Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

InDent
- - -

Mezinárodní dentální konference s výstavou

Využití virtuálních 3D technologií v ortognátní chirurgii - MUDr. et MUDr. Ondřej Liberda, MUDr. Martin Kotas, Ph.D.

 

čtvrtek 26. května, 13:00-16:00

Na přelomu tisíciletí došlo k postupnému přechodu z analogových záznamů na dvoudimenzionální záznamy digitální. S dalším rozvojem technického pokroku dochází v současnosti postupně k dalšímu kvalitativnímu přechodu, a to na zobrazování třídimenzionální. Využití 3D zobrazovacích technik v současnosti je možné u všech tří základních diagnostických záznamů: rentgenogramů, fotografií obličeje, a nově konečně také i ortodontických modelů. Toto se mj. projevilo na kvalitativně novém přístupu k plánování ortognátních operací. Klasický manuální postup s využitím 2D fotografií obličeje, 2D kefalogramů a sádrových modelů v artikulátoru je postupně nahrazován počítačovým plánováním na specializovaném software s využitím 3D digitálních fotoaparátů, cone-beam CT rentgenogramů a virtuálními modely chrupu pořízenými různými typy scannerů. Nové 3D postupy jednak značně zkvalitňují řešení komplexních ortognátních vad, a v neposlední řadě je jejich přínosem podstatné zlepšení pacientovy orientace v problematice, které je základem informovaného souhlasu pacienta s poskytováním zdravotních služeb.

Kurz se zabývá: úvodem do problematiky, představením nových technologií (3D fotoaparáty, CB-CT, intraorální scannery) a plánovacích software pro ortognátní chirurgii, ukázkami diagnostických a plánovacích postupů, edukací pacienta s pomocí vizualizačního software, a využitím 3D plánovacích postupů u stavů v případech, kdy je potřebná nebo užitečná interdisciplinární spolupráce mezi zubním lékařem, ortodontistou a chirurgem.

MUDr. et MUDr. Ondřej Liberda

MUDr. Martin Kotas, Ph.D.

 

Datum: 8.3.2016 10:31:00

Hlavní partner


Mediální partner


Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Fotogalerie

Facebook

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště