zboží do některého z celních režimů, a pro toto zboží stanovuje a vybírá vzniklý celní dluh. Mimo jiné vykonává kontrolu zahraničního obchodu s vojenským materiálem, kontroluje provádění společné zemědělské politiky Evropské unie, nakládání s odpady, obchod s chráněnými druhy fauny a flóry a také nelegální zaměstnávání cizinců.

Ukázky v IDET ARENĚ

Zadržení nebezpečných pachatelů

Speciální taktická skupina Generálního ředitelství cel provede ukázku zadržení nebezpečných pachatelů pašujících do České republiky omamné a psychotropní látky. Tato skupina se na podobnou činnost zaměřuje v rámci společných výcviků a vznikla pro součinnost s Odborem pátrání GŘC. Nebezpečný pachatel přijede na místo předávky osobním vozidlem a spojí se s komplicem. Specialisté sledují pachatele a v okamžiku předávky zboží zasahují. Za pomoci donucovacích prostředků znehybní pachatele a podrobí je důkladné bezpečnostní prohlídce. V rámci dynamické ukázky taktického zásahu budou veřejnosti předvedeny hmaty, chvaty, poutání, prohlídka vozidla, odvoz pachatelů.

Kynologické ukázka (dopolední část)

Hlídka mobilního dohledu si vytipuje osobní vozidlo ke kontrole, které je dynamicky zastaveno. Kontrolovaný řidič je upozorněn, že celní správa pátrá po zboží uniklém celnímu dohledu, a je požádán o osobní doklady pro doložení identity. Pro vzrůstající agresivitu bude řidič celníky vytažen z vozu, spoután a zkontrolován, zda nemá u sebe zbraň. K následné kontrole vozidla bude přivolán psovod se služebním psem specializujícím se na vyhledávání omamných a psychotropních látek a zbraní. Pes kontroluje vnější a vnitřní část vozidla, následně označí místa nálezu zbraně a omamné látky. Hlídka naloží dealery a odveze je k dalšímu řízení.

Kynologické ukázka (odpolední část)

Při této ukázce představí celní správa práci hlídek mobilního dohledu a psovoda se služebním psem, který je zařazen do kategorie „všestranný“. Hlídka si vytipuje osobní vozidlo ke kontrole, které je dynamicky zastaveno. Kontrolovaný řidič je upozorněn, že celní správa pátrá po zboží uniklém celnímu dohledu, a je požádán o osobní doklady pro doložení identity. Pro vzrůstající agresivitu bude řidič celníky vytažen z vozu, spoután a zkontrolován, zda nemá u sebe zbraň. Spolujezdec utíká, je zastaven a zadržen služebním psem. Hlídka při bezpečnostní prohlídce nalézá zbraň a oba zadržené pachatele odváží k dalšímu šetření.

Datum: 8.5.2019 15:30:00

Současně také


Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Fotogalerie

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště