Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

InDent
- - -

Mezinárodní dentální konference s výstavou

Vliv lokálně aplikovaných proteáz na zánětlivá onemocnění měkkých tkání dutiny ústní a parodontu - doc. MUDr. Martin Wald, Ph.D.

 

sobota 28. května, 14:30-15:30

Informace o významu proteolytických enzymů v léčbě zánětlivých onemocnění měkkých tkání dutiny ústní a parodontu jsou v současné době širokou odbornou veřejností pozitivně přijímány a počet nemocných využívajících některou z aplikačních forem – zubní pasta a/nebo gel – kontinuálně narůstá. To se odráží i v kazuistických sděleních stomatologů, dentálních hygienistek i laiků, kteří do svých terapeutických algoritmů zařazují lokálně aplikované proteázy.

Cílem sdělení je prezentace základních souvislostí mezi etiopatogenezí zánětlivé reakce bakteriálního nebo traumatického původu a farmakologickými efekty lokálně aplikovaných proteolytických enzymů, mezi které patří především:

 • redukce akutní zánětlivé reakce a optimalizace jejího průběhu na nezbytně nutnou míru
 • minimalizace destrukčních pochodů způsobených chronickým zánětlivým procesem
 • antiedematózní účinek a zlepšení mikrocirkulace krve a lymfy
 • inhibice adhezivity bakterií k povrchu zubu i sliznice a snížení schopnosti tvořit biofilm
 • zvýšení účinnosti antibiotik a lokálních antiseptik/desinficiencií na mikrobiální agens
 • zlepšení obranyschopnosti měkkých tkání (včetně imunosuprimovaných pacientů)

Z klinického hlediska lokálně aplikované proteázy (trypsin, chymotrypsin, bromelain) formou zubní pasty a/nebo gelu efektivně urychlují hojivé potraumatické a bakteriální zánětlivé procesy měkkých tkání, redukují výskyt komplikací a zkracují délku léčby.

Lokální aplikace proteolytických enzymů ve formě zubní pasty a/nebo gelu našla uplatnění, dle kazuistických sdělení několika pracovišť, i u nemocných s mukositidou a poruchou polykání po ozařování pro nádory hlavy a krku, po centrálních mozkových příhodách a obecně u nemocných se zhoršenou možností standardní mechanické hygieny dutiny ústní.   

doc. MUDr. Martin Wald, Ph.D.

narozen  10.2.1955  v Praze

 • 1981 - promoce na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze
 • 1981 - 1982 - vojenská prezenční služba
 • 1982 - 1989 - sekundární lékař, chirurgické oddělení NsP Brandýs n/Labem   (OÚNZ Praha-východ)
 • 1987 - 1988 - obvodní lékař (z příkazu ředitele OÚNZ Praha-východ)
 • 1989 - 1990 - chirurgická ambulance ZÚNZ ČKD Praha
 • 1991 - dosud - chirurgická klinika 2.LF UK a FN Motol (včetně výuky studentů a CŽV)
 • 1993 - 2000 - asistent 2.LF UK (chirurgická klinika)
 • 2010 – dosud – vyučující na 2.LF UK (chirurgická klinika)

Atestace

 • 1984 – atestace z chirurgie I. stupně
 • 1993 – atestace z chirurgie II. stupně
 • 2010 – obhájen a udělen titul Ph.D.
 • 2013 – jmenování docentem pro obor chirurgie

Medicínské zaměření

Historické

 • obecná chirurgie, gastroenterologie, endoskopie GIT, zavádění miniinvazivních laparoskopických postupů

Aktuální

 • chirurgická léčba karcinomu prsu, zavádění konzervativních chirurgických postupů a konceptu sentinelové lymfatické uzliny
 • diferenciální diagnostika postmastektomického syndromu
 • diagnostika a chirurgická léčba lymfatické insuficience a lymfedému resp. jeho komplikací
 • experimentální zvířecí modely některých nádorových onemocnění
 • vliv proteolytických enzymů na fyziologické a patofyziologické procesy v organizmu

Přednáškové aktivity – mnohokrát ročně doma i v zahraničí

Publikační aktivity  - v domácích a zahraničních časopisech

Granty  5x

Členství v odborných společnostech

 • Chirurgická společnost ČLS JEP
 • Lymfologická společnost ČLS JEP (předseda společnosti)
 • Německá chirurgická společnost
 • Evropská lymfologická společnost - Executive Committee member
 • Světová lymfologická společnost
 • The European Journal of Lymphology – National delegate and Scientific Committee
Datum: 19.1.2016 8:33:00

Hlavní partner


Mediální partner


Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Fotogalerie

Facebook

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště