Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

InDent
- - -

Mezinárodní dentální konference s výstavou

Využití CBCT u pacientů s vrozenými vadami obličeje - MUDr. Wanda Urbanová, Ph.D.

 

pátek 27. května, 9:15 - 10:15

Úvod: CBCT slouží pro upřesnění diagnózy u mnoha patologických stavů. V ortodoncii se využívá zejména pro ozřejmení pozice retinovaných zubů, přítomnosti ankylózy či resorpcí kořenů, nebo pro upřesnění kvality a kvantity kosti u parodontologických pacientů. Významnou část pacientů, u kterých je toto rentgenové vyšetření indikováno v rámci ortodontické terapie, tvoří jedinci s vrozenými obličejovými vadami: mezičelistními anomáliemi, obličejovými rozštěpy, hemifaciální mikrosomií apod. Přes toto široké spektrum indikací však není možné, vzhledem k relativně vysoké radiační dávce, používat CBCT paušálně u všech pacientů, obzvláště u dětí.

Cíl práce: Zrekapitulovat stavy, u kterých je nezbytné zhotovit CBCT u pacientů s vrozenými vadami obličeje.

Vlastní sdělení: Na kazuistikách jsou ukázány situace, kdy CBCT vyšetření významně přispělo k upřesnění diagnózy či indikaci chirurgického výkonu u pacientů s vrozenou anomálií.

Závěr: Vhodně indikované CBCT může pomoci ortodontistovi a chirurgovi v orientaci ve složitém terénu maxily pacienta s rozštěpem, či zhodnotit závažnost asymetrie u pacientů s laterogenií nebo hemifaciální mikrosomií a stanovit tak adekvátní terapeutický plán.

MUDr. Wanda Urbanová, Ph.D.

Získala stomatologické vzdělání na 1. Lékařské Fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Přípravu na atestaci z oboru Ortodoncie, kterou úspěšně ukončila v roce 2007, absolvovala na Oddělení ortodoncie a rozštěpových vad FNKV Praha, kde i nadále pracuje a věnuje se ortodontické terapii pacientů s rozštěpem a výuce mladých lékařů v přípravě na specializační zkoušku. V současné době je MUDr. Urbanová také odborným asistentem na 3. LF UK v Praze a v roce 2013 dokončila doktorské studium na téma Rozštěpové vady na LF UK v Plzni. Publikuje pravidelně v české i zahraniční odborné literatuře a přednáší opakovaně na mezinárodních kongresech a sympoziích. Je členem redakční rady časopisu Stomateam a recenzentem časopisů Ortodoncie a Acta Chirurgie Plasticae. Mezi oblasti jejího zájmu patří především problematika rozštěpových vad obličeje a využití 3D technologií v praxi.

Datum: 18.2.2016 19:44:00

Hlavní partner


Mediální partner


Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Fotogalerie

Facebook

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště