Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

ISET
24.-27.5. 2023

Mezinárodní veletrh bezpečnostní techniky a služeb

Doprovodný program na veletrzích IDET, PYROS, ISET 2017

 

Bezpečnostní experti z mnoha zemí do Brna míří na prestižní odborné konference, jejichž program je letos obzvlášť nabitý. Univerzita obrany Brno tradičně pořádá odborné konference CATE (Community-Army-Technology-Environment), se čtyřmi dílčími konferencemi na témata Vojenské technologie – ICMT 2017, Distanční vzdělávání, simulace a komunikace – DLSC 2017, Bezpečnost a ochrana utajovaných informací a Logistika v ozbrojených silách – efektivnější provoz vojenských základen v průběhu budoucích operací.

Na zahajovací konferenci SECURITY TRENDS z minulého ročníku veletrhu IDET, navazuje v letošním roce Kybernetický pavilon v hale P. Probíhat tam bude například finále středoškolské soutěže v kybernetické bezpečnosti, hackerská soutěž pro veřejnost, přednášky, besedy i tzv. Life Hacking. „Kybernetický pavilon reaguje na aktuální témata v oblasti bezpečnosti. Cílem je připravit pro partnery, vystavovatele, ale i odborné návštěvníky a širokou veřejnost nový koncept prezentace moderních trendů a řešení z oblasti kybernetické a informační bezpečnosti, jakož i představit kybernetickou bezpečnost jako součást moderní společnosti závislé na informačních a komunikačních technologiích,“ přibližuje hlavní funkce Petr Jirásek, regionální vice-president AFCEA International pro střední a východní Evropu. V rámci Kybernetického pavilonu se bude prezentovat celá řada státních, akademických i privátních institucí. Mezi státními institucemi například Národní centrum kybernetické bezpečnosti (NCKB) nebo Ministerstvo vnitra ČR. Z akademických institucí například Masarykova univerzita v Brně, Univerzita obrany ČR nebo Fakulta elektrotechniky ČVUT v Praze. Z privátních společností nelze nezmínit generálního partnera Kybernetického pavilonu společnost CyberGym Europe, která provozuje v České republice moderní kybernetickou arénu.

Dvě stovky zástupců obecních policií ze zemí Visegrádské čtyřky budou na brněnském výstavišti debatovat o migraci, mezinárodní spolupráci, kybernetické bezpečnosti, legislativě a moderních technologiích na II. Mezinárodní konference obecních policií zemí Visegrádské čtyřky. Ta proběhne v rámci mezinárodních bezpečnostních veletrhů IDET, PYROS a ISET jako oficiální doprovodný program při příležitosti oslavy výročí 25 let činnosti obecních policií. Konference se koná 31. května a debata na ní je rozdělena do tří tematických bloků, v rámci kterých si budou čeští a zahraniční odborníci vyměňovat své zkušenosti a rokovat o aktuálních tématech, jenž jsou spojena s činností obecních a městských policií. „První blok bude věnován problematice migrace, mezinárodní spolupráci a epidemiologickým rizikům souvisejícím s migrací osob a jejich možné prevenci,“ přibližuje Daniel Bednařík, ředitel společnosti FT Technologies, která mezinárodní konferenci organizuje. V druhém bloku se vystupující zaměří na problematiku kybernetické bezpečnosti ve veřejné správě, ochraně dat a účastníky konference seznámí rovněž s novými právními výzvami v oblasti kybernetické bezpečnosti. Závěrečný blok pak bude věnován současné legislativě související s prací městských a obecních strážníků. „Účast v tomto panelu potvrdily dvě snad nejerudovanější odbornice. Vrchní inspektorka slovenského Úřadu na ochranu osobních údajů Tatiana Valentová a Milena Bačkovská z Odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra České republiky,“ podotýká Daniel Bednařík. Součástí konference je rovněž návštěva samotných bezpečnostních veletrhů rozkládajících se v několika pavilonech brněnského výstaviště a na venkovních plochách. K vidění bude také atraktivní program na terénním polygonu IDET ARENA, kde budou probíhat akční dynamické ukázky vojenské, požární a policejní techniky.

II. Mezinárodní konferenci obecních policií zemí Visegrádské čtyřky organizuje společnost FT Technologies, lídr na českém trhu v oblasti poskytování informačních technologií pro obecní a městské policie. „Organizaci konference považujeme jako svoji přidanou hodnotu, dalo by se říci povinnost, vůči svým partnerům – primárně se tedy nejedná o komerční projekt, ale o odbornou a především přátelskou výměnu zkušeností“ uzavírá Bednařík. Jak vyplývá z jejich loňských reakcí, takto k ní přistupují nejen organizátoři, ale i samotní účastníci. Konference je určena pro velitele a ředitele obecních a městských policií, starosty a zástupce místních samospráv, partnerské organizace a zástupce integrovaného systému z České republiky i zahraničí. První ročník se uskutečnil vloni v červnu na vojenské zkušební střelnici v Bzenci a sjely se na něj více jak dvě stovky účastníků z České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska. Obdobnou účast očekávají organizátoři také letos.

PYROMEETING 2017

Doprovodným programem letošních bezpečnostních veletrhů IDET, PYROS a ISET, které se konají na brněnském výstavišti ve dnech 31. května až 3. června 2017, bude také konference PYROMEETING. Konference se uskuteční 1. června 2017 v Hotelu Continental Brno. O převzetí záštity nad konferencí a přednesení úvodního slova byl požádán premiér vlády Bohuslav Sobotka. Letošní konference bude tematicky zaměřena na 25. výročí integrovaného záchranného systému. Neměla by pouze bilancovat, ale představí vznik, současný stav a rozvojové trendy základních složek IZS v součinnosti při společných záchranných a likvidačních pracích. V programu vystoupí představitelé některých významných ostatních složek integrovaného záchranného systému, které pojí s HZS ČR dlouhodobá spolupráce, jako je Vodní záchranná služba Českého červeného kříže, Městská policie hl. m. Prahy a Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany. Program bude dále zaměřen na mimořádné události s výskytem nebezpečných látek, rozvoj operačních a informačních středisek a vzdělávání velitelů a vedoucích složek integrovaného záchranného systému. Konference je určena pouze pro účastníky, kteří obdrží pozvání od jejího pořadatele, MV -generálního ředitelství HZS ČR.

Legiovlak na IDETu

Atraktivní exkurze do historie bude připravena na kolejišti u pavilonu F. Na IDET se představí tři vozy ze soupravy Legiovlak a posádkou, která má k dispozici doplňovanou databázi legionářů. Každý návštěvník ta může na místě zjistit, jestli měl legionáře mezi svými předky. Díky bohaté návštěvnosti, jen v loňském roce Legiovlak navštívilo téměř 200.000 osob, se databázi daří doplňovat o fotografie, dokumenty, vzpomínky i hmotné předměty z pozůstalostí. Od výjezdu v roce 2015 se takto podařilo doplnit na 2 500 karet legionářů. Konkrétně půjde o krejčovský vůz, kde se opravovaly staré nebo šily úplně nové stejnokroje pro naše zahraniční vojsko v Rusku, kovářský vůz, který se jako jediný z naší soupravy zúčastnil válečného nasazení. Dodnes můžete na černých nosnících střechy nalézt průstřel a několik menších stop po střelách z ručních palných zbraní. Posledním vozem ze soupravy bude poštovní ambulance. Pomocí těchto vagónů byla na Transsibiřské magistrále dopravována v letech 1918 až 1920 i pošta čs. legionářů a spojeneckých vojáků. Původní ambulance byly upravovány z nákladních vozů dříve převážejících mouku, uhlí nebo třeba vápno.

IDET ARENA

Neméně atraktivní pak budou ukázky armádní, hasičské a policejní techniky a speciálních složek na terénním polygonu. Návštěvníci se mohou těšit například na předváděcí jízdy vozidel, služební kynologické a hipologické jednotky a skupiny pořádkové služby Městských policií, dynamické ukázky Vězeňské služby ČR (napadení eskorty, zákrok na vozidlo, zákrok s využitím psa a Krakenu), dynamické ukázky Policie ČR (záchyt migrantů s využitím tech. prostředků, zásah policejní jednotky na koních, zásah Zásahové jednotky Brno), letové ukázky dronů, ukázky složek HZS a mnoho dalšího.

Datum: 4.5.2017 15:42:00

Současně také


Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Fotogalerie

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště